Misschien is het bekendste en sterkste argument voor een jonge aarde wel het erosieargument. Het kreeg bekendheid door het boek Oorsprong van de Amerikaanse creationist dr. Ariel Roth.1 Ook Ruben Jorritsma heeft een uitgebreid artikel aan dit argument besteed.2 Heel kort samengevat gaat het argument als volgt: aangezien er ieder jaar twintig miljard ton sediment per jaar door rivieren in de zeeën wordt geloosd, slijten de continenten langzaam af. Je kunt dan berekenen dat de continenten in enkele tientallen miljoenen jaren volledig afgesleten zouden zijn. Daarom kunnen de continenten nooit miljoenen jaren oud zijn.

kusterosie_portugal.pixabay

Uiteraard is er ook kritiek gekomen op het erosieargument.3 Wat bovenstaand argument negeert, is het feit dat er ook mechanismen in werking zijn die de continenten weer opbouwen, zoals vulkanische activiteit, maar ook sedimentatie (op de gedeeltes van de continenten die onder de zeespiegel liggen). Daarom wijzen creationisten erop dat het erosieargument niet opgaat tegen de continenten op zich, maar tegen het bestaan van de geologische kolom bovenop die continenten.45 Ik denk dat het erosieargument inderdaad een sterk argument is tegen de idee dat de geologische kolom die zich op de meeste plekken op aarde bevindt, het resultaat is van miljoenen jaren van afzetting. Ik zal proberen dat stap voor stap uit te leggen.

Stap 1: Een systematische weergave van de continenten

Als eerste vervangen we de continenten in een schijf die uit twee delen bestaat:

erosie1.radagast

Het bovenste gedeelte is de geologische kolom die bestaat uit sedimenten. Het onderste gedeelte is het eigenlijke continent. Ook vulkanische gesteenten reken ik tot het onderste gedeelte, hoewel deze natuurlijk in de geologische kolom doordringen. Het volledige plaatje ziet er dus als volgt uit:

erosie2.radagast

Aan de bovenkant van dit plaatje vindt de erosie plaats. Rivieren stromen over de bovenste laag heen en vervoeren het sediment naar de oceanen. Langzaam maar zeker zal de bovenste laag dus kleiner worden:

erosie3.radagast

Maar stel nu dat er weer sedimenten vanuit zee op de continenten terechtkomen, dan groeit de bovenste laag weer aan:

erosie4.radagast

Op die manier zou je dus kunnen verdedigen dat de stapel sedimenten die we op de continenten vinden, miljoenen jaren oud kan zijn. Aan de bovenkant vindt zowel erosie als sedimentatie plaats. Maar dit is niet heel het verhaal, er is meer.

Stap 2: Waar blijft het sediment?

Laten we uitgaan van twintig miljard ton per jaar als hoeveelheid sedimenten dat door rivieren in de oceanen wordt geloosd. Hiervan kan nooit alles weer op de continenten zijn gesedimenteerd. Op de oceaanbodem ligt namelijk maar liefst 2,62 * 10^20 kg aan sediment.6 Als dit allemaal afkomstig is van de afgelopen 500 miljoen jaar, dan is er per jaar gemiddeld 5,24 * 10^11 kg ofwel 2,62% van de totale hoeveelheid sediment op de bodem blijven liggen. Maar ook dat is nog niet alles, want 10^12 kg aan sediment wordt per jaar door subductie naar de mantel getransporteerd.7 Dat is ook nog eens 5% van de totale hoeveelheid sediment per jaar. Alleen de overige 92,4% van het sediment kan dus weer op de continenten gesedimenteerd zijn. Per jaar verdwijnt dus gemiddeld 7,6% van de sedimenten van de continenten en komt daar niet terug.

