Vraag

Standaard wordt beweerd dat de hunebedden 140.000 jaar oud zijn. Hoe oud zijn ze vanuit creationistisch perspectief bekeken? En welke verklaring hoort daarbij?

Antwoord

Eerst even iets rechtzetten: evolutionisten geloven misschien dat de stenen van de hunebedden 140.000 jaar oud zijn, maar dat de hunebedden zelf rond 3.000 v.Chr. zijn gebouwd.

De visies op hunebedden van evolutionisten en creationisten verschillen niet zo veel. Creationisten plaatsen hunebedden in of net na de ijstijd, net als evolutionisten. Deze stenen zijn ook volgens creationisten door het ijs vanuit Scandinavië naar Nederland gebracht en daar tot grafmonumenten gemaakt. Sommige creationisten schrijven de zwerfkeien toe aan de zondvloed. Waar de visies wel in verschillen is wanneer dit is gebeurd. Evolutionisten geloven in meerdere ijstijden, waarvan de laatste 10.000 jaar geleden geëindigd is. De meeste creationisten geloven dat er
maar één ijstijd is geweest, direct na de zondvloed.

De creationistische verklaring voor de ijstijd is als volgt: tijdens de vloed koelden de continenten af (die zaten diep onder water) en nam de temperatuur van de oceanen toe, door vulkanische activiteit en het bloot komen te liggen van aardmantelgesteente. Na de vloed heb je dus warme zeeën en koude continenten. Warm water verdampt uit zee, valt neer op het land in de vorm van sneeuw en blijft daar liggen. Als je dat combineert met as en stof in de lucht (door vulkaanuitbarstingen tijdens de vloed, waardoor minder zonlicht de aarde bereikte) dan zal het ijs een hele poos blijven liggen en aangroeien. Niet tienduizenden jaren, maar wel enkele honderden.

Hunebedden zijn gebouwd van de stenen die achterbleven toen het ijs smolt. Ze stammen dus uit de ijstijd of de periode erna. In een Bijbels scenario houdt dat het volgende in: de zondvloed was rond 2450 v.Chr. De ijstijd volgde in de periode erna, tot ongeveer 2000 v.Chr. De spraakverwarring van Babel was waarschijnlijk binnen 200 jaar na de vloed. En dat betekent dat de vroegste hunebedden waarschijnlijk rond
de tijd van Abraham zijn gebouwd, zo’n 2000 jaar v. Chr.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Hoe oud zijn Hunebedden?, Weet 38: 46.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."