In de folder en op de webpagina www.old.logos.nl/logosgroepen wordt informatie gegeven over het doel van de werk- en contactgroepen binnen Logos Instituut. Periodieke bijeenkomsten bevorderen de onderlinge uitwisseling. Maar centraal in het contact en het samenwerken zullen de e-mailfora staan.

Nadat iemand via het aanmeldformulier heeft kenbaar gemaakt dat hij/zij belangstelling heeft om lid te worden van een of meer besloten logosgroepen en de betreffende persoon wordt toegelaten tot de groep(en), dan ontvangt hij of zij daarvan een bevestiging middels een welkomst-e-mail voor de betreffende groepen.

Toegang tot e-mailforum

Na het toelaten kan het lid vanaf het eigen e-mailadres berichten sturen naar e-mailadres(sen) van de groep(en), bijvoorbeeld [email protected] Daarna worden die door het Gaggle-systeem gedistribueerd naar alle andere leden van de groep(en). Evenzo ontvangt het lid e-mailberichten die door andere leden zijn opgestuurd. Berichten van personen die niet zijn aangesloten, worden met een foutmelding geretourneerd.

Stroomlijnen berichten

Hoewel alle leden van een groep graag de berichten lezen, kan de stroom soms te groot zijn, of moet er om een andere reden selectief gelezen worden. Veel groepen zijn zo breed, dat niet alles dat voorbij komt voor een lid interessant hoeft te zijn.

Tags

Bij elk bericht de onderwerpregel met een, maximaal drie, tag(s). Dit zijn korte standaardtermen tussen accolades ({ en }). Daarna komt dan de omschrijving die de schrijver van het bericht eraan wil geven. Op deze manier kan er ook efficiënter in de geschiedenis van de berichten gezocht worden. Omdat berichten zonder tags (buiten de nieuwsgroep, waar geen tags gebruikt worden) later niet goed opgezocht kunnen worden, zullen ze uit de berichtengeschiedenis worden verwijderd.

Algemene tags (bij alle groepen)

{nieuw lid} daarachter kan dan verder bijv. staan: Pietje Puk (pseudoniem).
{vertrek lid} als een lid de groep verlaat.
{nieuwe tag} de coördinatoren van de groep hebben een nieuwe tag aangemaakt.
{stop tag} als het gebruik van een tag gestopt wordt.
{coördinator} speciale informatie van de groepscoördinatoren voor de hele groep.
{huishoudelijk} opmerkingen over het functioneren van de groep.
{overhevelen} een gespreksdraad wordt overgeheveld naar een meer geschikte groep.
{MODERATOR} een sturende/waarschuwende opmerking over voorgaande berichten.
{huishoudelijk} opmerking van algemene aard door de coördinator.
{OFF TOPIC} de mailwisseling over het betreffende onderwerp wordt per direct door de coördinatoren (moderatoren) beëindigd.
{algemeen coördinator} speciale informatie van de algemeen coördinatoren voor alle groepen.

Groepspecifieke tags

De groepscoördinatoren stellen (in samenspraak met de groep) een lijst van tags voor de groep op. Omdat er ook tussen de groepen overlap is (bijv. fossielen vallen onder geologiegebied paleontologie, maar zijn als afdrukken van organismen natuurlijk ook interessant voor de vakgroep biologie). Wederzijdse afstemming is dan belangrijk. De lijst met tags met een toelichting staat op de webpagina van de betreffende groep.
Een voorbeeld voor mogelijke tags bij ethiek zouden kunnen zijn:
{stamcellen}
{crispr/cas}
{abortus}
{euthanasie}
{gender}

Onderwerp

Laat het onderwerp dat na de tag(s) genoemd wordt een duidelijke indicatie zijn van waar het bericht over gaat. Zodat de leden snel kunnen zien of het bericht voor hen interessant is. In een reactie op een bericht overgaan op een ander onderwerp is heel onplezierig en moet worden vermeden. Evenals het “kapen” van een onderwerp voor een nieuw bericht. Een nieuw onderwerp vraag om een nieuwe tag.

Reageren boven oude tekstdelen

Als op een bericht van iemand anders wordt gereageerd, dan komt die nieuwe tekst bovenaan het bericht, een zogenoemde “top-posting”.

Quotes

Aanbevolen wordt om bij een reactie die delen van het oorspronkelijke bericht weg te halen waar niet op gereageerd wordt, zodat niet een als maar langer aan elkaar geplakt bericht ontstaat. NB: iedereen zal hiermee wel eens in de fout gaan. Mooi is als de citaten waarop gereageerd wordt in het nieuwe bericht verwerkt worden (zoals in een brief of artikel), maar ze mogen ook onderaan blijven staan.

Aanhef

Het bericht hoeft niet met een aanhef te beginnen (bijv. ‘Beste mensen’, ‘Vrienden’, of ‘Aan allen’), maar dat mag wel.
Als het bericht wel voor allen bestemd is, maar dat een of enkele leden speciaal aangesproken worden (omdat op zijn/haar bericht wordt gereageerd), kan de aanhef beginnen met @Piet van de Wetering.

Ondertekening

Elk bericht wordt ondertekend met de naam, initialen of anderszins van de schrijver. Steeds moet voor iedereen (ook later) duidelijk zijn wie de schrijver is geweest. Zorg ervoor dat onder naam niet automatisch een lange lijst van persoonlijke gegevens wordt geplaatst (zoals telefoonnummers, twitteraccounts, etc.) en zeker geen disclaimer o.i.d.

Tone of voice

Schreeuwerige berichten, bijv. stukken tekst met alleen hoofdletters, worden vermeden. Binnen de groepen wordt vriendschappelijk met elkaar omgegaan. Dat blijkt het meest als er verschillende inzichten naar voren worden gebracht. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend (en zeker uw opponent).

Geweigerd bericht

Soms kan het voorkomen dat een bericht door het mailprogramma wordt geweigerd met de melding “Message content rejected.” Heel onplezierig, maar de oorzaak daarachter is dan een link in het bericht ergens op een “blacklist” staat. Een oplossing kan zijn om die link om te zetten in een tiny.cc link, of die in stukjes te knippen.

Toegang tot oude berichten

Onderaan elk bericht dat je ontvangt staat een link naar het “Instellingen- en berichten archief” van de betreffende groep. Als je daarop klikt kun je een account aanmaken waar je je eigen gegevens voor deze groep kunt aanpassen. Maar je kunt daarmee ook oudere berichten opzoeken en bekijken. Berichten die misschien waren ingestuurd voordat jij lid van de groep werd of die nog een keer zou willen nalezen.

Meer informatie

Nieuwsgroep
Opvoedinggroep
Onderwijsgroep
Apologetiekgroep
Ethiekgroep
Historiegroep
Fysicagroep
Geologiegroep
Biologiegroep
Organisatiegroep