berekening_rekenmachine.pixabay

Stap 3: Een nieuwe berekening

Met alleen de erosiegegevens berekende Ruben Jorritsma dat de continenten in 23,1 miljoen jaar tot zeeniveau afgesleten zouden zijn. Aangenomen dat zo’n 92,4% van het sediment de geologische kolom weer opbouwt, wordt dit rond de 300 miljoen jaar. Misschien dat extra parameters dit getal groter of kleiner zouden maken, maar bedenk het volgende: aangezien sedimentatie altijd het resultaat is van erosie, kan er op de continenten gedurende de geschiedenis van de aarde nooit meer sedimentatie zijn geweest dan erosie. Er zijn dan twee andere opties: of erosie en sedimentatie zijn gemiddeld genomen in evenwicht geweest, of er is op de continenten meer erosie dan sedimentatie geweest. Sedimenten die verdwijnen door subductie of die nog op de oceaanbodem liggen, wijzen duidelijk naar het laatste. En netto erosie betekent dat de bovenste laag van de continenten, de geologische kolom, langzaam afslijt en dus een argument vormt voor een jonge aarde.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van zijn weblog. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Roth, Ariel A. “Oorsprong, wetenschap en Bijbel verenigd.” Groen, Heerenveen (2003), p. 274-278.
  2. Jorritsma, Ruben N. “Snelle erosie pleit voor een jonge aarde.” Evolutie.eu.
  3. Fischer, Peter. “The erosion of continents as a creationist clock.” The age of the earth and the formation of the universe Honors Seminar (UHON 390), 2005.
  4. Roth, Ariel A. “Oorsprong, wetenschap en Bijbel verenigd.” Groen, Heerenveen (2003), p. 274-278.
  5. Jorritsma, Ruben N. “Snelle erosie pleit voor een jonge aarde.” Evolutie.eu.
  6. Hay, William W., James L. Sloan, and Christopher N. Wold. “Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction.” Journal of Geophysical Research-Solid Earth 93.B12 (1988): 14933-14940.
  7. Hay, William W., James L. Sloan, and Christopher N. Wold. “Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction.” Journal of Geophysical Research-Solid Earth 93.B12 (1988): 14933-14940.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Misschien is het bekendste en sterkste argument voor een jonge aarde wel het erosieargument. Het kreeg bekendheid door het boek Oorsprong van de Amerikaanse creationist dr. Ariel Roth. Ook Ruben Jorritsma heeft een uitgebreid artikel aan dit argument besteed. Heel kort samengevat gaat het argument als volgt: aangezien er ieder jaar twintig miljard ton sediment per jaar door rivieren in de zeeën wordt geloosd,

...
Read more

16 Comments

Radagast

In het bovenstaande artikel staat één fout en er moet één belangrijk ding toegevoegd worden:

De fout is dat meer dan helft van het sediment op de oceaanbodem bestaat uit detritus en is daarom van organische afkomst en niet afkomstig van erosie. Dat moet dus niet meegerekend worden.

Wat ontbrak, was een opmerking over biogene sedimenten. Deze kunnen, net als vulkanische afzettingen, wel ontstaan zonder dat daar erosie voor nodig is. Ook voor deze sedimenten geldt het erosieargument daarom niet. Het erosieargument geldt dus alleen voor abiogene, sedimentaire afzettingen. Zolang sedimenten van de laatste categorie worden geërodeerd en gesubducteerd, is er een netto erosie en blijft het argument staan.

Met dank aan Leon van den Berg die mij hierop wees.

Eppie

Beste Radagast, waar komen oorspronkelijk de mineralen vandaan die later onderdeel vormden van het leven en daarna het biogene sediment, zoals calcium en silicium? M.b.t. detritus: kennelijk is er een continue afvoer van koolstof door subductie. Het is wellicht maar goed dat er af en toe ook wat CO2 vanuit de aarde aan de biosfeer toegevoegd wordt, anders zou het leven door koolstof gebrek uitsterven.

Peter

Er mag wat continent verdwijnen door subductie, de continenten worden gevormd door vulkanisme. De Deccan traps vormden bijvoorbeeld 512,000 km3 (kubieke kolometer) lava. Zo zijn de continenten ook indertijd 4.4 Ga geleden begonnen. Er bestaan nog stukken continent van 3.8 Ga. https://en.wikipedia.org/wiki/Crust_(geology)

Radagast, wat bedoel je met: “Maar stel nu dat er weer sedimenten vanuit zee op de continenten terechtkomen” – enig voorstel hoe dat in zijn werkt gaat? Ik begrijp de som ook niet: “Per jaar verdwijnt dus gemiddeld 7,6% van de sedimenten van de continenten en komt daar niet terug.” Betekent dit niet dat de continenenten in 13 jaar verdwijnen?

Misschien is het een goed idee het artikel van noot 3 serieus te nemen? [Daarin staat o.a.:] “The main reason the claim is unfounded: it fails to acknowledge all of the factors that build the continents up. In other words, the process upon which the clock is built is reversible. To expand on this, these particular Young-Earth Creationists fail (or simply refuse) to acknowledge the consequences of lava flows, delta and continental shelf buildup, and uplift from colliding tectonic plates. This rate of buildup occurs at rates roughly equivalent to, and in some cases exceeding, the erosion rate (Ross 2004: 186). Consequently, the claim that the continents erode too quickly for the Earth to be any older than 16 million years is without basis for scientific credibility.”

