‘Kan de overheid kinderen alsjeblieft beschermen tegen idioten die menen dat mensen en dino’s samenleefden?’

Dit kreeg de medewerker van Logos Instituut deze week toegevoegd op Twitter. Hij had namelijk in het Nederlands Dagblad een artikel geschreven naar aanleiding van de Albert Heijn (AH) actie met dinoplaatjes. Zijn conclusie was: onze verre voorouders zouden de dinoplaatjes herkend hebben omdat die enorme beesten ooit rondliepen, samen met mensen. Dit artikel veroorzaakte een hoop deining onder de atheïsten en ook bij theïstisch evolutionisten. Een atheïstische wetenschapper uit Delft vond dat ‘de overheid kinderen moet beschermen tegen idioten die menen dat mensen en dino’s samenleefden’. Hiermee zien we dat het nogal gevoelig ligt om tegen het standaardreferentiekader in te gaan. Als dino’s en mensen werkelijk samengeleefd hebben dan moet het complete referentiekader van de naturalist op zijn kop. Enkele rauwe internetblogs grepen de gelegenheid aan om hun vitriool te spuien. De andere kant was: er kwamen veel positieve reacties van christenen die blij waren met een tegengeluid. Het sitebezoek van Logos.nl schoot omhoog en de ervaring leert dat een deel van de bezoekers terug blijft komen!

Om kinderen toe te rusten en op te bouwen lanceren we vandaag een nieuwe website die u kunt vinden via www.dinodino.nl. Deze website geeft kinderen die gefascineerd zijn geraakt door dinosauriërs via de plaatjesactie van de AH, een beter beeld van de ware geschiedenis van deze enorme beesten. Op initiatief van enkele christenen die werden getroffen door het hoge gehalte van evolutionistisch gedachtegoed van de AH-actie, heeft Logos Instituut een nieuwe website opgezet. Het is de bedoeling dat de site ook na afloop van de AH-actie in de lucht blijft en verder wordt uitgebouwd.

Kinderen vinden op de fraai ontworpen website clips, informatie en gratis (en bijna gratis) boeken en DVD’s. Ook voor volwassenen en oudere kinderen wordt er informatie gegeven. Douwe Tiemersma, een van de initiatiefnemers: ”Dinosauriërs worden altijd gekoppeld aan miljoenen jaren en evolutie en dat zie je bij Freek en AH ook. Kinderen van ouders die willen vasthouden aan de historie van de Bijbel kunnen in problemen komen omdat dat niet te rijmen lijkt met de bijbelse schepping. In plaats van een protest wilden we een positieve actie, waarbij mensen ook zelf iets kunnen doen.”

Wilt u ons blijven ondersteunen met uw gebeden en uw gaven? Kent u nog meer mensen die het werk van Logos Instituut kunnen en/of willen ondersteunen? Stel ze dan op de hoogte van Logos Instituut. Onze collecte-kaart is via deze link te downloaden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

29 Comments

peter b

Volgens de hedendaagse inzichten van [het] Lyell-Darwin [paradigma] leeft de atheistische wetenschapper uit Delft op dit moment zelfs nog samen met dinosauriers: vogels. Vogels zijn immers de moderne dinos als we het L-D paradigma volgen.

E. van der Klift

Er zal altijd en bij iedere levensvorm wel een ‘iets’ van overeenkomst gevonden worden dat is normaal omdat die ‘bouwstenen’ er op deze aarde nu eenmaal zijn.

Jente

@E. van de Klift. [Ik denk dat je het punt] hier niet [snapt]. De overeenkomst tussen het collageen van dino’s en vogels is groter dan de overeenkomst tussen het collageen van vogels met zoogdieren. Dit is zo omdat vogels en dino’s nauwer verwant zijn aan elkaar dan dat de vogels verwant zijn aan zoogdieren. En dit is slechts één van de vele, ontelbare voorbeelden.

