Een boeiende dvd over Intelligent Design. Over het ontrafelen van het mysterie van het leven. Waar komt het leven vandaan? Dat zijn de vragen van een groep exacte wetenschappers, zoekend naar de oorsprong van het leven. Onder hen beroemdheden als biochemicus Dr. Michael J. Behe (Lehigh University) en wiskundige Dr. William Dembski (Baylor University).

Unlocking_the_mystery_of_life

“Een pakkende dvd met prachtige animaties en een krachtig betoog. Zeer de moeite waard.”

Hun zoeken begint als ze zich er steeds meer van bewust worden dat het neodarwinisme geen goede verklaring biedt voor de complexiteit van het leven. Evolutiebioloog Dr. Dean H. Kenyon en Dr. Gary Steinman publiceren in 1969 hun succesvolle boek ‘Biochemical Predestination’. Kenyon denkt als evolutionair chemicus de abiogenese (hypothese over het ontstaan van het leven uit niet-levende materie) te kunnen bewijzen. Hij is er aanvankelijk van overtuigd dat abiogenese mogelijk moet zijn vanuit een oersoep van eiwitten, zonder DNA. In de jaren na de publicatie van zijn boek verdiept het inzicht van Kenyon, en daarmee groeien ook zijn problemen ten aanzien van abiogenese. Als de simpelste cel wil functioneren, heeft die minimaal 150 functionele eiwitten nodig. Ook de enzymen die alles in de cel regelen en koppelen, zijn eiwitten. Eiwitten doen bijna alles in de cel, behalve opslag van data. Dat doet DNA (en RNA) als informatiedrager van de erfelijke eigenschappen. Een student van Kenyon daagt hem uit met vragen over de zelf-assemblage van eiwitten. Eiwitten vallen in waterig milieu door hydrolyse juist uiteen in aminozuren. Hoe blijft bij de eerste celdeling de informatie behouden en waar komen dan die genetische instructies vandaan? Hoe langer Kenyon onderzoek doet, hoe groter zijn twijfels over abiogenese vanuit eiwitten. Uiteindelijk beseft Kenyon dat er éérst genetische informatie moet zijn. Wat is dan de oorsprong van die genetische informatie? Toeval? De meest ‘primitieve’ eencellige bevat honderden pagina’s aan informatie, volgens het 4-letter systeem (A, T, C, G). DNA kan niet bestaan zonder eiwitten. Zonder DNA is er geen voortplanting. Zonder voortplanting is er geen natuurlijke selectie. Kenyon concludeert: Per definitie is er geen natuurlijke selectie vóór het eerste leven!

In de duinen van Parajo (Californië) komt er in 1993 een internationale groep wetenschappers bijeen, op uitnodiging van Prof. Dr. Phillip E. Johnson (Berkeley Universiteit, Californië). Wat hen verbindt is hun twijfel ten aanzien van de kernaspecten van de gangbare evolutionistische ideeën, met name ten aanzien van de potentie van natuurlijke selectie. Ze zitten niet allemaal op één lijn, maar het denkwerk in de duinen van Parajo betekent een omslagpunt in hun wetenschappelijk denken op de oorsprong van het leven. Kijkend naar de enorme complexiteit van het leven, dringen vragen zich op: ‘Hoe is dit ontstaan? Toeval of noodzakelijkheid? Ongestuurde natuurlijke krachten? Is er een bedoeling, een plan, een ontwerp als gevolg van een intelligente oorzaak?’. Ze besluiten opnieuw de oorsprong van het leven te onderzoeken. Zij zoeken een nieuwe benadering die de oorsprong van de genetische informatie kan verklaren die gecodeerd is in levende organismen. Natuurlijke selectie is in staat tot kleine variaties, maar verklaart niet de enorme complexiteit van het leven. Het leven zit vol met complexe moleculaire micromachines. O.a. bloedstolling, ademhaling, horen, zien, ruiken en het immuunsysteem zijn opgebouwd uit meerdere micromachines. Waar komen die complexe machines vandaan? De auteurs concluderen dat deze systemen onherleidbaar complex zijn: ze functioneren alleen als geheel en liggen stil als er één onderdeel uitvalt. Zoals een horloge geen radertje kan missen. De opbouw van flagella (de zweepstaartmotor) wordt uitgebreid besproken. De programmering van het leven blijkt duizelingwekkend complex te zijn. Bill Gates zei ooit dat DNA een computerprogramma is, maar dan veel complexer dan de computerprogramma’s die hij maakte. Waar komt die intelligente informatie van het DNA vandaan?

Het probleem van het darwinisme is, dat het op voorhand Intelligentie als oorzaak en oorsprong uitsluit en alleen natuurlijke oorzaken toelaat. In de cel vinden we duidelijk intelligent ontwerp. Voor wie er oog voor heeft. Dawkins fulmineert hiertegen, maar overtuigt geenszins. Met Phillip Johnson beaam ik: Observeer de feiten! Een pakkende dvd met prachtige animaties en een krachtig betoog. Zeer de moeite waard.

