Vraag

In de Bijbel staat dat de aarde woest en ledig was; er staat niet bij hoe lang dat duurde. God schept daarna alles in zes dagen. Kan de aarde zelf dan miljoenen jaren woest en ledig zijn geweest, en kan daardoor gesteente miljoenen jaren oud zijn, zoals evolutionisten stellen?

Antwoord

Op basis van Exodus 20:111 en 31:172 kun je met zekerheid zeggen dat de hele schepping, inclusief die van de woeste en lege aarde, in zes dagen plaatsvond. Daarbij komt: zelfs als je alle miljoenen jaren voor Genesis 1:3 kwijt zou kunnen, wat win je er dan mee? Evolutionisten zien aanwijzingen voor hun miljoenen jaren in de aardlagen, waar ook fossielen in zitten. Die fossielen moeten ná de zondeval zijn gevormd. Er zijn namelijk aanwijzingen van dood, lijden en ziekte in het fossielenbestand. Door veel van die aardlagen aan de zondvloed toe te schrijven vervalt de noodzaak voor miljoenen jaren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2017, Hoe lang was de aarde woest en leeg?, Weet 44: 50.

Voetnoten

  1. ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.’
  2. ‘Hij (de sabbat) zal tussen Mij en de Israëlieten voor een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.’

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."