peter b

Jente, je gaat te kort door de bocht. Vogels zijn dino’s volgens het Lyell-Darwin paradigma. Zoals eerder opgemerkt, zeggen overeenkomsten niets over afstamming. In het Lyell-Darwin paradigma zijn niet [voor niets] HGT, homoplasie, convergente evolutie, ILS, etc, geintroduceerd omdat overeenkomsten blijkbaar niets over afstamming zeggen. Met zoveel verschillende en tegenstrijdige verklaringen weet je dus nooit of een eigenschap terug te voeren is op gemeenschappelijke voorouders. Genetische oderzoek kan overigens niet worden uitgevoerd aan dino’s, want de DNA fragmenten waren te kort. Het werd geconludeerd op basis van immunologische detectie methoden. Jouw link is [m.i.] een evo-explaining-away-story om het Lyell-Darwin paradigma overeind te houden. Er wordt beweerd dat ijzer in haem het entropisch verval van eiwitten kan tegenhouden. Bacteriele afbraak wellicht, maar de entropie laat zich niet stoppen. Ook de rode bloedcellen in de bloedvaten van dino’s waren intact. Cellen en zacht weefsel in 70 miljoen jaar oude botten is onmogelijk en blijft een probleem.

Hans Vos

De mens [en] Geloof. Mensen kunnen [m.i.] moeilijk, vaak niet, accepteren, dat zij net als andere organismen, niets meer zijn dan een verzameling moleculen. Binnen maximaal 125 jaar vervalt de mooie verzameling tot een wanorde. Niks goddelijks, niks bijzonders. Gewoon dood, gestorven, weg. Er is 1 verschil met veel (alle?) andere organismen. Soms word je nog gemist. Leef je nog voort in anderen of in andermans gedachten. Dan heb je het heel ‘goed gedaan’. Of je bent juist heel slecht geweest. Dat wetenschappers niet alles kunnen uitleggen, betekent niet dat de fantasie van mensen ineens geloofwaardig wordt.

peter b

Hans, de wetenschap toont ons dat organismen geen zak vol moleculen zijn, zoals de achterhaalde visie van Darwin en zijn epigenonen voorstelt. Zelfs het meest eenvoudige organisme is een zelfstandig opererende en replicerende nanocomputer gebaseerd op informatie, codes en decoderingsapparatuur. Er wordt niets aan toeval overgelaten. Dat is wat de wetenschappers ontdekten maar niet naar het gewone publiek [gecommuniceerd]. Dat is het probleem. De intuïtie van mensen dat ze meer zijn dan een zak vol moleculen is correct.

E. van der Klift

Waar staat zoals ú beweerde, in de Bijbel, hét Woord van JHWH, dat de aarde óf…de levensvormen erop pas 6000 jaar zouden bestaan? Wáár? Dat vraag ik ú in de naam van Hem die álles geschapen heeft!

peter b

E vander Klift, je kunt gewoon de afstammingregisters die er in Genesis gemeld worden terugrekenen naar Adam. Je komt dan op hooguit 7000 jaar. En als Adam niet miljoenen en miljoenen jaren in de hof van Eden heeft geleefd, dan is de biologische Schepping dus ook geen miljoenen jaren oud. Lijkt me logisch.

E. van der Klift

Peter,

Hoe weet u dan zo voor 100% zeker dat Adam eerst en later met Eva géén voor ons onvoorstelbare tijden in het Paradijs geleefd heeft? Waar baseert u dat op? Want u moet een zékerheid hebben om te beweren dat ‘de mens’ nog ‘maar’ zevenduizend jaar of zoiets bestaat. Overigens, ik ben bekend met de geslachtsregisters tot aan de voleindiging van de herbouw van de tempel in 521 v.C. ofwel het einde van de verwoesting in het tweede jaar van Darius. Maar de scheppingstijden van JHWH, Zijn ‘dagen’ of ‘jaren’, zijn géén tijden van de kleine mens en zijn beperktheid. De bodem geeft haar archeologische getuigenis die onweerlegbaar is van de tijden ver voor ons zoals de Bijbel, Hét Woord van JHWH, ons zegt. Dé vóórtijd! De Bijbel zegt óók niet hoelang een ‘scheppingsdag’ was. Dat blijkt wel uit de ‘rustdag’ van JHWH die nu al enige duizenden jaren duurt want de formulering die van JHWH is, “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest” ontbreekt bij deze zevende ‘dag’ totaal wat betekend dat deze ‘dag’ nog steeds niet afgesloten is door Hém! Vandaar dat de archeologische oeroude vondsten en de woorden in de Bijbel totaal niet in tegen spraak zijn. De evolutie theorie, én méér ook niet, is dat wél! Die is in flagrante tegenspraak met JHWH. Maar de Bijbel Hét Woord van JHWH zegt, hoewel zeer summier, dat er een voortijd wás. Niet hoelang die is geweest maar ook diverse scheppingen, de levensvórmen, worden niet expliciet genoemd.

