Er wordt vaak gesteld dat het stuitje (ook wel staartbeen of coccyx genoemd) een rudimentair orgaan is, een functieloos orgaan dat aantoont dat wij afstammen van voorouders met staarten. Maar als we zijn gemaakt door een intelligente Ontwerper zouden we verwachten dat het stuitje wel degelijk een functie heeft.

Het blijkt dat het staartbeen een belangrijke aanhechtingsplaats is voor het ligamentum anococcygeum, die op zijn beurt de aanhechtingsplaats vormt voor diverse andere ligamenten. Dat het staartbeen een functie heeft, vormt nog geen weerlegging van het evolutionistische narratief dat het een overblijfsel is van de staart. Maar het geeft wel aan dat het staartbeen geen probleem vormt voor het scheppingsmodel.

Dit artikel werd eerder op 7 november 2014 gepubliceerd op evolutie.eu

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.