Een noodzakelijke literatuurverwijzing [over erosie] ontbreekt [in het artikel]: Grotzinger en Jordan, ‘Understanding Earth’, 7de editie , https://www.bol.com/nl/p/understanding-earth/9200000016164895/?suggestionType=typedsearch. Jammer genoeg 62 euro. De 5de druk is er ook nog, kost maar 35 euro.

Radagast

Beste Peter,
“Er mag wat (…) van 3.8 Ga.”

Nogmaals, het erosieargumenten gaat alleen op voor abiogene, sedimentaire gesteenten en niet voor de continenten an sich. Noch voor vulkanische gesteenten, noch voor biogene sedimenten.

“Radagast, wat bedoel (…) 13 jaar verdwijnen?”

Excuseer als ik niet duidelijk was: die 7,6% is het gedeelte van de twintig miljard ton sediment per jaar.

“Misschien is het een goed idee het artikel van noot 3 serieus te nemen?”

Ik zie niet in hoe dat artikel mijn argument weerlegt. Nogmaals, het erosieargumenten gaat alleen op voor abiogene, sedimentaire gesteenten en niet voor de continenten an sich. Noch voor vulkanische gesteenten, noch voor biogene sedimenten.

“Een noodzakelijke literatuurverwijzing [over erosie] ontbreekt [in het artikel]:”

Waarom is die literatuurverwijzing noodzakelijk?

Peter

Radagast, wat bedoel je met: “Maar stel nu dat er weer sedimenten vanuit zee op de continenten terechtkomen” [Heb je] enig voorstel hoe dat in zijn werkt gaat? Misschien zou het nuttig zijn om naar afgesleten gebergten van oude gebergtevorming te kijken om te zien in hoeverre die afgesleten zijn, om te zien hoe erosie werkt, in plaats van te gaan extrapoleren?

Stef Heerema

Tijdens de zondvloed kwam er mineraalrijk water uit de diepten van de aarde. Bijvoorbeeld CaCO3 is goed oplosbaar in water van >4 km diepte. Daarom is deze zinsnede onjuist: “aangezien sedimentatie altijd het resultaat is van erosie, kan er op de continenten gedurende de geschiedenis van de aarde nooit meer sedimentatie zijn geweest dan erosie”. Tijdens de vloed vond een enorme sedimentafzetting plaats (kilometers dik) zonder dat het noodzakelijkerwijs het gevolg was van erosie.

Radagast

Beste Peter,
“Radagast, wat bedoel je met: “Maar stel nu dat er weer sedimenten vanuit zee op de continenten terechtkomen” [Heb je] enig voorstel hoe dat in zijn werkt gaat?”

Ja, het sediment kan op het continentale plat blijven liggen; of door gebergtevorming weer op de continenten komen.

“Misschien zou het nuttig zijn om naar afgesleten gebergten van oude gebergtevorming te kijken om te zien in hoeverre die afgesleten zijn, om te zien hoe erosie werkt, in plaats van te gaan extrapoleren?”

Ja, dat zou ook nuttig zijn. Maar daar gaat dit artikel niet over. Zou ik ook een reactie kunnen krijgen op mijn vorige reactie?

Beste Stef,
“Tijdens de zondvloed kwam er mineraalrijk water uit de diepten van de aarde.”

Heb je daar enige onderbouwing voor?

“Tijdens de vloed vond een enorme sedimentafzetting plaats (kilometers dik) zonder dat het noodzakelijkerwijs het gevolg was van erosie.”

Heb je hier enige onderbouwing voor?

Hetty Dolman

“Maar stel nu dat er weer sedimenten vanuit zee op de continenten terechtkomen”

In de Dolomieten zien we dat koraaleilanden ver boven zeeniveau liggen, overstroomd door lava. Dat is dus gewoon zeebodem. We zien Caribische eilanden ontstaan door vulkanisme. Er zijn talloze manieren waarop sedimenten op aarde terechtkomen, of eigenlijk aarde worden. De Andes is nog aan het ontstaan, 6 cm per jaar. [Dat is] ook zeebodem.

