Is Jezus echt uit de dood opgestaan? In dit filmpje op YouTube worden vijf argumenten genoemd die laten zien dat Jezus echt uit de dood is opgestaan:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

4 Comments

Peter

[Ik vind dat er in dit filmpje] een vrij merkwaardige opvatting over [het woordje] ‘feit’ [voorkomt].

De opstanding van Christus is een heilsfeit. Het is een feit dat over de opstanding en de daarop volgende dagen zes verschillende verhalen bestaan: Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Paulus. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (…).

[Zie ook:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilsfeit, https://nl.wikipedia.org/wiki/Feit

peter b

“Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden (…).”

[Dat geldt m.i.] dan [niet voor] Darwinistische feiten betreft. (…) Ik denk dat Peter het wel met deze stelling eens is: Er bestaan geen biologische feiten die een Darwinistisch evolutieproces kunnen ondersteunen.

Peter

[Beste Peter, de verhelderingsvraag van Jan van Meerten is wat ons betreft niet in strijd met het moderatiebeleid.]

Geef een antwoord