Deze dvd wordt in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

39 Comments

E. van der Klift

Uiteindelijk zal de wetenschap zelf bewijzen, en dus moeten toegeven, dat JHWH onze Schepper bestaat én de Maker is van alles wat was, wat ís en van wat nog komen zal. Jes. 43: 10-13 en 46: 5.

peter b

Waarom van ver halen als het ook dicht bij huis kan, Peter? Dat ID dood is, is ook de mening van Cees Dekker en Rene Fransen. Van vrijwel alle christenwetenschappers, die niet [denken] dat de biologie zijn oorsprong heeft in informatie. Zodra je inziet dat de biologie baseert op informatie, op codes en op decodering van codes, dan zie je ook in dat ID de enige mogelijkheid is.

Jan van Meerten

Geachte Peter, u schrijft: ‘Intelligent design is dood’. Dat is de mening van een christelijke schrijver in de Huffington Post, in 2012 alweer. Dit is naar mijn mening de spreekwoordelijke ‘wens die de vader is van de gedachte’. Zonder alle inhoud van de ID-beweging op mij te nemen hierbij toch een kleine opmerking: De ID-beweging heeft tussen 2012 en heden bijvoorbeeld deze twee boeken gepubliceerd: ‘Darwins Doubt’ (dr. Meyer) en ‘Undeniable’ (dr. Axe). Ziende op de (soms emotionele) reacties uit het naturalistische kamp hierop, is de ID-movement verre van ‘dood’. De reacties op ‘Darwins Doubt’ zijn gebundeld en van repliek voorzien in 2015. Ik ga ervan uit dat de reacties op Undeniable (dit jaar verschenen) ook gebundeld zullen worden en van repliek zullen worden voorzien. Daarnaast is het schrijven van grote boekwerken geen teken van ‘een dode beweging’. ‘Dode bewegingen’ doen per definitie niets meer, bij ID wordt nog steeds hard gewerkt. Zie bijvoorbeeld ook het werk van het Biologic Institute. Heeft u de drie door mij hierboven genoemde boeken gelezen? En: Hoe denkt de christelijke schrijver van Huffington Post over deze boeken?

Jan van Meerten

Geachte Peter, er bestaan inderdaad wensen bij opponenten dat de ID-beweging ‘intellectueel dood’ zou bloeden. U toont echter met uw bovenstaande reactie niet aan dat deze beweging ook daadwerkelijk ‘dood’ is. U schrijft: ‘Er staat toch niets nieuws in die boeken?’ Blijkbaar genoeg nieuws om er als naturalist (al dan niet theïstisch) op te reageren. ‘Intellectueel dode’ organisaties weten geen snaren te raken, de ID-beweging kennelijk wel. In mijn vorige reactie liet ik zien dat er nieuwe boeken geschreven worden met een andere inhoud dan de vorige boeken. Uiteraard bevatten deze boeken andere inhoud, anders zou men volstaan met herdrukken van eerdere publicaties. Daarnaast worden de reacties door naturalisten op deze literatuuruitgaven netjes voorzien van counterpublicaties. Niet iets wat men zou verwachten bij een ‘intellectueel dode’ beweging. De boeken uit de ID-beweging zijn wat mij betreft lezenswaardig en voor de naturalist kennelijk ook de moeite waard om op te reageren. Voor de claim dat ID ‘intellectueel dood’ is blijft voor mij het spreekwoord gelden dat ‘de wens de vader is van de gedachte’.

Peter

Er is een interessante website die aangeeft hoe vaak een zoekterm gebruikt is: https://www.google.com/trends/. ‘Intelligent Design’, ‘Discovery Institute’, ‘Uncommon descent’ geven een piek in 2005, en lopen daarna geleidelijk af in frequentie als zoekterm. Je kunt het verloop van verschillende zoektermen tegelijk plotten. ‘Signature in the Cell Stephen Meyer’ heeft een piek in 2010 en loopt daarna af. Wat heel erg interessant is is de piek van ‘Darwin’s Doubt Stephen Meyer’. Veel lager dan die voor Signature in the Cell. Het piekje voor Douglas Axe zijn boek Undeniable is weer veel lager dan dat van Darwin’s Doubt. Als je vraag naar de twee boeken met de titel ‘Undeniable’ bij elkaar plot, blijkt er 10x zoveel interesse voor het boek van Bill Nye dan voor het boek van Axe. Intelligent Design herkauwt al vanaf 1995 hetzelfde. De interesse voor steeds weer hetzelfde loopt op een eind.

Ed Vaessen

[@Peter B.:]
“Waarom van ver halen als het ook dicht bij huis kan, Peter? Dat ID dood is, is ook de mening van Cees Dekker en Rene Fransen. Van vrijwel alle christenwetenschappers, die niet [denken] dat de biologie zijn oorsprong heeft in informatie. Zodra je inziet dat de biologie baseert op informatie, op codes en op decodering van codes, dan zie je ook in dat ID de enige mogelijkheid is.”

[Dit is een] valse analogie (…).