Stef Heerema schreef:
“Tijdens de zondvloed kwam er mineraalrijk water uit de diepten van de aarde. Bijvoorbeeld CaCO3 is goed oplosbaar in water van >4 km diepte.”

Kan dhr. Heerema ook aangeven hoe deze biologische mineralen terecht zijn gekomen op die diepte? Hoeveel kalkrijke beestjes zijn er doodgegaan voor de zondvloed en hoe kwamen die terecht in de bronnen van de oervloed?

Peter

“Daarom wijzen creationisten erop dat het erosieargument niet opgaat tegen de continenten op zich, maar tegen het bestaan van de geologische kolom bovenop die continenten.”

Integendeel: zonder erosie was de geologische kolom nooit gevonden! Zonder erosie waren er nooit oude fossielen gevonden. In beide gevallen heb je te maken met wat aan het oppervlakte ligt, anders is het niet te zien of te vinden. Kijk naar beekdalen, canyons en steile kusten: dat is de plaats om de geologische kolom te vinden. De Jura kust in Engeland is een prachtig voorbeeld: “De Jurassic Coast bestaat uit kliffen, gevormd door sedimentaire gesteentelagen uit het Trias, Jura en Krijt. Ze vormen een redelijk complete stratigrafische opeenvolging die ongeveer 180 miljoen jaar van de aardse geschiedenis beslaat.” [Bron:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Coast Zonder de afslag van de kust waren de gesteentelagen niet te zien, en was de paleontologie in Engeland niet al in het begin van de 19de eeuw begonnen. Kijk naar Tiktaalik: hij lag aan het oppervlak en dat is Devoon. Naast erosie staat gebergtevorming. Kijk naar de Dolomieten: kalksteen van 60 miljoen jaar hoog in de bergen, doordat de Afrikaanse plaat naar het noorden gaat en de Alpen opstuwd. Daaronder Perm. [Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolomieten

“En netto erosie betekent dat de bovenste laag van de continenten, de geologische kolom, langzaam afslijt” dat is OK, maar “en dus een argument vormt voor een jonge aarde” klopt niet, want bij gebergtevorming gaan de lagen omhoog – dat is waardoor je ze vindt. Dus je kunt niet beweren dat dan alle sedimentaire gesteenten weggesleten zou moeten zijn of gladgestreken. (…) Het artikel van de noten 6 en 7 geeft een verdeling ‘Mass/age distribution of ocean floor’ x-as tot 130 miljoen jaar, massa op y-as, zonder enige bewering dat de continenten totaal afgesleten moeten zijn.

peter b

“In de Dolomieten zien we dat koraaleilanden ver boven zeeniveau liggen, overstroomd door lava. Dat is dus gewoon zeebodem.”

Dit klinkt als een enorme katastrofe van bijbelse proporties. Zeebodem vermengd met lava en puin zien we ook op de caribische eilanden, overigens. Alles duidt op een een enorme ramp, niet op langzaam veranderende miljoenen jaren durende omstandigheden. Dat het hier om een miljoenen jaren durend proces handelt is nergens op gebaseerd.

Hetty Dolman

Peter B.,

“Dit klinkt als (…) nergens op gebaseerd.”

Dat lijkt mij niet [als je naar] de geologie van de Dolomieten [kijkt]. (…) Het puin [is onjuist, dat] zijn getijdenlaagjes. [Zie:]
http://jvdv0.home.xs4all.nl/dolomieten/dolomiet.htm

Ik heb aan dhr. Heerema al gevraagd hoe er zoveel biologisch materiaal voor gesteente vóór de zondvloed kon bestaan aangezien het uit wel erg veel miljarden individuutjes dood zeeleven bestaat. Datzelfde geldt voor koraal, en denk ook aan krijtrotsen. En de vorming van al die kalksteengrotten Zijn ook het werk van een ramp? En al die druipstenen? [Zie bijv.:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologie_van_Bonaire. Met name de Hawaiiaanse eilanden zijn bewijs voor een stokoude aarde waarbij schildvulkanen de eilanden langzaam laten ontstaan.

Hetty Dolman

Beste Nathan,
In de link die je gaf zag ik weer het argument voorbijkomen dat druipsteen snel kan ontstaan, omdat we soms formaties snel zien verschijnen. Dit argument is al weerlegd. De snel ontstane formatie lijken alleen wat op stalactieten, maar bestaan niet uit calciumcarbonaat, maar uit gips, wat makkelijk oplosbaar is in water. Het is een kwestie van scheikunde. Zie: http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/102 (tweede deel van de pagina, waar overigens ook het erosie-argument te sprake komt). Deze website geeft ook info over de wijze waarop grotten worden gevormd.

