Hoeveel dieren waren er op de ark van Noach? Drs. Ben Hobrink zocht het uit en gaat er in de onderstaande video kort op in:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

9 Comments

M.Nieuweboer

Vertelt drs. Hobrink [hier] ook hoe de Zuid-Amerikaanse luiaard (Megalonychidae en Bradypodidae) de reis heen en weer maakte naar het Midden-Oosten, met zijn maximale snelheid van 150 meter per seconde, zijn onvermogen om te zwemmen en zijn totale ongeschiktheid om Middellandse Zee klimaten te overleven? Want dat zou ik nou graag willen weten, een creationistisch antwoord heb ik [namelijk] nog nooit gekregen.

Peter B.

M.Nieuweboer, (…) Ik heb me in de verschillende paradigmata verdiept omdat ik ook vrij sceptisch was en nog steeds ben. Volgens het creation science paradigma bestond er voor de vloed geen Midden Oosten. Dat maakt de eerste vraag overbodig. Verder, de dieren die aan boord van de ark waren waren geen moderne dieren, maar ongedifferentieerd en ongespecialiseerd. Ze konden, net als pluripotente stamcellen, hun genoom nog in vele verschillende richtingen evolueren (ontvouwen). Het dier dat tot moderne luiaard werd, kon misschien best goed lopen (Meghatherium is ook een luiaard) en zeker sneller dan 150 meter per uur (neem ik aan, want met 150 meter per seconde is die bijna zo snel als het geluid). Ook is [het] mogelijk dat het ongedifferentieerde dier op vegetatiematten de oversteek maakte, zoals dat nog steeds gebeurd (door reptielen en zoogdieren, die op nieuwe eilanden snel nieuw eigenschappen verwerven omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd). Er bestaat genoeg wetenschappelijke literatuur over.

Koen

150 meter per seconde? Dat is toch een niet onaardig tempo van 540 km per uur, ruim een kwart aardbol per etmaal. Binnen 2 dagen is ie dan wel op de plaats van bestemming. In werkelijkheid (en wat jij natuurlijk bedoelt) is het een bloedstollende 150 meter per uur, dan duurt het al iets langer om Zuid-Amerika te bereiken. En dan slaapt hij ook nog bijna de helft van de dag.

En die 150 meter per uur is nog veel vergeleken met slakken of wormen. Zeer veel van dergelijke diersoorten (denk ook aan de honderdduizenden soorten insecten) komen dan ook nog eens alleen op afgelegen eilanden voor.

De oversteek maken op vegetatiematten [kan niet], zo’n reis duurt weken of maanden. Dan zijn die matten (wie maakt die dingen?) allang verteerd door de zon en/of de oceaan. En wat eet zo’n beest in die tijd?

Andere raadsels:
– De flora: al het groen stond ook een jaar onder water en daar kunnen bomen en planten niet zo goed tegen. De aardbol moet dus 1 grote lege woestenij zijn geweest nadat het water verdwenen was. Maar er wordt met geen woord gerept over het zaaien/aanplanten van nieuwe gewassen. En er gaat wel even tijd overheen voor alle oerwouden zijn hersteld, dat duurt eeuwen. Waar moesten de planteneters van leven toen ze van de Ark kwamen? Stonden de eucalyptusbomen klaar voor de koala nadat hij op zijn vegetatiemat in Australie aankwam?
– Zoetwatervissen: als de hele aardbol onder water staat is er geen zoet water meer, alles is zout. Dus exit alle zoetwatervissen. Dat is wel bijna de helft van alle soorten vissen, enkele tienduizenden soorten. En ook hier weer vele soorten die maar op 1 plek voorkomen.

[Waarom] wordt er niet met simpeler ‘soorten’ wordt gewerkt?: bijv. beesten met 4 poten (kun je alles van maken, van muizen tot olifanten), hooguit onderverdelen in vleeseters en planteneters o.i.d. Is het lekker leeg op de Ark. Want waar leg je de grens eigenlijk waar van een ‘soort’ heel veel min of meer gelijke soorten kunt maken?

Peter

Herziene Statenvertaling:
Genesis 6: 20: “Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden.”
Genesis 1: 21: “En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort.”
Genesis 1: 25: “En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort.”
De Herziene Statenvertaling is van 2010, en daarmee recent genoeg om te beseffen dat ‘soort’ een biologische term is met een duidelijke betekenis. De uitleg die Hobrink en creationisten [geven] is dan niet mogelijk. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling geeft ‘soort’:
Genesis 1: 21: “alle soorten levende wezens”
Genesis 1: 25: “Alle soorten in het wild levende dieren, alle vee, en alles wat op de aardbodem rondkruipt”
Genesis 6: 20: “Van alle soorten vogels, van alle soorten vee, en van alles wat op de aardbodem rondkruipt”

De vertalers van beide richtingen [laten zien dat] de opvatting van Hobrink gebaseerd [is] op verouderd taalgebruik.

BK

Beste Peter,

Als ik op google in typ ‘synoniem voor aard’ en ‘soort’, of ik kijk op de dikke van Dale, dan is soort misschien nog wel een betere omschrijving als aard. “(biologie) onderafdeling van een geslacht”. Dus wat is je punt? Dat Hobrink het verkeerde woord gebruikt in jouw ogen, of heb je inhoudelijk op zijn uitleg van de bijbel commentaar?

Peter

BK, als er in Genesis 1 ‘soort’ staat, zoals de moderne vertalingen aangeven, betekent dat dat er soorten in de Ark moeten zitten. Dus 5000 soorten zoogdieren, 10000 soorten vogels en 6000 soorten reptielen. Dan kan Hobrink niet zeggen dat het aantal beesten dat in de Ark zat best meeviel. Dan kan hij bijvoorbeeld niet zeggen dat er in de Ark een ‘hondachtig paartje’ was, waaruit na de Ark alle 40 of zo soorten van de hondenfamilie uit ontstonden. Dan moet hij alle 40 levende soorten en nog wat uitgestorven soorten op de Ark hebben.

Hetty Dolman

Dat er variatie is tussen groepen dieren is (…) niet gebaseerd op de Bijbel. Er staat geen woord over in de Bijbel. Men laat de Bijbel [hier]buikspreken over moderne inzichten. De bijbelschrijver wist dat er veel verschillende diersoorten waren en dit klinkt terug in de tekst. bijbelschrijvers wisten wel degelijk dat een paard anders is dan een ezel. Juist daarom staat er ‘naar zijn aard/soort’. Gaan we ervanuit dat Genesis vóór de zondvloed is geschreven?

Hetty Dolman

Beste BK,

“Als ik op google in typ ‘synoniem voor aard’ en ‘soort’, of ik kijk op de dikke van Dale, dan is soort misschien nog wel een betere omschrijving als aard. “(biologie) onderafdeling van een geslacht”.”

Dus niet het hele geslacht of zelfs familie gaat op de ark, (in de vorm van een ‘basistype’ waar al die soorten in verpakt zitten ) maar de onderafdeling. Dat wil zeggen: geiten én schapen. Zie: http://dier-en-natuur.infonu.nl/biologie/49867-het-ordenen-van-organismen-het-dierenrijk.html

Geef een antwoord