Het ontstaan van walvissen is een groot probleem voor evolutionisten. Walvissen zouden in relatief korte tijd zijn geëvolueerd uit landzoogdieren, maar het verschil tussen een landdier en een zeedier is gigantisch.

Eobalaenoptera_pursued_by_Carcharodon

Een artist impression van twee Eobalaenoptera, een uitgestorven baleinwalvissoort, die bejaagd worden door de reuzenhaai Carcharodon megalodon(BRON).

Om een terrestrisch dier te veranderen in een aquatisch dier zijn vele honderden aanpassingen in lichaamsbouw nodig. En achter iedere
anatomische aanpassing ligt een groot aantal genetische veranderingen. Critici van de evolutietheorie zeggen dat het gapende gat tussen landdieren en zeedieren volstrekt onoverbrugbaar is, ook al zouden er tientallen miljoenen jaren beschikbaar zijn.

Te kort

Er zijn fossielen gevonden van landdieren die volgens evolutionisten zo’n 55 miljoen jaar geleden geleefd hebben en die verwant zouden zijn aan de directe voorouder van walvissen. Ook zijn er fossielen gevonden van volledig aan het water aangepaste walvissen die volgens
evolutionisten 40 miljoen jaar oud zijn. Dus zouden walvissen tussen 55 en 40 miljoen jaar geleden de overstap hebben gemaakt van land naar zee. Een periode van 15 miljoen jaar. „Veel te kort”, zeggen de critici. Maar binnen dat interval van 55 tot 40 miljoen jaar geleden is er wel een aantal fossielen gevonden van semi-aquatische dieren die door evolutionisten zijn bestempeld als tussenvormen.

Niet overtuigend

Dat laatste leek op zich heel mooi voor de evolutionisten, maar een recente vondst heeft dit plaatje aardig door de war geschopt. Onderzoekers hebben namelijk een groot kaakfragment gevonden van een volledig aan zee aangepaste walvis, dat volgens evolutionisten 49 miljoen jaar oud is. Dat is even oud als (en zelfs ouder dan) veel van die semi-aquatische ‘tussenvormen’ die zogenaamd geleidelijke aanpassingen aan de zee lieten zien. Als dit fossiel correct geïnterpreteerd is (en dat is altijd even afwachten), betekent dat niet alleen dat die veronderstelde tussenvormen helemaal niet zo overtuigend meer zijn, maar ook dat er minder dan half zoveel tijd beschikbaar is voor de overgang van land naar zee als evolutionisten dachten. Dus lijkt het erop dat evolutionisten nu een dubbel zo groot probleem hebben met het ontstaan van walvissen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Jorritsma, R.N., 2012, Kaakfragment schopt theorie door de war, Weet 13: 6.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

15 Comments

Peter

Er is alleen dit nieuwsartikel van 2011; er bestaat geen officiele publicatie. De La Meseta formation die in het artikel benoemd wordt is rijk aan fossielen, oa pinguins. De La Meseta formation is Eoceen, van Vroeg Eoceen tot en met Laat Eoceen.

Er is een bijzonder leesbaar en informatief boek over de evolutie van de walvissen: J.G.M. Thewissen, 2014. The Walking Whales: from land to water in eight million years. University of California Press, ISBN 978-0-520-27706-9. Het is een verslag van paleontologisch onderzoek in al zijn aspecten door een van de twee meest vooraanstaande onderzoekers op dit gebied.

Jan van Meerten

Geachte Peter, Wat bedoelt u met de eerste alinea? De walviskaak is gevonden aan de voet van Cucullaea I Allomember van de La Meseta Formatie, welke naturalistisch gecorreleerd wordt als laat-Ypresien (49,5 miljoen jaar geleden = Vroeg-Eoceen). De vondst werd gepresenteerd op het 11th International Symposium on Antarctic Earth Sciences door onder andere de paleontoloog Marcelo Reguero.

Peter

De eerdere verwijzing naar de bron van dit verhaal was dus onvolledig. Het gaat om een meeting abstract met als titel: “Vertebrates from the basal horizons Ypresian to Lutetian) of the Cucullaea I Allomember, La Meseta Formation, Seymour (Marambio) Island, Antarctica.”, van de nu genoemde conferentie.

