Prof. Van den Brink roept, in het Reformatorisch Dagblad van 16 augustus, op tot respect. Hij slaat zijn eigen verzoek echter in de wind als het gaat om de jonghistorische uitleg.

Een viertal punten:

  1. Prof. Van den Brink noemt de jonghistorische visie, genormeerd aan Gods Woord, een ‘gebroken rietstaf die de hand doorboort’ (2 Kon. 18:21 en Jes. 36:6). Hij vergelijkt het vertrouwen op deze visie met het vertrouwen op redding door ‘heidenen’, terwijl juist de evolutiefilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden, van ‘heidense’ oorsprong is (zie Anaximander en andere Grieks-Romeinse denkers). We moeten ons vertrouwen echter, net als koning Hizkia in 2 Kon. 19 en Jes. 37, niet op mensen of natuurfilosofieën stellen maar op God en Zijn Woord.
  2. Prof. Van den Brink blijft in zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ vooral steken bij verouderde creationistische werken (bijv. uit 1923 en 1961). Het oordeel van de auteur dat huidige creationistische verklaringen ‘geen been hebben om op te staan’ en ‘gekunsteld en speculatief zijn’, berust niet op eigen onderzoek. Hij zou er goed aan doen de jonghistorische werkelijkheidsopvatting te beoordelen op haar eigen merites en op grond van recentere literatuur, bijvoorbeeld Brand en Chadwick (2016)1, Brandt (2015)2, Gibson et al. (2011)3, Hartnett (2012)4, Snelling (2009)5 en Wood en Garner (2009)6.
  3. Volgens prof. Van den Brink zouden creationisten zich hoofdzakelijk inzetten op pr. Dit wijst op onbekendheid met de creationistische stroming. Daar worden ook gelden en veel (vrije) tijd ingezet voor onderzoek (denk aan Core Academy of Science). Daarnaast kan het bouwen van musea en andere bouwwerken (bijvoorbeeld Ark Encounter) niet zonder onderzoek gebeuren.
  4. In het Reformatorisch Dagblad zijn veel meer verdedigingen verschenen van de jonghistorische scheppingsleer dan prof. Van den Brink aangeeft. Daarnaast plaatsten vrijwel alle auteurs kritische kanttekeningen bij zijn boek. In plaats van op deze wijze te schrijven over creationisten, zou Van den Brink kunnen reageren op de inhoudelijke kant van de zaak.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De originele bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017, Schepping en evolutie (XV), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (121): 8-9.

Voetnoten

  1. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
  2. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
  3. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
  4. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
  5. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
  6. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

3 Comments

Dirk Hanemaaijer

Alle verschillen van inzicht die er bestaan tussen het evolutionisme en de Bijbel, kunnen volledig worden opgelost. Dit zonder zelfs maar één bijbeltekst niet letterlijk te nemen, of zelfs maar één wetenschappelijk onderzoek te negeren. Dit resultaat kwam tot stand, zoals Sir Arthur Conan Doyle zo welbespraakt uitdrukte in zijn Sherlock Holmes serie: “Wanneer je het onmogelijke elimineert, dan moet wat overblijft de waarheid zijn, ongeacht hoe onwaarschijnlijk die is”.

“God die ondoorgrondelijk is (Job 5:9 & 9:10 – Jes.40:28d), heeft als de Alpha & Omega (vgl Opb.1:8), twee verschillende scheppingen na elkaar uitgevoerd. Waarbij de eerste schepping uit Ex.20:11, zes Alpha-dagen van 24 uur duurde (vgl Pred.11:5 – Ps.145:3). En de tweede schepping uit Gen.1:3..31, op basis van de tijdrekening van de ‘Zon der Gerechtigheid’ (vgl Mal.4:2/nbg). Zes Omega ‘kunstlicht-aan / kunstlicht-uit’ perioden of dagen duurden, van elk 500 jaar. Waarbij de schepping van de flora en fauna, geen ingeschapen ouderdom bevat, maar toch op evolutie lijkt (vgl Jes.55:9 – Rom.11:33..34). Dit om te symboliseren dat aan God zelf, een evolutionair ontwikkelingsproces is vooraf gegaan”.

1.Kor.13:12 zegt: “We zien eerst een wazig, raadselachtig en gedeeltelijk beeld, maar later zien we ten volle”. Het kan even pijn doen de waarheid te erkennen, en ermee in het reine te komen. Maar omdat ze per definitie Góds waarheid is, zijn we er op de lange termijn beter mee af. Zoals de NGB (art. 7) zo prachtig zegt, de waarheid gaat boven alles.

Evolutie, stel dat het waar is... | Het Logos Instituut

[…] 1. Drs. Rafael Benjamin – Kritische Analyse van Gijsbert van den Brinks ‘En de aarde bracht voort’ . 2. Radagast de Bruijne – Het geloof verliezen door de evolutietheorie?. 3. Jan van Meerten, drs. Rafael Benjamin, dr. Willem Binnenveld, dr. Herman Bos, dr. Juri van Dam, dr. ir. Hans Degens, dr. ir. Wim de Jong, drs. Ben Vogelaar en drs. Tom Zoutewelle – Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist?. 4. Dr. Peter de Jong – Wetenschap is ondergeschikt aan het Woord. 5. Harm Kiefte – ‘En de aarde bracht voort…’. 6. Jan van Meerten en Jan Rein de Wit – Adam, wie ben je?. 7. Dr. Alfred Teeuw – Wetenschap loopt vast met wonder van de schepping. 8. Ir. Gert-Jan van Heugten – Contra Brinkum. 9. Prof. dr. Willem Ouweneel – De schepping–evolutiestrijd is weer helemaal terug!. 10. Jan van Meerten – Jonghistorische werkelijkheidsopvatting…. […]

Het vieren van Gods schepping in 2020 - Verslag van een CORE-conferentie | Logos Instituut

[…] Nadat het derde dagdeel geopend is geeft de bioloog dr. Timothy G. Standish.27 een lezing. Hij gaat in op zijn meest favoriete designargument: de stikstofkringloop.28 Als deze cyclus niet bestond dan kon het leven zelf ook niet bestaan. Als de hoeveelheid stikstof niet goed afgestemd is, dan groeien de planten niet. Dit heeft verregaande gevolgen voor de aarde en haar bewoners. Iedere stap in deze cyclus is een wonder, maar het hele systeem bij elkaar is onvoorstelbaar. Het zou volgens Standish niet door een langzaam evolutionair proces tot stand kunnen zijn gekomen. Van zijn manier van presenteren (hond en grasveld) heb ik genoten. In een tweede lezing bespreekt dierenarts dr. Jean Lightner29 de vraag ‘Hoeveel dieren waren er op de ark van Noach?’ Met het beantwoorden van die vraag begon ze bij de Bijbel.  Uit het onderzoek van Lightner kwam de voorzichtige schatting dat er 7000 individuen aan boord van de ark waren. Op de website van Logos Instituut is al vaker over deze vraag geschreven en gesproken.30 Lightner verwijst naar twee studies die zij, met anderen, uitvoerde voor de toen nog te bouwen Ark Encounter.31 […]

Geef een antwoord