Sedimentenlagen kunnen plooien in vloeibare fase of als uitgehard gesteente volgens op tektoniek gepromoveerde Dr. N. Hardebol. Hij noemt echter niet dat vervorming aan het aardoppervlak uitsluitend mogelijk is in vloeibare fase. De plooien die we aan de Engelse kust kunnen waarnemen zijn geplooid aan het aardoppervlak. De vervorming is niet gebeurd onder een geweldige druk van tientallen kilometers bovenliggend gesteente. Dan blijft vervorming in vloeibare fase tijdens de Bijbelse zondvloed over, zoals aangevoerd door prof. Paul.

Dr. Hardebol nodigt uit een les gesteentemechanica van hem bij te wonen. Ik zal een voorbeeld geven hoe wetenschappelijk verantwoord zo’n college is. In februari 2017 bezocht ik een lezing over zout tektoniek. Zout tektoniek beschrijft de grillige horizontale en verticale verplaatsingen van honderdduizenden kubieke kilometers zoutgesteente in de diepe ondergrond. Het steenzout heeft grote afstanden van tientallen kilometers horizontaal plus meerdere kilometers verticaal afgelegd. Een afgestudeerde student was uitgenodigd zijn master thesis te presenteren. Klapstuk was een computersimulatie dat zout tektoniek door de geologische tijd heen zichtbaar maakt. Uitgangspunt in het model is dat het vaste zoutgesteente beschouwd mag worden als een weerstandsloze vloeistof! De software calculeert dus alsof het zout geen schuifspanningen door kan geven. Zo wordt het steenzout in de simulatie een willoos slachtoffer van kleine drukverschillen die worden uitgeoefend door sedimentaire afzettingen op het zout. Toen ik hier vraagtekens bij zette, werd van alle kanten bevestigd dat dit op de universiteit zo was geleerd en dat dit gerekend op geologische tijdschaal inderdaad zo zou werken. Van senior geoloog tot net afgestudeerde, voor ieder was dit een uitgemaakte zaak. Dat het vaste sedimentaire gesteente rondom simultaan mee moet hebben bewogen werd genegeerd. Wat opviel was dat niemand dit als een serieus probleem wílde zien.

Ik ben ervan overtuigd dat als dit model realiteitswaarde zou hebben, andere branches zich watertandend over het geheim erachter zouden willen ontfermen. Nota bene, kubieke kilometers gesteente weerstandsloos over tientallen kilometers en zelfs omhoog verplaatst! Maar de treurige waarheid is dat op de universiteit een sprookje gedoceerd wordt. Mijn college, waarvoor ik u van harte wil uitnodigen, laat zien dat de kilometers hoge zoutformaties zijn gevormd in een synchrone beweging van stollende zoutmagma met de bovenliggende modderlagen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Heerema, S.J., 2017, Bijbel en evolutieleer (XI), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (149): 14-15.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

4 Comments

Hetty Dolman

Stef Heerema schreef:
“De plooien die we aan de Engelse kust kunnen waarnemen zijn geplooid aan het aardoppervlak.”

Daar zou ik wel graag aanwijzingen dan wel bewijs voor willen zien. volgens mij zijn dat door erosie blootgelegde aardlagen. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siccar_Point#/media/File:Siccar_Point.jpg Siccar Point is rechtstreeks bewijs voor een oude aarde Voor dat soort lagen zijn meerdere zondvloeden nodig. Lees het commentaar van Hardebol in het RD: https://www.rd.nl/opinie/in-discussie-over-schepping-schuren-alle-posities-1.1429643 En bekijk deze foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siccar_Point#/media/File:Siccar_Point.jpg Wat je ziet zijn aardlagen, bestaande uit dunnere laagjes, die verticaal zijn gezakt door bijv. tektoniek, waarop weer nieuwe aardlagen zijn afgezet. Dat kan niet in één jaar.

“Ik ben ervan overtuigd dat als dit model realiteitswaarde zou hebben, andere branches zich watertandend over het geheim erachter zouden willen ontfermen.”

