Dit artikel verscheen eerder op de website evolutie.eu

Houden creationisten zich alleen maar bezig met het bekritiseren van de evolutietheorie?

Zeker niet. Hoewel het belangrijk is om aan te tonen dat het evolutieraamwerk niet in overeenstemming is met de feiten, is het minstens zo belangrijk om te laten zien dat het scheppingsmodel dat wel is! Daarom besteden creationisten veel tijd aan onderzoek naar hoe dingen in het verleden precies zijn gelopen. De Bijbel geeft een algemeen beeld van hoe de wereldgeschiedenis is verlopen, maar daarbinnen kunnen nog een heleboel details worden ingevuld.

Er zijn twee onderzoeksprogramma’s waar creationisten veel in investeren, en waarin nog bijna oneindig veel te doen is. Op het gebied van de geologie doen creationisten onderzoek naar het ontstaan van specifieke rotsformaties. Binnen de biologie richten creationisten zich vooral op de baraminologie, dat is het onderzoek naar welke soorten tot dezelfde ‘oertypen’ behoren.

Naast deze twee onderzoeksprogramma’s is een heel scala van creationistische theorieën en hypotheses op te noemen, binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. De onderstaande tabel geeft een aantal prominente voorbeelden van creationistische theorieën (let op: dit is geen uitputtende lijst). Het is duidelijk dat creationisten niet alleen anti-evolutionisten zijn, maar actief aan hun model bouwen.

Model Auteur Uitleg Status
C-decay Barry Setterfield Verklaart dat we licht zien van sterren op miljoenen lichtjaren afstand Minderheidspositie
White hole cosmology Russell Humphreys Idem Niet volledig uitgewerkt
Carmeli’s cosmology John Hartnett Idem In de mode
Canopy theorie Henry Morris Zondvloedmodel Verworpen
Hydroplaattheorie Walt Brown Zondvloedmodel; verklaart continentale verschuivingen en andere verschijnselen Minderheidspositie
Catastrofale platentektoniek John Baumgardner Zondvloedmodel; verklaart continentale verschuivingen Redelijk geaccepteerd
Vulkanische oorsprong zoutlagen Stef Heerema Verklaart ontstaan zoutlagen in context van de zondvloed In ontwikkeling
TAB-model John Woodmorappe Verklaart volgorde fossielen Heeft potentie, maar geen bekendheid; niet uitgewerkt
Drijvende bossen Joachim Scheven Ontstaan steenkool, implicaties voor fossiele volgorde Redelijk geaccepteerd
BEDS (Briefly Exposed Diluvial Sediments) Michael Oard Verklaart ontstaan fossiele pootafdrukken en nesten van dinosauriërs tijdens zondvloed Nieuwe hypothese
Rekolonisatiemodel Hoogerduijn, De Wit e.a. Zondvloedmodel met veel postzondvloed catastrofisme Marginale acceptatie binnen Europa
IJstijdmodel Michael Oard Oorzaak en verloop ijstijd na zondvloed Geaccepteerd
Geaccelereerd radiometrisch verval RATE Verklaart hoge dateringen In ontwikkeling
Message theory Walter ReMine Verklaart hiërarchische indeling van levensvormen Uitgewerkt maar onbekend
Degeneratietheorie Peter Scheele Verklaart biologische veranderingen binnen de grenzen van grondtypen Geaccepteerd binnen Nederlands taalgebied

Dit (onvolledige) lijstje toont aan dat het een misvatting is dat creationisten alleen maar bezig zijn met het bestrijden van de evolutieleer. Maar het illustreert tevens de onjuistheid van een ander veelgehoord argument tegen het creationisme. Namelijk het argument dat creationisten onwetenschappelijk bezig zijn omdat het scheppingsmodel star en statisch is, niet voor verandering vatbaar. Het klopt dat het algemene raamwerk statisch is (het algemene raamwerk bestaat uit de onwrikbare waarheden die uit de Bijbel af te leiden zijn, namelijk dat de aarde jong is, God verschillende typen organismen heeft geschapen, en er een wereldwijde zondvloed heeft plaatsgevonden). Maar binnen dit raamwerk kunnen creationisten allerlei theorieën en hypotheses ontwikkelen die over details gaan waar de Bijbel ons niets over vertelt. Deze theorieën zijn wel voor verandering vatbaar. Sommige theorieën zijn een tijdlang populair, en worden dan verworpen omdat ze niet houdbaar blijken te zijn. Over andere theorieën bestaat tussen creationisten onenigheid. Kortom: op dit niveau is het scheppingsmodel wel degelijk dynamisch.

Voor evolutieraamwerk geldt exact hetzelfde. Aan het algemene raamwerk (de aarde is vele miljoenen jaren oud, alles is op naturalistische wijze ontstaan) twijfelen materialistische evolutionisten geen moment. Daar houden ze dogmatisch aan vast. Dit raamwerk is net zo statisch als het scheppingsraamwerk. Slechts daarbinnen is het een kakofonie van telkens weer veranderende theorieën en hypotheses. Evolutionisten kunnen ‘veranderlijkheid’ dus niet aandragen als reden waarom het scheppingsmodel niet wetenschappelijk zou zijn en hun evolutiemodel wel.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.