Druipstenen hebben trouwens een soort jaarringen die geteld kunnen worden en die info bevatten over het klimaat in het verleden.
Zie: http://www.falw.vu.nl/nl/voor-het-vwo/wetenschap-in-gewone-woorden/Aardwetenschappen/klimaat/klimaatinformatie-uit-druipstenen.aspx

Nathan van Ree

Beste Hetty,

De Universiteit Gent houdt er [verdachte] bronnen op na. Hier het origineel van jouw eerste artikel: https://infidels.org/library/modern/dave_matson/young-earth/specific_arguments/ (let ook op de fraaie banners bovenin).

Ik houd het kort. Wie goed leest, ziet dat het argument van Brown over stalactieten en stalagmieten onder andere omstandigheden ontstaan zijn dan die we nu waarnemen. Het is een weerlegging door “the present = the key to the past” te gebruiken, maar die vlieger gaat hier niet op. Hoe dan ook, je vindt er maar van wat je vindt, ik hoef het werk van Brown niet te verdedigen tegen dit soort sites.

Eppie

De hele erosie sedimentatie discussie wekte me er toe op om na te gaan hoe het zit met het meer van Geneve. Immers, de Rhône voert giga hoeveelheden sediment aan uit Wallis. Dat vult het meer behoorlijk snel op. In de beschreven historie is de uitmonding van de Rhône al 2 km opgeschoven. Het meer zou oorspronkelijk tot aan Bex hebben gelegen, pakweg 12 km verder naar het oosten. Dat is maar zes keer zo ver stroomopwaarts. Is dat meer nog een nieuwigheidje? Ik kan er weinig over vinden in reguliere literatuur. Hetzelfde geldt eigenlijk ook Loch Ness, dat tussen afgesleten bergen ligt. Dat geërodeerde materiaal komt toch als eerste in het eigen dal terecht. Toch ligt het diepste punt ervan nog ver onder de zeespiegel. Als iemand een idee heeft, hoor ik het graag.

Peter

De redenering is als volgt (ik hoop dat Radagast het met deze samenvatting eens is).
1 Ga uit van een gegeven hoeveelheid sediment (rood) bovenop ‘het eigenlijke continent’(geel). Mag dat vertaald worden als: sedimentaire gesteenten als zandsteen bovenop stollingsgesteenten als graniet en basalt, of lava?
2 Erosie leidt tot afzetting van sedimenten afkomstig van sedimentair gesteente in zee: er is nu minder sedimentair gesteente bovenop het continent en meer op de het continentaal plat, met dezelfde totaalhoeveelheid..
4 Bij subductie van oceanische korst gaat er af en toe een zekere hoeveelheid continentale korst, ook in de vorm van sedimenten, mee de mantel in.
5 Dat betekent dat je sediment kwijtraakt
6 Dat betekent dat je ooit alle sediment dat boven op het ‘eigenlijke continent’ lag kwijtgeraakt bent.

Dan zijn de volgende aannamen gemaakt:
1 Alleen sedimentair gesteente erodeert.
2 Alle sediment in zee is afkomstig van gesteente.

Die twee aannamen zijn niet juist:
Ad 1 Het stollingsgesteente graniet komt in bergen aan het oppervlak en erodeert; basalt is bekend van het oppervlak en erodeert; lava ligt aan het oppervlak en erodeert. Dus de hoeveelheid sediment in zee is niet volledig afkomstig van sedimentaire gesteenten. De hoeveelheid nieuw sediment uit het gele deel moet verrekend worden met de hoeveelheid sediment die verdwijnt door subductie.
Ad 2 Sediment in zee is niet alleen afkomstig van gesteente, maar ook van micro-organismen als bijv. die goudalgen die aangehaald werden bij de Nusplinger plattenkalk van 20 februari. De goudalgen maken kalk aan uit zeewater. Kalksteen is een sedimentair gesteente dat nieuw gevormd wordt, vooral in bekkens, niet uit ouder sediment.

Het is onjuist uit te gaan van een vaste totaalhoeveelheid sediment, die alleen kan verminderen. Als er meer sediment per jaar nieuw gevormd wordt dan door subductie verdwijnt, groeit de hoeveelheid sediment op het continentaal plat die als bron dient voor later continent. Ik zou hier graag antwoord op zien.

Geef een antwoord