Hetty Dolman

Beste Peter B.,

Er zijn inderdaad veel mensen die daar zo over denken. Wie googled op ‘dinosaurus kippen’ krijgt een hoop info over de verwantschap tussen dino’s en kippen (en bijv. struisvogels) inclusief de bevindingen van Schweitzer wat betreft het gevonden collageen dat veel lijkt op dat van kippen. Ook het kippenembryo dat nog wat dino-trekjes heeft komt aan bod. Zo zijn er in een lab kippen met een een dinosnuit gecreëerd.

[Zie:] http://www.bing.com/search?q=dinosaurus%20kippen&pc=cosp&ptag=C1A60FB1D09AE&form=CONBDF&conlogo=CT3210127

Blijkbaar krijg je dino trekjes als je bepaalde kippengenen uitschakelt:

[Zie:] https://yoo.rs/redactie/blog/wetenschap-laat-dinosaurus-poten-aan-kip-groeien-1457944697.html

peter b

Ik ken dit onderzoek van Horner vrij goed. Als moleculair bioloog en expert op het gebied van regulatie van genexpressie begrijp ik dit onderzoek ook. Een doorgroeiende fibula door downregulatie van de indian hedgegoh pathway (waar ik zelf onderzoek naar doe) maakt van een kip, dat een volgens het Lyell-Darwin paradigma toch alö een dino is, een kip met langer poten. Jack Horner weet zijn onderzoek mooi te verpakken en wekt opzienbaren met zijn werk. Als je weet wat hij doet, zoals ik, dan weet je dat het [nogal aangedikt is]. Alles wat Horner doet is tonen dat met dezelfde genen maar met een andere regulatie ervan langere poten kunnen vormen. Dat weten we al lang vanuit muizen onderzoek. (…)

Nathan van Ree

Het schijnt dat het collageen van de T. rex 58% verwant is aan dat van de kip en 51% verwant aan dat van de kikker. Het collageen van de kikker zou weer 81% verwant zijn aan dat van de mens. Wat zegt dat?

Hans

Een bewijs, welke buiten de Bijbel gevonden kan worden, en welke vaker aannemelijker wordt aanvaard, omdat de Bijbel door velen niet als historisch betrouwbaar wordt beoordeeld (wat m.i. voor echte gravers/zoekenden onmogelijk is, omdat er juist in de Bijbel zoveel historisch verifieerbare informatie staat) vind u (Henry) bijvoorbeeld bij geschiedkundige boeken en tekstfragmenten van schrijvers zoals: Cornelius Tacitus (ca. 55-117 na Chr.) Cornelius Tacitus was de grote geschiedschrijver van het oude Rome. In zijn ‘Annales’ schrijft hij over de grote brand in Rome onder Nero in 64 na Chr., waarbij het gerucht ging dat Nero zelf het vuur had gepland. Quote: “Derhalve, om van dit geroddel af te komen, vond Nero schuldigen uit en voerde hij de meest geraffineerde folteringen uit op een klasse die om hun slechtheid gehaat wordt, en door het gewone volk christenen wordt genoemd. Christus, waarin deze naam zijn oorsprong had, leed de ultieme straf (is kruisiging!) tijdens de heerschappij van Tiberius door toedoen van één van onze procurators, Pontius Pilatus, en alhoewel dat hoogst verderfelijk bijgeloof tijdelijk de kop werd ingedrukt, vond het opnieuw ingang, niet alleen in heel Judea, de eerste bron van het kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle dingen die afgrijselijk en schandelijk zijn uit alle hoeken van de wereld hun centrum vinden en populair worden.”

En zo zijn er meer getuigen, die absoluut niet christen waren en eerder Christus vijandig, dan vriendschappelijk kunnen worden genoemd. Zoek eens naar woorden over Christus en christenen van bijvoorbeeld: Lucianus van Samosata (ca. 2e eeuw na Chr.) een Griekse filosoof uit de 2e eeuw, of van Flavius Josephus (ca. 37-100 na Chr.). Flavius Josephus was een Joodse historicus en werd tijdens zijn leven adviseur en geschiedschrijver van drie Romeinse keizers. Onder Vespasianus is hij meegenomen naar Rome, om daar als historicus aan het hof te dienen. Tot de Joodse opstand in 66 na Chr. had hij toegang tot de tempelarchieven. De kracht van Josephus is dat hij alles zeer gedetailleerd beschrijft. Hij schreef (o.a.) ‘de oude geschiedenis van de Joden.’ In dat werk komt Jezus op 2 plaatsen aan de orde.