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten,
“Blijkbaar genoeg nieuws om er als naturalist (al dan niet theïstisch) op te reageren. ‘Intellectueel dode’ organisaties weten geen snaren te raken,”

Natuurlijk wordt er wel weer gereageerd. Maar ID is echt wel dood. Het is interessant om te zien hoe geprobeerd wordt om iets doods weer tot leven te brengen en ook leuk dat er op gereageerd wordt. Maar ID is nooit echt iets geweest, want kan nooit experimenteel bewezen worden. Er is niemand die kan aantonen dat er iets intelligent wordt geschapen. Er bestaat geen lab met een intelligentie die iets schept. Eerst was er het oog, en de bloedsomloop die onherleidbaar waren, later was het weer een zweepstaartje, steeds weer verschuift het weer naar iets wat de wetenschap toevallig nog even niet weet. ID is niet experimenteel aan te tonen en daarom geen wetenschap en daarom al lang dood.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, u schrijft: ‘Natuurlijk wordt er wel weer gereageerd’. Reageren op een ‘dode’ beweging is verspilde moeite, blijkbaar weet de ID-beweging toch de juiste snaren te raken. Er is met de aangehaalde boeken niet geprobeerd weer iets tot leven te brengen, integendeel het bestond altijd al. In dat geval is de ID-beweging er altijd geweest vanaf 1993 en daarmee nooit ‘dood’ geweest. Zoals gezegd in mijn eerdere reactie bestaan er bij de naturalist (al dan niet theïstisch) wel wensen dat de ID-beweging ‘dood’ zou bloeden. Maar een wens is nog geen realiteit. U schrijft: ‘Er is niemand die kan aantonen dat er iets intelligent wordt geschapen. Er bestaat geen lab met een intelligentie die iets schept.’ Zeg dat niet tegen dr. Venter en prof. Dekker, zonder intelligentie is er geen lab(werk) mogelijk. U schrijft: ‘Eerst was er (…) even niet weet.’. Al zou deze constatering juist zijn, en naar mijn idee is dat niet het geval, geeft u hiermee aan dat de ID-beweging niet ‘dood’ is maar dat er door deze beweging elke keer (zij het volgens u verschuivend) iets nieuws gevonden wordt. Bewegingen die nieuwe gegevens aandragen zijn verre van ‘intellectueel dood’. Met bijvoorbeeld de boeken van de door mij gewaardeerde dr. Meyer en dr. Axe is de ID-beweging nog steeds in leven. Heeft u deze door mij genoemde boeken gelezen? Volgt u de websites van Discovery Institute en Biologic Institute? Na het lezen van deze boeken, de hier bovenstaande discussie en het bekijken van de websites van Discovery Institute en Biologic Institute staat mijn conclusie nog steeds dat hier het spreekwoord geldt dat de wens de vader van de gedachte is. Ik merk dat ik in herhaling val en daarom laat ik het hierbij.

Eppie

In het jaar 2400 wordt een zekere komeet 67P onderzocht. Daar worden heel bijzondere structuren getraceerd. De ruimtesonde maakt contact met de komeet en komt ronde en langwerpige en gebogen structuren tegen die op geen enkele wijze zijn te vergelijken met de rest van de komeet. Verdere analyse brengt naar voren dat de structuren gevuld zijn met structuren voor data opslag, data verzending, ontvangst van zonnestralen etc. Vervolgens barst er een discussie los tussen ID’ers en Evo’s. De eersten denken dat een intelligent iemand het betreffende voorwerp eens op 67P terecht heeft laten komen, de laatsten denken dat het curieuze voorwerp door evolutie is ontstaan en gaan vervolgens vlijtig op zoek naar mechanismen hoe deze evolutie op 67P plaats heeft kunnen vinden. De evolutionisten zijn razend enthousiast, “We zien hier een voorbeeld van evolutie in het klein. Als we deze evolutie bestuderen, kunnen we er ook achter komen hoe ooit evolutie op aarde plaatsgevonden heeft”. We noemen haar Rosetta.

Ed Vaessen

Peter: “Er staat toch niets nieuws in die boeken? ID is intellectueeel dood.”

Of zijn ze met iets principieel nieuws gekomen, anders dan bijvoorbeeld onherleidbare complexiteit?

Eppie: “Verdere analyse brengt naar voren dat de structuren gevuld zijn met structuren voor data opslag, data verzending, ontvangst van zonnestralen etc.”

De eerste vraag is natuurlijk: wiens analyse? En stel dat objectieve analyse laat zien dat het van een intelligentie afkomstig is, waarom zouden evolutiewetenschappers het zien als het product van evolutie? Ik zelf zie evolutie als een feit, maar dat wil niet zegen dat ik geen voorbeelden kan bedenken van intelligentie die voor iedereen onmiskenbaar zijn en waarover ik het met creationisten eens kan zijn. Feit is echter dat ID nooit [eens] met voorbeelden kunnen komen.

Jente

ID is inderdaad intellectueel dood, maar het is politiek springlevend. Dat verklaart waarom er nog zoveel boeken worden uitgebracht. Het is belangrijk om de geschiedenis van de ID-beweging te kennen. Een goede inleiding is het boek ‘Why Darwin Matters’ van Michael Shermer (zelf trouwens ook ooit creationist). ID is opgericht om religie in het Amerikaanse onderwijs te krijgen. Volgens de Amerikaanse grondwet is het namelijk verboden om religie te onderwijzen op scholen. Door religie als wetenschap te vermommen, hoopt men het zo het Amerikaanse onderwijs in te smokkelen. De ID-beweging richt dan ook voornamelijk op het promoten van hun ‘wetenschap’ met boeken, rechtzaken, Dvd’s, [etc.] Het intellectuele deel hinkt ver achterop en is (mijn inziens) zelfs onbestaand en niet verdedigbaar (zie voorbeeld hieronder).

