Hoe moet je de Bijbel (niet) lezen? Geodetective maakt een filmpje hierover. Hij schrijft zelf in het Engels hierover: ‘There is a lot of debate on whether or not to read the Bible literaly. But can we determine whether or not the Bible is meant to be read literaly, based on the bible itself?’

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

11 Comments

M.Nieuweboer

Zij die Sola Scriptura en een letterlijke lezing van de Bijbel voorstaan halen er interpretaties van feilbare menselijke rede, die haar plaats zou moeten kennen want [maakt] deel [uit] van de gevallen mens, erbij om te betogen dat in de Bijbel niet staat dat de Aarde plat is, vleermuizen vogels zijn en pi gelijk is aan drie. (…)

[Noot van de redactie: Beste M. Nieuweboer, beschuldigingen zijn in strijd met het moderatiebeleid en daarom verwijderd.]

Geodetective

Beste M. Nieuweboer,

Klopt, ik ben feilbaar. U ook. En iedereen die zegt dat in de Bijbel staat dat de aarde plat danwel rond is ook. Over de platte aarde heb ik het genoeg gehad in mijn filmpje. Wat betreft pi, zie https://old.logos.nl/getal-pi-bijbel/
Als laatste, het woord voor “vogel” dat wordt gebruikt in de bijbel, daar wordt inderdaad de vleermuis bij genoemd. Hoewel vogel de beste Nederlandse vertaling is voor dat woord, is het niet een volledig dekkende betekenis. Een vleermuis is inderdaad geen vogel.

Een andere vertaling voor dat woord zou iets van “vliegbeest” zijn. Dan valt de vleermuis er wel onder. In dit geval is dus de vertaling het probleem.

Evolutionisten plaatsen de vogel overigens onder de dinosauriërs. Dat is in mijn optiek [niet logisch].

Peter

4:55 “Zelfs al is het wonder dat God daarvoor moest doen was om de aarde laten stoppen met draaien”

Denkt Geodetective letterlijk dat de aarde ophield met draaien en weer begon? (…)

Geodetective

Peter,

Dat weet ik niet zeker. Er zijn 2 andere opties, maar die zijn natuurkundig problematischer. Het stopzetten van de aarde en weer laten draaien is ook niet niks. Daar ben ik me van bewust. Maar diegene die de aarde heeft gemaakt, die kan dat.

Ik ga hier nu niet teveel in detail op in. Het is hoe dan ook een wonder (volgens de bijbel het grootste verhoringswonder aller tijden), en aan wonderen is wetenschappelijk niet zo veel aan te onderzoeken, tenzij ze sporen hebben achtergelaten. Dat lijkt hier niet of nauwelijks het geval.

Ik ga wel even in op het tegenargument dat ik hierop het vaakst heb gehoord: “Als je de aarde stopzet, vliegt alles er met een rotgang vanaf, vooral dichtbij de evenaar”. Dat klopt alleen als je de aarde wel stopzet, maar de dingen die erop staan niet evenredig mee laat stoppen. Er is hier veel meer over te zeggen, maar dit is daar niet de plek voor.

Peter

Jesaja 38:8 “zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan. En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was” Hier is de draaiing van de aarde dan omgedraaid?

Hetty Dolman

Hoi Geodetective,

“Ook dat weet ik niet zeker, maar daar lijkt het wel op.”

Het stilzetten of terugdraaien van de aarde zou tot gevolg hebben dat alles van de aarde afvliegt. Het zou een ramp veroorzaken van ongekende proporties. Er staat dat ze zon stilstond en niet dat de aarde stilstond. Als je ervoor kiest om dat niet letterlijk op te vatten kan beter verondersteld [worden] dat God voor licht zorgde, zodat er doorgevochten kon [worden] die dag. Beweren dat de aarde stilstond is onbijbels en ongeloofwaardig voor mij. Zoals we in Genesis 1 kunnen lezen is de aanwezigheid van licht niet afhankelijk van dag of nacht. Wat je dan met Jesaja 38: 8 aan moet weet ik ook niet, sinds enige jaren weten wij dat wonderen ook psychologisch kunnen zijn.

Geodetective

Hetty,

Een andere lichtbron (dus een optisch verschijnsel dat het leek alsof de zon stilstond) kan in theorie ook. Dat is niet de verklaring die ik persoonlijk het meest waarschijnlijk acht.

De zin “Het stilzetten of terugdraaien van de aarde zou tot gevolg hebben dat alles van de aarde afvliegt” had ik al genoemd en gedeeltelijk behandeld. [Ik] zou [het fijn vinden] als je [dat] eerst leest voordat je antwoordt.

Iets meer detail: afhankelijk van het mechanisme waarmee de aarde stil zou zijn gezet, gaat ook alles op aarde al dan niet evenredig mee stoppen. Laten we eens rekenen. Aan de evenaar beweegt alles ca. 463 m/s. Als je de aarde abrupt stopt (enorme meteorietinslag of zo), dan vliegt inderdaad alles op de evenaar er met 463 m/s af. Dat is dus niet mogelijk. Als het trager gebeurt, met een vertraging van bijvoorbeeld 0.2 m/s staat alles in 40 minuten stil. Dan vliegt niet alles eraf. Wel zou je dan overstromingen hebben.

Er zijn echter natuurkundige alternatieven mogelijk waarbij alles zonder voelbare vertraging evenredig mee afremt. Dan krijg je ook geen overstromingen. De wetenschapper van wie ik dit heb gehoord heeft hier nog niet over gepubliceerd. Hij is dat wel op termijn van plan te doen. Als hij dat doet zal ik er waarschijnlijk op terugkomen. Nog steeds zou dit op natuurlijke wijze problemen opleveren. Dus hoe dan ook is dit een wonder. Maar niet zo onmogelijk als wat men vaak maar roept.

Peter

Zijn de langere dag en het teruglopen van de dag ook uit andere bronnen bekend? Er waren Babylonische astronomen die dagelijks waarnemingen deden, ook over het weer, zeker in de tijd van Hizkia. Er zou toch te verwachten zijn dat het ook elders was opgevallen.

Geodetective

Peter,

“Zijn de langere dag en het teruglopen van de dag ook uit andere bronnen bekend?”

Wat betreft de langere dag van Jozua, zeg ik voorzichtig: ja. Maar die bronnen heb ik niet op betrouwbaarheid geverifieerd. Maar Rinus Kiel heeft er iets over geschreven op zijn website: https://kiel0.home.xs4all.nl/verovering_kanaan.htm

“Dit verschijnsel is niet alleen in Palestina gezien, maar ook in China en in Midden-Amerika. In China spreken ze rond die tijd over een nacht die drie nachten duurde, en de Azteken vertelden de Spaanse geschiedschrijver Fray Bernardino de Sahagún over een dag dat de zon opging, en een dag lang dicht boven de horizon bleef dralen, voordat zij aan haar dagelijkse omloop begon. Deze schreef dat op in zijn boek ’Historia General de las Cosas de Nueva España’.”

Ik ben het lang niet altijd eens met Rinus. Soms wel. Ik zou me hier verder in moeten verdiepen voordat ik meer antwoord kan geven. Maar dit is wat ik erover heb.

Peter

Rinus Kiel geeft niet aan waar hij dat vandaan heeft. China heeft later wel goede astrononmen, maar er is geen Chinese astronomische overlevering uit die tijd. De Azteken zijn omstreeks 2000 jaar later. Graag goede bronnen, en uit het Midden-Oosten uit dezelfde tijd.

Geef een antwoord