In boek 18:
“Te dien tijde was er een zekere Jezus, een wijs mens, (…) Aan hem is het dat de christenen, die tegenwoordig nog bestaan, hun naam ontleend hebben.”

In boek 20:
“Na de dood van de procurator Festus, toen Albinus op het punt stond hem op te volgen, vond de hogepriester Ananius het een gunstige gelegenheid om het Sanhedrin bij elkaar te roepen. Hij deed daarom Jakobus de broer van Jezus, die de Christus werd genoemd, en verscheidenen anderen, voor zijn haastig bijeengeroepen raad verschijnen, en hij veroordeelde hen tot de dood door steniging.”

Hans

[Als aanvulling op mijn reactie van gisteren] Sommige historici beschouwen de (in boek 18) tussen haken geplaatste woorden als een latere christelijke invoeging. Deze mening wordt door anderen echter vanuit tekstkritisch oogpunt tegengesproken. Alle bestaande manuscripten bevatten bovendien deze passages. Maar zelfs zonder de omstreden woorden leveren deze citaten waardevolle historische informatie op over Jezus.

Let ook hier weer op: over de woorden m.b.t. het leven van Jezus en Zijn kruisiging bestaat geen twijfel onder hedendaagse historici. Het wordt als historisch beschouwd en dus werkelijk deel van de geschiedenis.

De vraag wie Jezus werkelijk was (slechts een mens, of werkelijk Gods Zoon, de Christus/Messias=door God gezalfde) blijft daarmee onbeantwoord. Maar een onbeantwoorde vraag levert een verstandig (zoekend) mens een ware zoektocht en ontdekkingsreis op. Je ogen zouden tijdens zo’n intense zoektocht geopend kunnen worden voor een wonder, groter dan ik hier in woorden kan beschrijven. Ik daag je dan ook uit: zoek! [Een tip:] Sla hierbij ook de Bijbel open, al zoekende naar de Waarheid.

De apologeet Gary Habermas schrijft dat in de periode tussen 20 en 150 jaar na de dood van Jezus minstens 17 niet-christelijke schrijvers hem vermelden, waarvan 12 bronnen zijn dood noemen. Waarschijnlijk veel meer trouwens, maar vele geschriften uit de oudheid zijn simpelweg niet bewaard gebleven. Die hebben ‘de tand des tijds’ niet doorstaan.

Geloof jij dat Alexander de Grote heeft bestaan? Ik denk het wel [toch]? Weet je dat van hem minder beschrijvende teksten bewaard zijn gebleven, die dan ook nog eens vele eeuwen nadien geschreven zijn. Waarom [hecht je] dan geen waarde aan bovenstaande bronnen? Waarom het ene minder aannemelijke wel aannemen, en het andere meer aannemelijke niet? Dat [lijkt m.i. niet op] objectiviteit (…) en doet vermoeden dat hier meer achter schuil gaat. [Wellicht] vooringenomenheid [en] stellingnames vanuit een geloofsperspectief dat ‘de dingen anders leert.’

peter b

Henry, er bestaan geen “wetenschappelijke bewijzen”. Bewijzen doe je niet in de wetenschap, maar in de mathematiek. Binnen de wetenschap heb je hypothesen en die kun je weerleggen dan wel bevestigen. Maar je kunt een hypothese nooit bewijzen, want er kunnen altijd waarnemingen gedaan worden die de hypothese weerleggen.

In de wetenschap kun je iets aannemelijk maken. De historische wetenschappen tonen verschillende buitenbijbelse geschriften die melding maken van Jezus. De moleculaire biologie toont ons dat schepping de enige juiste conclusie is.

Hetty Dolman

Beste Peter B,

“dan weet je dat het [nogal aangedikt is]. Alles wat Horner doet is tonen dat met dezelfde genen maar met een andere regulatie ervan langere poten kunnen vormen.”