Een goed voorbeeld waarom ID faalt is een test met de ‘Explanatory Filter’ van William Dembski. Deze stelt dat iets wat je in deze filter steekt verklaard kan worden door kans of ontwerp, op basis van waarschijnlijkheid. Laten we nu eens de ontwerper zelf in de filter steken. Deze ontwerper is te complex om door kans verklaard te worden, dus moet hij (of zij) ontworpen zijn. Maar wie ontwierp de ontwerper? Dit is het begin van een eindeloze reeks ontwerpers. Aanhangers van ID zullen opmerken dat de ontwerper buiten de natuur staat. Maar dan kan deze niet bestudeerd worden en [daarmee] is ID geen wetenschap.

Eppie

Beste Jente, ik ben niet zo thuis in ID dus als ik iets verkeerds zeg, dan hoor ik het graag. Als ik het goed lees, dan zeg je in je laatste zin dat ID geen uitspraak kan doen over het ontwerp van God en dat ID daarom geen wetenschap is. Heb ik je goed begrepen?

Jente

Beste Eppie. Als je meer wil weten over ID kan ik het boek van Michael Shermer aanraden dat ik in mijn vorige reactie al noemde. Maar om op je vraag te antwoorden. Het centrale argument van ID is dat er bewijs is voor ontwerp in de natuur. Er moet dus ook een ontwerper zijn. Voor sommigen is die ontwerper de God van de Bijbel. Dat is voor mij een rare gedachtesprong. Als er al een ontwerper is, waarom is het dan die specifieke God? Waarom niet Allah? Of misschien een comité van goden die samen een plan uitwerken? In die zin kan ID dus geen uitspraak doen over ontwerp door de Bijbelse God.

ID is geen wetenschap omdat het bovennatuurlijke processen nodig heeft. De ontwerper staat buiten de natuur (zie mijn vorige reactie). Maar wetenschappers kunnen enkel natuurlijke processen bestuderen, het zogeheten methodologisch naturalisme. Daarom kan een ontwerper die via bovennatuurlijke processen werkt niet via de wetenschappelijke methode bestudeerd worden. Dus geen wetenschap.

Over de ontwerper zelf kan ID dus geen uitspraak doen. Of er ontwerp in de natuur is, is een andere vraag. Maar ook hier zijn er problemen. In de wetenschap formuleert men hypothesen die vervolgens door experimenten en/of observaties getest kunnen worden. Ik kan zo niet meteen een hypothese bedenken die binnen het ID getest kan worden. Ik nodig andere lezers uit om er een te bedenken.

Het argument luidt meestal structuur X is zo complex, dat kan nooit door evolutie ontstaan zijn, dus moet wel ontworpen zijn. Dit argument bevat twee fouten.
1. Het argument van persoonlijk ongeloof (Engels: personal incredulity). Ik kan X niet geloven, dus X is onmogelijk. Het is niet omdat iemand niet snap hoe iets werkt, dat het bij voorbaat onmogelijk is.
2. Evolutie kan niet, dus ontwerp. Als een evolutionaire verklaring niet werkt, betekent dat niet automatisch dat iets ontworpen. Er zijn nog heel wat andere verklaringen die getest dienen te worden

Ed Vaessen

“ID is inderdaad intellectueel dood, maar het is politiek springlevend. Dat verklaart waarom er nog zoveel boeken worden uitgebracht.”

Het Protestantisme was een protest tegen het morele failliet van de Kerk. De argumenten waren goed. Zelfs als voormalig Rooms Katholiek (die, hoewel atheïst, uit oude gewoonte nog wel eens kaarsjes brandt in een aan Maria gewijde kapel) snap ik dat heel goed. Maar waarom doet het Rooms Katholicisme het nog steeds zo goed? Het antwoord is dat het mensen iets geeft dat ze willen. Zoals alle religies hen iets geven dat ze willen. Die bron droogt nooit op.

Chan

Als in een singulariteit, een punt in de tijd met oneindig kleine massa, het (computer)programma besloten ligt waardoor mijn hond twee gelijkende puppies krijgt, (resp. het initiele selflearning/selfevolving mechanisme dat daartoe leidt), is de aanname van een Schepper volstrekt redelijk. Sterker nog, het aannemen van een niet-Schepper lijkt onredelijk (tenzij men “tien tot de oneindig” heelallen aanneemt teneinde die redelijkheid terug te krijgen. Het wetenschappelijk benaderen van die Schepper is niet zinrijk, zoals Jente mooi aangaf, maar dat maakt de aanname van een Schepper niet minder redelijk. Geen reden voor gearriveerdheid heer Vaessen!

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten,
“Zoals gezegd in mijn eerdere reactie bestaan er bij de naturalist (al dan niet theïstisch) wel wensen dat de ID-beweging ‘dood’ zou bloeden. Maar een wens is nog geen realiteit.”

Dat is de realiteit die vooralsnog niet door wil dringen. “Intelligent Design speelt in de biologie geen enkele rol”, zei hoogleraar moleculaire genetica Ronald Plasterk in de Volkskrant toen van der Hoeven een debat wilde. En dat is ook echt zo. ID speelt geen enkele rol in de wetenschap. Het geven van een reactie zegt niets over de dagelijkse, werkbare realiteit.

“Zeg dat niet tegen dr. Venter en prof. Dekker, zonder intelligentie is er geen lab(werk) mogelijk.”

