Het is verheugend dat steeds meer mensen ‘een horloge’ vinden. Daarmee bedoel ik dat wetenschappers steeds meer gaan inzien, dat het leven, de aarde en zelfs de hele kosmos niet door toeval zijn ontstaan, maar het product zijn van een doelbewust ontwerp, Intelligent Design. Wat me bij veel geleerden opvalt, is dat het ‘horloge’ – alles in de natuur – wel volkomen uit elkaar wordt gehaald en bestudeerd, maar dat velen niet de moeite nemen om op de achterplaat te kijken waar de naam en het adres van de maker staan gegraveerd…

gshock-1557384_1280

Naarmate ik de Bijbel bestudeer en op de details let, word ik steeds enthousiaster over dat Boek. Er is geen enkel ander boek in de oudheid waar zoveel wetenschappelijk verantwoorde feiten in staan als in de Bijbel. Dat boek is de wetenschap in veel gevallen 3500 jaar vooruit! Pas in onze tijd beginnen we iets te begrijpen van de vele feiten die in de Bijbel worden genoemd op het gebied van voeding, gezondheid, hygiëne, geslachtsziekten, epidemieën, sterrenkunde, schepping/evolutie, enzovoort. In het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’1 zijn tientallen van zulke feiten genoemd en uitgewerkt.

Naarmate onze kennis toeneemt, komt de wetenschap steeds dichter bij de beweringen van de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld in de geologie op het gebied van wereldwijde catastrofen. Vroeger werd je uitgelachen als je geloofde dat het aardoppervlak niet is gevormd door langzame processen, maar door catastrofen. Nu komt het evolutiemodel steeds dichter bij het zondvloedmodel. Alleen de tijdrekening is totaal verschillend.

Het is vooral voor geleerde mensen een gevaarlijke verleidelijk dat we in de media alleen mogen meepraten over ‘het ontstaan van het horloge’ als we ons beperken tot de binnenkant van het uurwerk en niets zeggen over het adres op de achterkant. In mijn ogen zijn de christenen dé aangewezen personen om hun buren, kennissen en vrienden de achterkant van het horloge te laten zien en te wijzen op de Naam die daar staat. Te wijzen op de maker van heel het ingewikkelde apparaat – de Schepper van het horloge. En die Schepper is de God van de Bijbel. Ik denk dat er op de achterplaat waarschijnlijk zoiets zal staan als ‘Yahweh & Zoon’. En wat onszelf betreft: laten we regelmatig naar de Maker van het horloge gaan en vol ontzag tegen Hem zeggen dat Hij het horloge – de hele schepping – geweldig mooi heeft gemaakt. Daar houdt Hij van.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van de website Moderne wetenschap in de Bijbel. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Dit boek is ook in onze webshop te verkrijgen.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

6 Comments

Rene

Hobrink stelt: “Vroeger werd je uitgelachen als je geloofde dat het aardoppervlak niet is gevormd door langzame processen, maar door catastrofen. Nu komt het evolutiemodel steeds dichter bij het zondvloedmodel. Alleen de tijdrekening is totaal verschillend.”

De enige overeenkomst die ik zie tussen het ‘zondvloedmodel’ en de catstrofes die door de moderne wetenschap worden beschreven is het woordje ‘catastrofe’. De bevindingen van de moderne wetenschap wijzen niet op één wereldwijde catastrofe. Er zijn catastrofes geweest met een wereldwijde impact, maar dat waren er meer dan één. Sporen van een wereldwijde zondvloed worden alleen door creationisten (h)erkend.

Wat het horloge betreft, design kent zowel wetenschappelijke als theologische problemen. Ik vind de woorden van de (RK) theoloog John Newman het best passen bij wat ik zie in wetenschap en Bijbel: “I believe in design because I believe in God; not in a God because I see design.”

Hetty Dolman

@Rene,
“De bevindingen van de moderne wetenschap wijzen niet op één wereldwijde catastrofe.”

Er is ook geen geoloog de beweert dat er geen sedimentair gesteente bestaat dat langzaam (door getijden bijv.) is afgezet.

Ed Vaessen

“Daarmee bedoel ik dat wetenschappers steeds meer gaan inzien, dat het leven, de aarde en zelfs de hele kosmos niet door toeval zijn ontstaan, maar het product zijn van een doelbewust ontwerp, Intelligent Design.”

Heb je [de]ze [wetenschappers] geteld?

Haushofer

Klaas Landsman over finetuning en het argument voor ontwerp:

http://arxiv.org/abs/1505.05359

Vooral zijn Bayesiaanse analyse in paragraaf 4 is interessant. Allereerst is finetuning an sich niet genoeg; je hebt extra aannames nodig zoals het idee dat leven een bijzondere positie heeft. Ten tweede impliceert een kleine a priori kans op leven een vergelijkbare a priori kans op ontwerp. Daarmee snijdt het argument zichzelf in de vingers.

Ik ben overigens wel benieuwd naar een onderbouwing voor de uitspraak dat ‘steeds meer wetenschappers overtuigd raken van ontwerp’. In de natuurkunde en kosmologie zie ik dat zelf namelijk totaal niet.

Peter

Net als de natuurkundige Haushofer ben ik benieuwd naar een onderbouwing voor de uitspraak dat ‘steeds meer wetenschappers overtuigd raken van ontwerp’. In de biologie zie ik dat zelf namelijk totaal niet.

Maikel

“Daarmee bedoel ik dat wetenschappers steeds meer gaan inzien, dat het leven, de aarde en zelfs de hele kosmos niet door toeval zijn ontstaan, maar het product zijn van een doelbewust ontwerp…”

Dit maakt mij erg benieuwd naar welke wetenschappers dit zijn. Want als niet-wetenschapper zie ik in allerlei populair-wetenschappelijke programma’s en magazines steeds meer wetenschappers verschijnen die overtuigd zijn van een Theory of Everything of het idee dat de gehele kosmos een perfect ge-finetuned wiskundig model is. Die vergelijking met een horloge gaat daarbij goed op, maar over die doelbewustheid, het ontbreken van toeval en de benodigde ontwerper hoor ik deze wetenschappers tot op heden niet praten.

Geef een antwoord