Mag ik vragen wat er dan precies wordt aangedikt? Dat het collageen van een T-rex vrijwel identiek is aan die van kippen? Of dat die die poten niet zijn zoals die van de Archaeopteryx? Heb je ook wat meer informatie over die muizen? Uit alle verhalen begrijp ik toch echt dat kippen nog genen bij zich dragen van prehistorische voorouders, met tanden bijvoorbeeld. Is dat gewoon ‘aangedikt”? [Zie ook:]
http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Kippen-met-tanden/2499

peter b

Mag ik vragen wat er dan precies wordt aangedikt? Ik schreef niet dat het werd aangedikt ik schreef [iets anders, maar de moderator heeft dat vervangen]. (…) Een kip waarvan de hedgehog pathway wordt gemanipuleerd, wordt op die manier een dino.

Dat het collageen van een T-rex vrijwel identiek is aan die van kippen zegt toch helemaal niets over afstamming. Jouw histon-genen zijn vrijwel identiek aan die van een worm. [Wat zegt dat]? Zulke data zeggen slechts iets over design, niet over afstamming. Het design is gelijk omdat ze onder gelijke omstandigheden moeten functioneren. Biologische designs worden door functie en functionele restricties bestemd. Over afstamming zegt het design zeer weinig.

Het verhaal van Horner over de “kippentanden” is [m.i.] nog veel erger opgeklopt. Als je de onderzoeksdata erbij haalt is er niet eens sprake van een tand, maar van een rand. De programma’s voor “tanden” komen overigens gewoon in het vogelgenoom voor: alle vogels gebruiken een “tand” om uit het ei te komen. Het genoom zit vol met programmatuur dat alleen wordt aangewend tijdends de allereerste levensfase. Daarna worden zulke programma’s epigenetisch afgesloten. Soms, door mutatie kan zo’n programma ook in een volwassen individu tot expressie komen en lijkt het alsof er iets nieuws onstaat. Maar alle programmatuur was al aanwezig. Er ontstaat nooit nieuwe informatie, de informatie wordt slechts in een andere conext tot expressie gebracht. Dat nemen we waar als “evolutie”. Darwin en aanhangers begrepen [daar nog niets] van en dachten dat alles spontaan onstond, terwijl het slechts geactiveerd werd. En het zogenaamde “junk DNA” heeft er heel veel mee te maken. Het is dan ook geen junk, maar het betreft genetische elementen die de info in het genoom recombineren, controleren en reguleren. In mijn boek [Terug naar de Oorsprong] beschrijf ik hoe dat alles werkt.

Hetty Dolman

Geachte heer van der Klift,

“Hoe weet u dan zo voor 100% zeker dat Adam eerst en later met Eva géén voor ons onvoorstelbare tijden in het Paradijs geleefd heeft? Waar baseert u dat op? Want u moet een zékerheid hebben om te beweren dat ‘de mens’ nog ‘maar’ zevenduizend jaar of zoiets bestaat.”

Dat staat in Genesis 5: 5.

E. van der Klift

Beste Hetty zou je misschien wat preciezer kunnen zijn? Want niet ik beweer dat de mens ‘maar’ 7000 jaar bestaat. Waar ik wel aan vast hou is dat de archeologische vondsten niet in strijd zijn met de Bijbel. JHWH heeft in Zijn tijden geschapen dus niet in de menselijke tijdberekening. Hij laat de menselijke beschreven en geschreven geschiedenis én… tijdberekening pas aanvangen nadat Adam en Eva uit het paradijs verdreven zijn maar niet vanaf de schepping van de mens. En de (terug) berekening via de afstammingslijn van de de oud of voorvaders en regeringstijden van de koningen van Israël en Juda en einde van de ‘Verwoesting’ in 521 v.C komt op dát punt ná de verdrijving uit het paradijs of wel de hof van Eden.

peter b

Geachte E. Van de Klift,

Als wetenschapper weet ik nooit iets met 100% zeker. Dat beweer ik ook nooit ergens. Ik zeg dan ook niet dat ik zeker weet dat Adam en Eva kort in het paradijs hebben geleefd, maar als wetenschapper kan ik gewoon Genesis lezen en dan de leeftijden van de mensen en hun nakomelingen, die tussen de Adam en de Abrahem leefden en stierven, bij elkaar optellen. De leeftijd van Adam staat vermeld, die van al zijn nakomelingen ook, en er staat gemeldt op welke leeftijd deze nakemelingen hun zonen werden geboren. Het is heel eenvoudige mathematiek. Doe je de berekeningen dan kom je op een getal uit van ongeveer zevenduizend jaar. Miljoenen jaren kun je er echt niet uithalen. Dat voor de Schepper duizend jaar als een dag zou zijn helpt ook al niet, want het betreft gewoon een optelsom van leeftijden van mensen van Adam tot Abraham. Dat weet zelf wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogies_of_Genesis