Venter en Dekker werken aan iets. Ze ” scheppen” niet iets uit niets. Scheppen uit niets zonder een wetenschappelijk meetbare/aanwijsbare “intelligentie” is onbewijsbaar, niet aantoonbaar. Bovendien zou die Intelligentie ook weer te complex zijn om er zomaar te zijn. (zie andere reacties)

“U schrijft: ‘Eerst was er (…) even niet weet.’. Al zou deze constatering juist zijn, en naar mijn idee is dat niet het geval, geeft u hiermee aan dat de ID-beweging niet ‘dood’ is maar dat er door deze beweging elke keer (zij het volgens u verschuivend) iets nieuws gevonden wordt.”

Niet? Volgens mij worden systemen die alsnog wel herleidbaar blijken te zijn uit de discussie gehaald. Zoals de evolutie van het oog en bloedsomloop, maar ik kan me vergissen. Dan hoor ik het graag.

“Bewegingen die nieuwe gegevens aandragen zijn verre van ‘intellectueel dood’.”

Ik probeer wel een beetje te volgen wat er gebeurt, maar ik kan nog nergens nieuwe gegevens ontdekken. Ik zou graag een hint krijgen richting die nieuwe gegevens. Ik begrijp trouwens niet wat het jonge-aarde-creationisme moet met ID. Het lijken mij 2 totaal verschillende ideologieën.

Jan van Meerten

De reactie van de geachte Peter (30 september) laat zien dat de ID-beweging nog niet ‘dood’ is zoals hij eerder beweerde. Een mogelijk ‘aflopende zaak’ is nog niet hetzelfde als een ‘dode zaak’. De trends laten zien dat er nog steeds een bepaalde mate van interesse getoond wordt in de ID-beweging. Daarnaast wil ik nog eenmaal reageren op de geachte mevrouw Dolman als het gaat om de stelling dat de ID-beweging ‘dood’ is. Ook haar reactie vind ik passen bij het spreekwoord ‘de wens als de vader van de gedachte’. Mevrouw Dolman schrijft: ‘ID speelt geen enkele rol in de wetenschap.’ Plasterk en Van der Hoeven was 2005, hierboven spraken wij over het debat na 2012. Daarnaast bespraken we de stelling of ‘Intelligent Design dood is’ en niet of ID een naturalistische wetenschap is. Mevrouw Dolman schrijft: ‘Venter en Dekker werken aan iets.’ Daarmee spreekt ze haar eerdere bewering tegen en onderstreept ze mijn punt. Mevrouw Dolman schrijft: ‘Ik probeer wel een beetje te volgen wat er gebeurt…’ Ik heb hierboven drie titels van boeken gegeven uit de ID-hoek van na 2012. Bij elkaar zo’n 1000 pagina’s aan informatie. Mijn eerdere vraag aan mevrouw Dolman, waar ik nog geen antwoord op gekregen heb, was of zij die boeken ook gelezen heeft. De tekst die in deze boeken staat laten zien dat de ID-beweging verre van ‘dood’ is. Zoals gezegd in mijn eerdere reacties bestaan er bij de naturalist (al dan niet theïstisch) wel wensen dat de ID-beweging ‘dood’ zou bloeden. Maar een wens is nog geen realiteit. Met deze reactie is van mijn kant alles gezegd over de stelling die de geachte Peter als eerste poneerde, namelijk dat ‘Intelligent design dood is’. Deze stelling heb ik in een viertal reacties gewogen en te licht bevonden. [Mijn advies:] lees de genoemde boeken en de daarin genoemde onderzoeken. Ik laat het hierbij.

Peter

Jan van Meerten heeft nog geen enkel nieuw idee van Intelligent Design genoemd. Een beweging die oude ideeën alleen maar kan herkauwen is intellectueel dood. Dat boek van Axe is in juli uitgekomen en er is niet op gereageerd vanuit de voordehandliggende wetenschappelijke blogs. De ID beweging doet nauwelijks onderzoek – was het laatste niet dat artikel van Axe in 2012? – en wat het voor onderzoek uitgaf heeft niets opgeleverd.

Nathan van Ree

Enkele van bovenstaande kritieken op ID onderstrepen eerder besproken beperkingen die het materialistisch naturalisme zichzelf oplegt. Wat ‘wetenschappelijk’ niet verklaarbaar is door deze beperking, hoeft daarom niet minder waar te zijn. Argumenten als ‘waar kwam de Ontwerper vandaan’ (Dawkins gebruikte het ook in 2006) geven m.i. aan welke tunnelvisie men heeft.

peter b

“Een goede inleiding is het boek ‘Why Darwin Matters’ van Michael Shermer (zelf trouwens ook ooit creationist). ID is opgericht om religie in het Amerikaanse onderwijs te krijgen.”

Plaatst Jente zich achter de hoofdman der Amerikaanse Sceptici en achter Darwin[?] Darwin en atheisme gaan altijd hand in hand samen. Sceptisch zijn ze alleen waar het schepping betreft. Het is een politiek actieve beweging, die atheisme als hoogste gebod verkondigt. ID is overigens nooit opgericht, Jente. De voorstanders van ID zijn ook niet allemaal christenen, zeer zeker niet. Het zijn wetenschappers, zoals ik, die van mening zijn, dat wat in de levende cel en in het universum wordt waargenomen, nog het best beschreven kan wordt als het resultaat van intelligent ontwerp. De informatie die het universum bijelkaar houdt, de natuurwetten, en de informatie die aan de basis staat van het leven, maakt de ID conclusie tot de enige juiste. Informatie is immaterieel, namelijk, en het maakt er geen deel van uit. Naast materie en energie is informatie de derde grondsteen waarop universum en biologie worden gebouwd. Zonder info geen universum en geen biologie. Het is belanrijk te beseffen dat ID een conclusie is en met christendom niks te maken heeft.