Nu is er sprake van verkeerde vertaling. Jan van Meerten geeft:
“De walviskaak is gevonden aan de voet van Cucullaea I Allomember van de La Meseta Formatie, welke naturalistisch gecorreleerd wordt als laat-Ypresien (49,5 miljoen jaar geleden = Vroeg-Eoceen).”
Terwijl in het abstract staat: “The base of the Cucullaea I Allomember is correlated with the late Ypresian (49.5Ma).” Dat betekent dat alles uit de Cucullaea I Allomember jonger is dan 49.5Ma. Het gaat om fossielen uit een deel van het Ypresian en het Lutetian, dus 49.5Ma tot 41.3Ma. Er staat niet in dit abstract dat de gevonden walviskaak uit uit de voet van Cucullaea I Allomember komt. Dat betekent dat de walviskaak minder dan 49.5 Ma oud is, en maximaal 41.3 Ma. Er is geen wetenschappelijke publicatie van Reguero over een archaeocete en er is geen wetenschappelijke publicatie over een archaeocete in Antarctica. Dat stuk kaak schijnt niet verder beschreven te zijn.

Jan van Meerten

Geachte Peter, U leest het abstract helaas maar voor een deel. Na “the base of the Cucullaea I Allomember is correlated with the late Ypresian (49,5 Ma)” staat “We report about recent fieldwork on the site…” In het hele abstract is er sprake van de “highly fossiliferous, lower horizons of the Cucullaea I Allomember” en “on the site” is het fossiel gevonden. In het bovengenoemde nieuwsartikel zegt de paleontoloog Marcelo Reguero dat het fossiel naturalistisch gedateerd 49 miljoen jaar oud is. Het staat u natuurlijk vrij om deze vondst in twijfel te trekken, zoals je ziet is de auteur van het oorspronkelijke artikel ook voorzichtig: “Als dit fossiel correct geïnterpreteerd is (en dat is altijd even afwachten) …” Waarom is volgens u het fossiel geen 49 miljoen jaar oud?

Peter

“We report about recent fieldwork on the site…” Dat is de hele site, duidelijk genoeg uit de titel. Dus Ypresian-Lutetian. Het is nu 2016, er is nog niets verder, en dat abstract is van 2011. Dat maakt het ook duidelijk dat het hier niet om een vondst van betekenis gaat, zoals in die eerste publiciteit beweerd werd.

Jan van Meerten

Geachte Peter, U gaat helaas niet in op mijn laatste vraag. Een boek uit 2013, waarvan Reguero co-auteur is, laat over deze vondst weten: “Recently Reguero et al. (2011) reported an incomplete jaw with teeth of a new basilosaurid archaeocete recovered from the Cucullaea shell bank at DPV 2/84 locality. This discovery represents the oldest basilosaurid known and increases the knowledge of the origin of the Pelagiceti clade providing new insights into the temporal evolution of fully aquatic whales. The mandible bears five alveoli and two cheek teeth. The crown of one tooth, probably P2, is triangular and laterally compressed with multiple accessory denticles and wear facet with a distinctive basal cingulid.” De stratigrafische kaart (figuur 4.5) geeft DPV 2/84 op Early-Eocene (50.8 Ma) op basis van Sr-datering. En wat betreft de Cucullaea I Allomember twee getallen op basis van Sr-datering namelijk 50.8 Ma en 49.5 Ma. [Bron: Reguero, M., Goin, F.J., Acosta Hospitaleche, C., Dutra, T., Marenssi, S., 2013, Late Cretaceous/Paleogene West Antarctica Terrestrial Biota and its Intercontinental Affinities (Houten: Springer Netherlands)] Het fossiel is overigens ook besproken door National Geographic: http://news.nationalgeographic.com/news/2011/11/111116-antarctica-whales-oldest-evolution-animals-science/. De vondst kan volgens bovenstaand citaat zeker niet gebagatelliseerd worden: “the oldest basilosaurid known and increases the knowledge of the origin of the Pelagiceti clade”. Uiteraard kan dat aangevochten worden. Dat het niet veelvuldig besproken wordt kan allerlei oorzaken hebben.