Het is zoals het is: van Adam to Abraham is nog geen 4000 jaar volgens Genesis. De voortijd waarvan er sprake is in Genesis heeft overigens niks te maken met een voortijd voor Adam. Adam was volgens Genesis de eerste mens. De tweede was Eva volgens Genesis. Daar kunnen we niks anders van maken. (…)

Alfred

U kunt inderdaad genesis lezen, mijn grote probleem is echter, waarom zou ik dat serieus nemen? Als ik de bijbel letterlijk ga nemen, waarom dan niet de ilias? Er zijn zoveel boeken in deze wereld wat maakt de bijbel anders?

Natasja

(…)[Zou een] veelsetende T-Rex [kunnen bestaan] samen met [de] mensen? In dat geval zou de mensheid zijn uitgestorven.
(…) [Mijn mening is dat] de wereld is niet in zeven dagen zoals wij die kennen gemaakt [is] maar dit moet je zien als periodes variërend van een enkele microseconde (oerknal/het ontstaan van helaal en sterren/planeten N.B. onze “zon” is een niet eens zo bijzonder grote ster) tot miljoenen/miljarden jaren waarin leven is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Dit zijn de “dagen” waarvan in de bijbel (ja met kleine letter) wordt geschreven ‘en de aarde brenge voort….’ wat impliceert dat er een lange tijd overheen gegaan is. De zondvloed is min of meer bewijsbaar omdat er in alle nu bekende historische culturen sprake is geweest van een “grote regen” echter dat op een schip waarvan de afmetingen bekend zijn en welk kleiner is dan [een] olietanker van alle op aarde bekende diersoorten een paar gehuisvest was plus de proviand voor allen plus zaden en stekken om na de grote regen de aarde weer te bebouwen is [voor mij] onmogelijk. Tevens het feit dat de aarde bevolkt zou zijn in een zo relatief korte tijd slechts uitgaande van het ene gezin van Noach ([hoe zit het met] incest [?]). Hoe realiseer je dan verschillende rassen en zouden bij geologisch onderzoek niet ook de aantoonbare resten van alle [verdronken] (…) aan “god” ongehoorzame mensen niet (als fossiel) moeten zijn gevonden? En net als uitgestorven dieren en planten zouden die dan ook met koolstofdatering in de tijd te plaatsen zijn.

peter b

Natasja, oerknal, darwinisme, multiversa, strings, etc., zijn slechts wiskundige modellen en hypothesen. Ze worden vaak als waarheid gepresenteerd, maar zijn [m.i.] niet gebaseerd op [waarheid] en stroken vaak niet met de waarnemingen. Ze [bevatten veel] niet te controleren aannames en ad hoc hulphypotheses, en ze worden altijd geverifieerd [maar m.i.] nooit gefalsificeerd. Al deze hypothesen hebben onoverkomelijke problemen. Zo groot, dat je er als redelijk mens niet in kunt blijven geloven. De oerknal, bijvoorbeeld, is een puur hypothestisch (mathematisch) model, waarbij het universum zichzelf maakte uit niets (!). Alle naturwetten die we kennen worden ontkent of hebben een omgekeerd effect tijdens de eerste fase. Het huidige universum wordt bijeengehouden door locale donkere materie en donkere energie die we niet kunnen waarnemen (…). Het mathematische oerknal-model is dus zeer waarschijnlijk [onjuist]. Hypothesen die als dogmatische waarheid worden gebracht is geen science, maar filsofie of geloof. Hetzelfde geldt voor Darwinisme-evolutie. Wist je dat er nooit genetische informatie bijkomt? Dat is het geheim van de biologie. Er verdwijnt alleen maar genetische informatie (Nature Genetics 2016; Peter Scheele 1997). Vrijwel alles wat we in de biologie observeren (genetische informatie, genen, programmatuur, samenwerkende netwerken, niet-reduceerbare systemen) spreekt tegen Darwinistische evolutie (voor een uiteenzetting lees mijn boek [Terug naar de Oorsprong]). Multiversa zijn niet waarneembaar en dus ook geen [empirische] wetenschap, maar zijn nodig om de fine tuning van ons unversum weg te redeneren. Stringstheorie is wiskunde gespeend van elke vorm van onderbouweing vanuit science. Dit alles is geen wetenschap. Rassen verklaar je vanuit de genetica en is te begrijpen vanuit een verschil in expressie van genen of van verlies van genen. Er is dus geen nieuwe genetische informatie voor het onstaan van variatie, adaptatie en neiuwe soorten (rassen) nodig. Hoe dat werkt kun je lezen in TndO).