Jente

Ik plaats mij inderdaad achter de (meeste) ideeën van Michael Shermer, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens en Lawrence Kraus (om er maar enkele te noemen). Het valt niet te ontkennen dat er een verband is tussen evolutietheorie en atheïsme. Ik ben zelf agnost, met een neiging richting atheïsme. Maar die link is irrelevant in de wetenschappelijke discussie rond de evolutietheorie. Het kan zijn dat iemand evolutie geen leuke theorie vind, omdat dit kan leiden tot atheïsme. Maar daarom is de evolutietheorie nog niet fout. Er zijn misschien heel wat mensen ontevreden met de zwaartekracht (wie zou er niet willen vliegen!). Maar daarom is de theorie van de zwaartekracht niet fout.

En ik heb dezelfde vraag als Peter: hoe werkt intelligent design? Hoe kan dit experimenteel getest worden? Nu zie ik enkel een observatie (er is complexiteit) en een mogelijke verklaring (ontwerp). Maar waar zijn andere observaties en experimenten die deze gedachtegang ondersteunen?

peter b

Jente, de ideeen van de mensen waar jij je achter plaatst, zijn geen biologische of wetenchappelijke maar puur filosofische en ze werden alle weerlegd door de biologische waarnemingen. (…) Wat versta je onder evolutie? In mijn optiek wordt evolutie, waarbij microben in mensen veranderden, nergens door de biologische waarnemingen ondersteund, omdat het voorbij gaat aan de essentie; informatie. Zelfs het Lenski experiment pleit voor frontloading (omdat in essentie alle bio-informatie al aanwezig was in het uitgangsorganisme, zoals ik eerder aantoonde) en het pleit daarmee tegen atheistische naturalisme. Er is niets in de Biologie dat atheisme rechtvaardigt, schreef ik ooit op mijn weblog.

Intelligent Design “werkt niet”…het is een axioma. Het gaat uit van frontloading van bio-informatie, waardoor er evolutie kan plaatshebben. Darwinisme gaat uit van materie en kan een toename van informatie niet verklaren. Informatie betekent het einde van de 19e eeuwse materialstengedachtengoed. Als je iets van wetenschapsfilosofie weet, dan weet je eveneens, dat je een axioma niet experimenteel hoeft te testen. De oorsprong van de eerste levende cel is sowieso niet naturalistisch testbaar, want alle experimenten die men bedenkt om er inzicht in te krijgen, zijn ID Experimenten. Het bewijst hoogstens dat er ID voor nodig is. De biologie is het beste bewijs voor ID. En de ID beweging is zeer zeker springlevend.

Ed Vaessen

“Het probleem van (…) natuurlijke oorzaken toelaat.”

Dat is niet wat alleen darwinisme doet. Dat doet alle natuurwetenschap. Om duidelijke en zeer goede redenen doet ze dat. Methodisch naturalisme is de werkbare manier gebleken om tot zo objectief mogelijke kennis te komen.

“Een boeiende dvd (…) Dembski (Baylor University).”

Is dit geen beroep op autoriteit?

“Enkele van bovenstaande (…) tunnelvisie men heeft.”

Het is ID dat geen argumenten heeft om het bestaan van een schepper mee te bewijzen. Het komt niet verder dan ‘dit kun je niet verklaren, dus bestaat een schepper’. Wezenlijk verklaart ID verschijnselen als donder en bliksem door naar een god te verwijzen. Wat het niet snapt, dat noemt het gewoon ‘god’.

“Het wetenschappelijk benaderen van die Schepper is niet zinrijk, zoals Jente mooi aangaf, maar dat maakt de aanname van een Schepper niet minder redelijk.”

Dan wachten wij de redelijke argumenten voor het bestaan van een schepper gewoon af. [Door mij] zijn die nooit vernomen.

Chan: “Als in een (…) gearriveerdheid heer Vaessen!”

(…) [N]iemand kent tot dusverre de aard [van] de singulariteit, [we kunnen er daarom] geen uitspraak over [doen]. [We kunnen] dus niet zonder enige onderbouwing [zeggen] dat een natuurlijke verklaring niet kan. Die tien tot de oneindig heelal zijn niet eens nodig om dat vast te stellen. Dit is niet ‘gearriveerd’ van mij, dit is ‘nuchter’.

