“Hier heb je denk ik een aardige kluif aan. ;-)”

Hoe oud is het heelal?Dat was het onderwerp van een emailtje dat ik vorige week ontving van een vriend met een link naar een artikel van Heino Falcke met de titel “Six thousand versus 14 billion: How large and how old is the universe?”. Heino Falcke legt uit waarom hij gelooft in een heel oud heelal. Kort gezegd komt het hierop neer: het heelal is astronomisch groot en het licht heeft veel tijd nodig gehad om ons te bereiken, veel meer dan 6000 jaar. Over creationistische standpunten zegt hij:

“None of the science ideas floated so far by creationists comes anywhere near a coherent theory that can stand up against the scrutiny of current experiments and observations. They fail not by a little bit; they fail by a huge margin. Creationist science simply does not hold up to the standard of truth that we require in science.”1

Daar blijkt behoorlijk wat op af te dingen. De ideeën van creationisten die Heino Falcke verwoordt zijn wat gedateerd. Dat is overigens niet verwonderlijk – Heino is een bekende uit de ForumC stal, en die stal geeft bijna altijd een gedateerd, vaak onjuist beeld van wat creationisten geloven.

Andere modellen

Zo zijn de visies van een aantal wetenschappers niet meegenomen, zoals:

  1. Barry Setterfield
  2. Russell Humphreys / John Hartnett
  3. Erik Verlinde

Bovenstaande wetenschappers hangen alle een ander model aan, dat van dezelfde astronomische afstanden uitgaat, maar waarbij het heelal prima 6000 jaar oud kan zijn. De laatste is overigens geen creationist. Russell Humphreys heeft vanuit zijn model voorspellingen gedaan over de magnetische velden van de planeten, nog voor die gemeten waren.2 Vanuit een miljarden-jaren-denkraam zijn er ook voorspellingen gedaan. Die zaten er bij bijna alle planeten veelvouden naast, terwijl tot nog toe alle voorspellingen van Russell Humphreys wèl bleken te kloppen. Welk model heeft de beste voorspellingswaarde?

We weten veel nog niet

Kort gezegd komt het bij kosmologische modellen hier op neer: we weten heel veel nog niet. Om het consensusmodel te laten werken, zijn variabelen, dark-energy en dark-matter nodig, een energie en materie die nog nooit is waargenomen, maar waaruit wel 96% van het universum zou bestaan.3 Dus van alle soorten materie waaruit ons heelal bestaat hebben we 96% nog nooit geobserveerd! Volgens de Big Bang theorie weten we dus bijna niets over de materie om ons heen. In de modellen van Setterfield en Verlinde is dit niet nodig.

Daarnaast is er vanuit het vakgebied de roep gekomen om ook ruimte te laten voor andere modellen – omdat het huidige model veel problemen heeft, en omdat blijkt dat andere modellen continu geen kans krijgen vanwege censuur.4

Hoe oud is het heelal?

Dus, vertelt kosmologie iets over de leeftijd van het heelal? Hoe het precies zit, weet ik niet, er is nog te veel onduidelijk. Er zijn echter meerdere modellen, met elk zijn eigen problemen.5 Niet al die modellen vereisen een miljarden jaren oud heelal.

Voetnoten

  1. Dit artikel verscheen hier op de weblog van Heino Falcke: https://hfalcke.wordpress.com/2017/03/14/six-thousand-versus-14-billion-how-large-and-how-old-is-the-universe/
  2. http://www.creationresearch.org/crsq/articles/21/21_3/21_3.html, Zie ook dit artikel, waarin de bevindingen worden besproken: https://scienceandevidence.wordpress.com/2015/11/24/magnetic/
  3. Dit argument is ook te zien op de DVD Achilleshiel van evolutie.
  4. Lerner, E., Bucking the big bang, New Scientist 182(2448)20, 22 May 2004 en het artikel Big Bang Theory Busted By 33 Top Scientists op rense.com
  5. Zoals dr. Tjaart Krüger aangaf in een brief aan Logos: Er bestaat momenteel geen kosmologisch model zonder problemen

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

8 Comments

J

“Daar blijkt behoorlijk wat op af te dingen. De ideeën van creationisten die Heino Falcke verwoordt zijn wat gedateerd. Dat is overigens niet verwonderlijk – Heino is een bekende uit de ForumC stal, en die stal geeft bijna altijd een gedateerd, vaak onjuist beeld van wat creationisten geloven.”

