Hoe oud is de aarde? Duizenden of miljarden jaren? Doet het ertoe? Voor evolutie is een aarde van miljarden jaren nodig, maar het getuigenis van Genesis en vele andere gegevens wijzen op een jonge aarde. Van 1997 tot 2005 vond het RATE-onderzoek plaats. Men zag dat er iets aan de hand is met de radiometrische datering. Er zijn aanwijzingen dat radioactief verval vroeger veel vlotter ging. Snel verval betekent jonge datering. Vervalt hiermee een belangrijk argument voor een oude aarde?

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

1 Comment

Peter

“Er zijn aanwijzingen dat radioactief verval vroeger veel vlotter ging.”

Er zijn geen aanwijzingen dat radioactief verval vroeger veel vlotter ging. De hoeveelheid radioactief verval die RATE constateerde was veel groter dan in 6000 jaar paste, namelijk minstens 500 miljoen jaar. Als je dat in 6000 jaar wilt proppen, krijg je [m.i.] rariteiten als de hier aangehaalde zin.

De American Scientific Affiliation is een organisatie van christelijke wetenschappers. Zij hebben zich uitgebreid bezig gehouden met RATE. Begin website voor geïnteresseerden: http://www.asa3.org/ASA/education/origins/rate.htm Ook een mogelijkheid, kost niets: http://www.asa3.org/ASA/education/origins/rate-ri.htm

Geef een antwoord