Jan van Meerten

De geachte Peter verklaarde, in de woorden van prof. dr. Paul Wallace, de ID-beweging ‘dood’. Ik gaf hierboven enkele punten waaruit blijkt dat ID nog levendig is. In deze reactie wil ik nog drie punten noemen waaruit blijkt dat de ID-beweging nog volop leeft. Allereerst verschenen er afgelopen vrijdag (4-11) twee papers geschreven door een drietal wetenschappers in het ID-journal BIO-complexity (zie hier en hier). Ten tweede verschenen de afgelopen maand twee documentaires die handelden over ID (zie hier en hier). Zie ook dit overzicht van dr. Behe n.a.v. een van de documentaires. Als laatste wil ik nog melden dat aanstaande zaterdag er een ID-congres in Cambridge plaats zal vinden, waar ik ook aanwezig hoop te zijn. Het congres was ruim een maand van te voren al uitverkocht. Deze drie genoemde dingen, naast de andere zaken die ik al eerder genoemd heb, passen niet bij een ‘dode beweging’. Op dit congres worden tal van onderwerpen aangeboord waarvan sommigen raakvlakken hebben met creationistisch onderzoek.

peter b

Inderdaad Jan, ID is springlevend. Paul Wallace baseerde zijn uitspraak op het feit dat Bill Demski het ID veld heeft verlaten, maar Demski heeft laten weten dat de reden daarvoor heel simpel is: hij heeft alles al eens gezegd. Zo gaat dat in dit wereldje van ID vs ND. Alle argumenten pro ID worden ontkent, genegeerd, dan wel geexcludeerd door het ND kamp. Op een gegeven moment heb je als IDer vaak genoeg je argumenten aangevoerd en je verlaat het veld. De NDer denkt dan, omdat hij steeds alles heeft onkent en genegeerd, dat hij heeft gewonnen en ID heeft verslagen. ID wordt er niet minder waar om. Hier een recent interview met Bill Demski: http://crossexamined.org/intelligent-design-movement-interview-william-dembski/
Zeer goed dat je naar Cambridge gaat. Had er ook graag bij willen zijn.

Peter zegt: “Het komt niet verder dan ‘dit kun je niet verklaren, dus bestaat een schepper’.”

(…) De ID beweging erkent, i.t.t. de 19e eeuwse materialistenfilosofie van de hedendaagse evolutionisten, dat de biologie baseert op en zijn oorsprong heeft in informatie (net als de rest van het universum overigens). De ID beweging poneert dat informatie een informatieverstrekker nodig heeft, een intelligentie, die onafhankelijk van deze materie existeert.

Peter

Het ‘tijdschrift’ Bio-complexity? Zie: http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/issue/archive
2010 4 artikelen (waarvan 3 Research Article (RA), origineel werk)
2011 3 artikelen (2 RA)
2012 4 artikelen (2 RA)
2013 4 artikelen (1 RA)
2014 4 artikelen (1 RA)
2015 2 artikelen (2 RA)
2016 4 artikelen (2 RA)

Dat zijn 25 artikelen over 7 jaargangen. Bovendien is bij 8 van deze artikelen Douglas Axe een van de auteurs, Ann Gauger bij 7 en Winson Ewert ook bij 7. Die hebben alle drie hetzelfde adres, Biologic Institute. Een commerciële uitgever had hier allang de stop uitgetrokken.
Vergelijk Journal of Creation, komt 3 keer per jaar uit, 2016 december nummer 29 artikelen. Vergelijk Answers Research Journal, jaargang 2016 heeft 16 artikelen. Om een documentaire te maken heb je geld nodig, maar geen ideeën, laat staan nieuwe ideeën, andere ideeën dan allang afgeserveerd zijn.

Dat congres in Cambridge? http://www.c4id.org.uk/BeyondMaterialism. Er staan 8 sprekers genoemd, 5 al 10 of meer jaar in de running, drie mij onbekenden. De titels van de voordrachten laten zien dat het allemaal oude koek is. De website van het Cambridge college waar een zaaltje is gehuurd vertelt dat het “conference centre can cater for groups from five to ninety”. Laat die conferentie uitverkocht zijn met 90 man: WEET doet dat beter op de Ark in Dordrecht.

Een levende beweging ziet er anders uit. Waarom bijt [je jezelf] vast in een onjuiste bewering? Jan van Meerten zegt: “Zie ook dit overzicht van dr. Behe n.a.v. een van de documentaires.” Bij opklikken kom je op een internetpagina die zegt dat ze een special hebben ter gelegenheid van 20 jaar Darwin’s Black Box. De special is: “The following was published by Discovery Institute on July 31, 2000.” Dus er is in 15 jaar niets gebeurd.

peter b

Peter, hierbij een lijst van peer reviewed artikelen van IDers in de “gewone” literatuur. Hij is niet volledig:
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=10141

De conferentie in Cambridge gaat niets nieuws brengen, want er wordt niets nieuws bediscussieerd, zag ik ook. Het is gewoon het welbekende NeoDarwinisme, een beetje rommelen in reeds bestaande genetische info. Uitverkocht met 90 man zegt ook genoeg. Het establishment will geen nieuwe theorie.

Jan van Meerten

Geachte Peter, u doet een analyse van publicaties in Bio-complexity. U laat hiermee zien dat het aantal weliswaar minimaal is maar niet ‘dood’. Daarmee schiet u uzelf spreekwoordelijk in de voet. Een ‘dode’ beweging doet helemaal niets meer. Een ‘dode’ beweging geeft geen boeken, papers of documentaires uit en organiseert evenmin congressen (al dan niet met 90 man). Het Behe-stuk is inderdaad een herpublicatie uit 2000, maar dat is ook het doel van die ene documentaire: een terugblik van de afgelopen 20 jaar. Een ‘levende’ beweging reflecteert op het handelen in het verleden en kijkt naar de toekomst. Over de andere documentaire wordt door u helaas niet gesproken. De website waar de herpublicatie op staat, plaatst dagelijks een artikel die te maken heeft met ID. Hier weer een argument om ID te beschouwen als een ‘levende’ beweging. Met al deze voorbeelden die ik hierboven en in de vorige reacties al eerder gegeven heb blijft staan dat hier het spreekwoord dat de wens (ID moet een ‘dode beweging’ worden) de vader is van de gedachte (ID is ‘dood’) geldt. Ik bijt mij daarmee niet vast in een onjuiste bewering, maar u poneert een onjuiste stelling. Een beschouwing van de ID-beweging laat namelijk het tegendeel zien van wat u beweert.

