Vraag

Als je de aarde op een weegschaal zou kunnen leggen, hoe zwaar zou ze dan zijn? En zou de aarde (zonder gesteente dat van de ruimte hierheen kan komen) van gewicht kunnen veranderen?

Antwoord

Je kunt de massa van de aarde berekenen met de zwaartekrachtswet van Newton. Op die manier is de massa van de aarde bepaald op 5,97 x 10^24 kilogram; dat is bijna zesduizend miljoen miljoen miljoen ton. Een niet voor te stellen gewicht! Als je ervan uitgaat dat er geen massa vanuit de ruimte bij komt of naar de ruimte toe verdwijnt, kun je de massa van de aarde alleen veranderen door Einsteins bekende formule E=mc2 in de praktijk toe te passen. Dat betekent: massa omzetten in energie (of vice versa), wat bijvoorbeeld gebeurt in een waterstofbom. Echter, per explosie wordt er dan maar een paar kilogram massa omgezet. Je verandert er de massa van de aarde dus niet significant mee.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2017, Hoe zwaar is de aarde?, Weet 48: 50.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.