Volgens mij is dat een ad hominem, en mijns inziens niet waar.

Douwe Tiemersma

Dag J,
Deze zinsnede is niet bedoeld om de geloofwaardigheid van Heino Falcke aan te vallen, maar meer om te duiden uit welke hoek de kritiek op het creationisme komt. Daarnaast vraag ik me af wat precies volgens jou niet waar is. Kun je dat toelichten?

J

Beste Douwe,

Volgens mij is dat precies de definitie van ad hominem. Aangeven dat Heino Falke bij ForumC aangesloten is/betrokken is bij is oké. Het vervolgens [neer]zetten van ForumC als een organsatie die bijna altijd “een gedateerd, vaak onjuist beeld” weergeeft, wekt volgens mij de suggestie dat Heino Falke dit ook doet.

Op z’n minst een onzorgvuldige formulering, zowel naar Falke en ForumC toe. Doet ForumC dat echt? En doet Falke dat echt? Dat laatste verdedig je inderdaad in het artikel, maar ook omdat je in je eigen artikel aangeeft dat al deze alternatieve modelen hun eigen problemen hebben, lijkt het zo te zijn dat je onderstaande conclusie van Falke ondersteunt.

Falke zegt: “Creationist science simply does not hold up to the standard of truth that we require in science. The church should not be content with any lesser standards.”

Wat mij betreft wordt er een dikke streep onder het laatste gezet.

Douwe Tiemersma

Beste J,

“…wekt volgens mij de suggestie dat Heino Falke dit ook doet”. Ik wek geen suggestie, ik zeg zelfs heel duidelijk daarvoor “De ideeën van creationisten die Heino Falcke verwoordt zijn wat gedateerd”, vervolgens leg ik uit waarom ik dit niet verwonderlijk vind.

Overigens wil ik benadrukken dat ik vind dat alle modellen hun eigen problemen hebben, dus ook het Big Bang model, sterker nog, dit model laat zich het moeilijkst bestuderen, omdat binnen dit model nog maar 5% van alle materie beschikbaar is voor observatie, de andere 95% hebben we nodig om het model kloppend te maken, maar is nog nooit geobserveerd. Wellicht zijn de problemen van de andere modellen daarbij vergeleken een stuk minder groot.

Het citaat dat jij geeft onderschrijf ik daarom zeer zeker niet, en wel vanwege deze redenen: ten eerste gooit Falcke alle Creationist science op een hoop, terwijl hij maar een klein onderdeel van twee modellen heeft besproken, vervolgens zegt hij dat creationistische wetenschap niet aan de standaard voldoet. Dat noemen we een Secundum quid drogreden. Ten tweede geeft Falcke weinig blijk van de problemen die er met de Big Bang zijn, en zou hij ook hiervan kunnen zeggen: the Big Bang “simply does not hold up to the standard of truth that we require in science.” Dat noem ik met twee maten meten.

Met de dikke streep onder “The church should not be content with any lesser standards” ben ik het hartelijk eens. We moeten de standaard van wetenschap hoog houden. Dat betekent dat we ook eerlijk zijn over de grenzen en tekortkomingen van de huidige theorieën.

Peter

Beste J,

Douwe Tiemersma heeft inderdaad een grote kluif aan het artikel van Falcke. Hij bespre[e]k[t het] dan ook niet. Verlinde zal zich [m]ogelijk opgelaten voelen als hij op één lijn met Setterfield wordt gesteld.

Geef een antwoord