Jan van Meerten

Geachte Peter, De auteurs hebben een uitgebreide paper van de vondsten in de Cucullaea I Allomember van de La Meseta Formation gepubliceerd in een peer-review tijdschrift. Ze schrijven over de bovengenoemde vondst: “The new gen. et sp. of archaeocete recorded in the Cucullaea shell bank represents the earliest record of whales fully aquatic (Ypresian, 49.5 Ma), and confirms the presence of this primitive group of whales (Basilosauridae) in West Antarctica.” (Bron: Reguero, M.A., Marenssi, S.A., Santillana, S.N., 2012, Weddellian marine/coastal vertebrates diversity from a basal horizon (Ypresian, Eocene) of the Cucullaea I Allomember, La Meseta formation, Seymour (Marambio) Island, Antarctica, Revista Peruana de Biología 19 (3): 275-284).

Peter

Er is nu een officiële publicatie: Buonoet al, 2016. ’Eocene basilosaurid whales from the La Meseta Formation, Marambio (Seymour) Island, Antarctica.’ Ameghiniana 53: 296–315.

Het gaat over de fossielen MLP 11-II-21-3 en MLP 13-I-25-10, die als duidelijk basilosaurid omschreven worden. MLP 11-II-21-3 is dat fossiel waarvan Ruben Jorritsma dacht dat het 49 miljoen jaar oud zou zijn.

“We interpret the age of the horizon that produced MLP 11-II-21-3 (i.e., TELM 4) as early middle Eocene (~46– 40 Ma; middle Lutetian to early Bartonian based on ICS International Chronostratigraphic Chart 2015; Cohen et al., 2013) and follow the most recent chronostratigraphic interpretation for the La Meseta Formation (Douglas et al., 2014: fig. S1). This age is also more consistent with the published stratigraphic record of basilosaurids elsewhere. Previous reports of basilosaurids in the Southern Hemisphere come from approximately coeval deposits from New Zealand (39.5–34 Ma, late Bartonian–Priabonian based on recent interpretation of the lower Greensand Member; Marx and Fordyce, 2015) and Peru (41–37 Ma, Bartonian; Uhen et al., 2011). With a middle Lutetian–early Bartonian age, MLP11-II-21-3 predates other basilosaurid records and provides the oldest Pelagiceti record known worldwide, documenting an early global dispersal of basilosaurids.“ Geen 49 miljoen jaar.

Radagast

Beste Peter,
Voor zover ik kan nazien, heeft u gelijk. De auteurs schrijven dat het moeilijk is om de formatie te dateren en dat er nog onduidelijkheid over bestaat. Daarom is mijn mening dat de fossiele kaak geen duidelijk probleem is voor de evolutietheorie. Overigens heeft bovenstaand artikel ook niet het laatste woord over de datering. We zullen dus af moeten wachten.

Jan van Meerten

Geachte Peter, hartelijk bedankt voor het geven van de bovenstaande update. Ik heb het artikel uitgeprint en was het voornemens te lezen in het vliegtuig. Daar is echter niet van gekomen. Binnenkort zal ik hier een sv van maken. De Intelligent Design beweging heeft de paper ook gespot en er hier een commentaar op geschreven. Overigens dacht de gewaardeerde Ruben Jorritsma niet dat het 49 miljoen jaar oud was maar de onderzoekers gaven dat zelf aan, zoals dat ook hierboven in de discussie te lezen is.

Peter

Ik schreef op http://logosnl.wpengine.com/tegenwerpingen-tegen-een-pleidooi-uit-klassiek-gereformeerde-hoek-voor-evolutie/#comment-5900 “Wat we nu zien is creationisme dat bestaat uit onsamenhangende grove schetsen van eigen ideeën en protesten tegen evolutie” Dan krijg je dus standaard reacties van het soort dat EN&V hier weer eens biedt. EN&V is niet serieus te nemen. Panda’s Thumb etc verwaarlozen het nu volledig. Allemaal passé.
Ik hoop dat je Cambridge bezichtigd hebt, want het is mooi; en op zondag naar de Anglicaanse kerk gegaan bent ten eerste om eens wat anders te horen en ten tweede om Trinity College Chapel Choir te horen zingen. Er was een dienst om 10.55 am.

Jan van Meerten

Geachte Peter, bijzonder dat u niet ingaat op de inhoud van het artikel dat ik hierboven gegeven heb. Is de walvisevolutie verheven tot een naturalistisch dogma waarbij tegensprekende data ondergeschikt zijn aan het referentiekader? Een inhoudelijke discussie is zo niet mogelijk.

Geef een antwoord