Hoezo?

Ad Massar

Hetty schreef: “Wat je ziet zijn aardlagen, bestaande uit dunnere laagjes, die verticaal zijn gezakt door bijv. tektoniek, waarop weer nieuwe aardlagen zijn afgezet. Dat kan niet in één jaar.”

De stelligheid van ‘dat het niet in één jaar zou kunnen’, kan ik begrijpen. Maar tegelijkertijd is dat afhankelijk van welk soort bril je op zet. Is het de bril van het uniformiteitsbeginsel, een langzame vorming van de aardlagen (laagjes) waarbij de sleutel ligt in de presuppositie: ‘Het heden is de sleutel tot het verleden.’ Of bekijk je het door de bril van het catastrofisme, waarbij een enorme catastrofale gebeurtenis (de zondvloed) heeft plaats gevonden, gepaard gaande met gigantische bewegingen van de aardkorst (vulkanisme) en inderdaad een enorme tektoniek zoals wij die vandaag de dag niet of nauwelijks meer zien plaatsvinden.

Zie bijvoorbeeld: https://creation.com/siccar-point-trail en https://creation.com/unmasking-a-long-age-icon Ik zou ieder aanraden deze artikelen eens goed te bestuderen. Er zit kostbaar lesmateriaal in!

peter b

“Maar de treurige waarheid is dat op de universiteit een sprookje gedoceerd wordt.”

Inderdaad. En niet alleen op geologisch gebied. Heerema heeft overigens bijzonder sterke argumenten voor zijn zout model. Het zou direct het indampingsmodel dienen te vervangen.

Hetty Dolman

Beste Ad,
“Maar tegelijkertijd is dat afhankelijk van welk soort bril je op zet.”

Het gaat om waarneming en niet om een bril. Kijk je naar Amsterdam dan kun je de geschiedenis van de bouwvolgorde in geschiedenis waarnemen. Je ziet het aan de stijl van de huizen, de grachten etc. Het is [onjuist] om te stellen dat alle flatgebouwen en bedrijven in hetzelfde jaar gebouwd zijn als het graven van de grachten. Daar heb je geen bril voor nodig en voor de gewone geologie heb je ook geen bril nodig.

“Is het de bril van het uniformiteitsbeginsel, een langzame vorming van de aardlagen (laagjes)”

Die laagjes zijn duidelijk waarneembaar. En ook volgens het plaatje van creationisten zijn keurige laagjes neergelegd door de woeste zondvloed.

“catastrofisme,”

Catastrofes vinden voortdurend plaats en zijn altijd lokaal. Ze vormen inderdaad het landschap. 40 dagen regen op de hele wereld is onmogelijk, omdat water moet verdampen.

“waarbij een enorme catastrofale gebeurtenis (de zondvloed) heeft plaats gevonden, gepaard gaande met gigantische bewegingen van de aardkorst (vulkanisme) en inderdaad een enorme tektoniek zoals wij die vandaag de dag niet of nauwelijks meer zien plaatsvinden.”

Waarbij een houten, niet zeewaardige boot schipbreuk geleden zou hebben, verbrand zou zijn, door tsunami’s overspoeld? Creationisten zouden hun ideeën kunnen testen. Gooi een hoeveelheid zand in een enorme bak, kijk of het in mooie laagjes wordt neergelegd, vergelijkbaar met de onderste lagen van Sissar Point, wacht enige weken ofzo en kijk of het door tektoniek al kan plooien door het nabootsen hiervan. Let op. Natte laagjes zand kun je niet plooien. Het moet niet nat zijn, maar dik elastisch. Laat er een enorme golf nieuw water over heengaan en let op of het wil eroderen of dat het gewoon uit elkaar geblazen wordt. Ik heb je linken doorgenomen. [Zie:] http://all-geo.org/highlyallochthonous/2011/01/the-making-of-an-angular-unconformity-huttons-unco

Geef een antwoord