kamelen_abraham_aartsvaders.pixabayPieter Van Dooren schreef een artikel met de titel “Een Kemel in de Bijbel” 1 Hierin stelt hij: ‘Wat de Bijbel ook moge beweren, de aartsvaders hadden géén kamelen.’ Hij beroept zich op de kranten Haaretz en de Times of Israel, die het hebben van Erez Ben-Yosef en Lidar Sapir-Hen, archeologen van de Universiteit van Tel Aviv. Wat in Genesis 32 staat, namelijk dat Jacob melkkamelen aan zijn broer Esau stuurt, is daarom niet mogelijk. De oudste tamme kamelen in Israël dateren van 930 v. Chr. Daarom is het verslag in Genesis honderden jaren na de feiten opgetekend.

Nu is dit idee van latere terugprojectie (retrojectie) al heel oud. Zo reeds bij Albright, de vader van de Bijbelse archeologie in 1942. Hij noemde dit een anachronisme, een aanpassing (in eigenlijke zin dus een vervalsing) van oudere teksten om die in overeenstemming te brengen met de veranderde maatschappelijke omstandigheden. Sedert de tijd van Albright zijn er archeologisch echter tamelijk wat aanwijzingen gevonden, zodat dit beeld bijgesteld moet worden. Dit is onlangs nog op een rij gezet door Uwe Zerbst in hoofdstuk 6 van het boek Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israëls.2 Daarin verwijst hij tevens op de veel uitgebreidere bespreking bij Martin Heide, die 2010 in het archeologisch vaktijdschrift UgaritForschungen van de Universiteit van Münster op het gebruik van de kameel in Mesopotamië rond 2000 v. Chr. (dus ongeveer de tijd van Abraham) diepgaand is ingegaan. Daaruit enige dingen. Het is nodig onderscheid te maken tussen twee soorten kamelen: de dromedaris met één bult en de tweebultige Bactrische kameel. Welke kamelen ontving Abraham van de farao in Egypte in Genesis 12:16, zo’n twee eeuwen vóór Jacob? Meestal opteert men voor de dromedaris, maar dat is vanuit het Hebreeuwse begrip niet duidelijk.

groepje_dromedaris.pixabay

“Het is nodig onderscheid te maken tussen twee soorten kamelen: de dromedaris met één bult en de tweebultige Bacrtische kameel.”

Enige Bactrische kamelen kwamen vermoedelijk reeds aan het eind van het derde millennium v. Chr. in het Nabije Oosten voor, wat ook in spijkerschriftteksten uit de eerste helft van het tweede millennium, dus ongeveer uit de tijd van de aartsvaders, blijkt. Gedomesticeerde kamelen bereikten tevens het dal van de Nijl tussen 2500 en 1400 v. Chr., wat o.a. ook aan de hand van dierfiguurtjes en zalfpotjes in de vorm van kamelen (zoals bijv. een stenen zalfdoos uit het Egyptisch Museum in Berlijn in de vorm van een korf dragend kameel uit Abusir el-Meleq) blijkt. Dit zelfde geldt ook o.a. voor Syrie, bijv. in Tel Mardich/Ebla, waar een hoofdje van een kameelfiguurtje uit de periode omstreeks 2000 v. Chr. is gevonden. Deze bevindt zich in de verzameling van de Arbeitsgruppe für Biblische Archäologie in Duitsland. Desalniettemin speelden deze dieren economisch in deze vroegere tijd nog een duidelijk ondergeschikte rol, wat ook uit het verhaal van Abraham in Genesis 12:16 blijkt, waar kamelen als laatste in een rij van zeven soorten geschenken worden genoemd. 3

Het bezit van kamelen speelde in de (latere) geschiedenis van Israël in het Oude Testament, in tegenstelling tot het Arabische schiereiland en de Negev-woestijn, nauwelijks een rol. Wie zich met dit thema diepgaander bezighoudt, zal ontdekken dat de veronderstelde terugprojectie uit latere tijd naar de vroege tijd van de aartsvader onnodig is. Dat betekent ook dat de datering van het boek Genesis honderden jaren eerder gebeurd moet zijn, dan vaak wordt aangenomen.

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit VErbindinG. De volledige bronvermelding luidt: Koorevaar, H.J., Veen, P.G. van der, (2014), Kamelen in Genesis: Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?, VErbindinG 34(3): 8.

Voetnoten

  1. De Standaard, 7 februari 2014, D2 cultuur&media, Desalniettemin.
  2. Veen, P.J. van der, Zerbst, U, 2013, Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israëls (Holzgerlingen: SCM Hänssler)
  3. Zie uitgebreid: Martin Heide, The Domestication of the Camel: Biological, Archaeological and Inscriptional Evidence from Mesopotamia, Egypt, Israel and Arabia, and Literary Evidence
    from the Hebrew Bible, Ugarit-Forschungen 42, 2010, p. 331-384.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Dr. H.J. Koorevaar studeerde bedrijfskunde aan de universteit van Nijenrode in Breukelen, Hebreeuws in Israël en theologie aan de Freie Egangelisch-Theologische Akademie in Basel, Zwitserland. Hij promoveerde in 1990 aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel op De opbouw van het boek Jozua. Hij was gemeente(stichtend) predikant en in 1977 werd hij theologisch leraar aan het Bijbelinstituut België. Sedert 1997 is hij aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven verbonden als professor en voorzitter van de vakgroep Oude Testament.

2 Comments

Hetty Dolman

(…) De voorouder van alle lama’s en kamelen is dus in 2500 v. Chr, van de ark gekomen, met z’n tweeën, en 500 jaar later waren er al gedomesticeerde kamelen of dromedarissen met bulten en al… sterk staaltje van evolutie zou ik zeggen. En zelfs al opgesplitst in kamelen en dromedarissen, en dan de lama’s helemaal in Amerika.

Jan van Meerten

Het hoofdonderwerp is hier of kamelen al gedomesticeerd waren of niet ten tijde van de aartsvaders. Dat blijkt wel zo te zijn. Anachronisme is dus niet nodig. Nu werp je een kwestie op over de herkomst van deze gedomesticeerde kamelen in relatie tot het einde van de vloed. Waarom zou je in 500 jaar geen gedomesticeerde kamelen kunnen hebben? Hoe lang duurt het dan volgens jou om wilde kamelen te domesticeren?

Geef een antwoord