Peter

Je hebt aan 1 man genoeg voor een website, en zo te zien wordt dat EN&V gerund door 2 man, en het Discovery Institute heeft een bulk geld voor webdesign etc. Als je elke dag hetzelfde schrijft is het niet veel moeite. Ik heb even geteld: er zijn minder dan 20 ID aanhangers met naam en toenaam bekend. Nieuwe aanwas is er niet bij, het blijft bij herkauwen. Hun boeken maken geen indruk meer.

peter b

“Als je elke dag hetzelfde schrijft is het niet veel moeite. Ik heb even geteld: er zijn minder dan 20 ID aanhangers met naam en toenaam bekend. Nieuwe aanwas is er niet bij, het blijft bij herkauwen. Hun boeken maken geen indruk meer.”

Hetzelfde geldt voor het kleine clubje Neodarwinisten die er momenteel in Cambridge samenkomen, Peter. Allemaal dezelfde bekende namen, allemaal dezelfde mening, geen vernieuwingen, maar dogma bevestiging en paradigma bescherming. Kortom: “the end of science”. Huxley wist 100 jaar geleden al: “Science commits suicide when it adops a creed”. Huxleys waarschuwing is precies wat er is gebeurd, een kleine club mensen met een sterk (atheistisch) geloof maakt de dienst uit. En daartegen strijd ik als biowetenschapper.

Jan van Meerten

Geachte Peter, u schrijft: ‘er zijn minder dan 20 ID aanhangers met naam en toenaam bekend.’ Rond de 20 ID-academici is niet kenmerkend voor een dode beweging. Op de website wordt daarnaast niet elke dag hetzelfde geschreven, het tegendeel blijkt na een eenvoudige analyse wat de website. Naast de analyse van Bio-complexity is dit het tweede en derde spreekwoordelijke schot in de voet. Een ‘dode’ beweging doet niets meer. De boeken zijn uitgebreid besproken bijvoorbeeld door Biologos e.d. Zie het boek ‘Debating Darwins Doubt’. Zouden ze geen indruk meer maken dan zouden ze worden genegeerd. Nu raken ze kennelijk toch een snaar. Heeft u de hierboven genoemde boeken gelezen?

Peter

Rond de 20 academici is niets. Hoeveel biologen zijn er?

Jan van Meerten

Geachte Peter B., u schrijft: “ID is springlevend. Paul Wallace baseerde zijn uitspraak op het feit dat Bill Demski het ID veld heeft verlaten, maar Demski heeft laten weten dat de reden daarvoor heel simpel is: hij heeft alles al eens gezegd.”

Dan geeft Paul Wallace hier de Intelligent Design gemeenschap verkeerd weer. Dr. William A. Dembski heeft het ID-veld helemaal niet verlaten. Hij gaf samen met twee andere auteurs (Marks en Ewert), deze week nota bene, een boek uit onder de titel: ‘Evolutionary Informatics’. Zie voor meer informatie: https://www.evolutionnews.org/2017/05/evolutionary-informatics-marks-dembski-and-ewart-demonstrate-the-limits-of-darwinism/ en https://www.amazon.com/Introduction-Evolutionary-Informatics-Robert-Marks/dp/9813142146/ref=mt_paperback?_encoding=UTF8&me=

peter b

In September 2016 zei Demski:
“With regard to my research, it has shifted quite a bit these days. I’m largely retired from intelligent design. My last serious writing effort on intelligent design was my 2014 book “Being as Communion: A Metaphysics of Information.” It encapsulates my two decades work on intelligent design, and I’m not sure I have a whole lot more to add. My work these days is focused on the connections between technology, education, and freedom. I tend to keep a low profile here, but I’m essentially an entrepreneur and businessman these days, involved with various startups and websites. I’m especially interested in developing interactive learning tools for helping people in the majority world get educated, get out of poverty, and enjoy freedom.”

Ik denk dat Marks en Ewerts zich nu meer met ID gaan bezighouden. Evolutionary Informatics Lab was overigens hun Research Instituut en het boek is wellicht een samenvatting van hun werk, hier te vinden: http://www.evoinfo.org/index/

Jan van Meerten

De geachte Peter schrijft: “Rond de 20 academici is niets.”. Als 20 academici ‘niets’ is dan stel ik voor dat we deze academici op kosten van de geachte Peter naar Nederland halen om te spreken op een congres over Intelligent Design. Overigens zijn er veel meer dan 20 academici van mening dat ID een redelijke gedachte is. De geachte Peter stelt de vraag: “Hoeveel biologen zijn er?”. Het gaat hier niet om een krachtmeting in aantallen (ad populum) maar om de vraag of Intelligent Design ‘dood’ is. Dat heb ik hierboven, maar ook in dit artikel, weersproken.

Geef een antwoord