E. van der Klift

Beste Natasja, eindelijk een [voor mij] realistische kijk op de Bijbel het woord van JHWH waar ik vast in en aan geloof. In veel dingen ga ik met mee wat u betoogt maar niet in alles want ik geloof dat alles is geschapen via zijn Zoon Jezus de Christus. (…) Natuurlijk is de mensheid veel ouder dan zevenduizend jaar, maar dát is [voor mij] ook niet in strijd met de Bijbel, dat máákt men ervan! Maar dat wij met de apen een gezamenlijke voorouder zouden hebben is (…) [onjuist]! JHWH heeft de mens geschapen! Dat er vele levensvorm zijn geweest is duidelijk door de archeologische vondsten die, letterlijk, keihard zijn. [Het is m.i.] een fout [om] dat te óntkennen! Maar JHWH laat de beschreven en geschreven geschiedenis aanvangen met ‘éérste’ mens Adam. Vele dingen in het scheppingsverhaal worden zeer summier aangehaald omdat zij verder niet zo relevant zijn. JHWH schiep de dieren en het wriemelende zónder bijzonderheden te vermelden. Zo wordt ook de ‘voortijd’ vermeld zonder verdere explicatie van of door Hém. Maar dat Hij bestaat en álles geschapen heeft via Jezus de Christus, Joh. 1:1-5, is voor mij een absolute en vaststaande werkelijkheid! Ik geloof in en aan JHWH maar behoor niet tot enig gezindte, zoals dat zo fraai heet, omdat ik JHWH, Jezus de Christus en de Bijbel volg, een [goed] kompas! [en geen tradities] (…) Maar ik gelóóf in en volg JHWH voor zover dát in mijn vermogen ligt. JHWH(?) omdat Zijn naam niet voor 100% correct te vertalen ís. God is zeker niet correct en Jawéh of Jehova blijft discutabel dus [daarom] laat ík het onvertaald.

Hetty Dolman

Geachte heer van de Klift,

“Hij laat de menselijke beschreven en geschreven geschiedenis én… tijdberekening pas aanvangen nadat Adam en Eva uit het paradijs verdreven zijn maar niet vanaf de schepping van de mens.”

Ik begrijp de gedachtegang wel hoor, maar er staat letterlijk ik de bijbel dat Adam 930 jaar leefde. Er zijn geen aanwijzingen dat hij in het paradijs niet leefde. Bovendien zijn er moeilijkheden met de vruchtbaarheid en onsterfelijkheid. Zo groot is de wereld nu ook weer niet.

Hetty Dolman

“Dat het collageen van een T-rex vrijwel identiek is aan die van kippen zegt toch helemaal niets over afstamming. Jouw histon-genen zijn vrijwel identiek aan die van een worm. [Wat zegt dat]? Zulke data zeggen slechts iets over design, niet over afstamming.”

Nou, dat zegt iets over gemeenschappelijke afstamming, zou ik zeggen. Maar (…) we hebben het [hier] over collageen.

“Het design is gelijk omdat ze onder gelijke omstandigheden moeten functioneren. Biologische designs worden door functie en functionele restricties bestemd. Over afstamming zegt het design zeer weinig.”

Ik geloof wel in convergente evolutie. maar er is ook afstamming. Een kameel stamt overduidelijk af van een lama-achtige. We zien het vanzelf, als het een wetenschapper lukt om de prehistorische genen in een kip of een struisvogel ‘aan’ te zetten en eventueel een kip terug te fokken naar een dino. De toekomst zal het leren.

“alle vogels gebruiken een “tand” om uit het ei te komen.”
Bron? [Zie:] http://www.scientificamerican.com/article/u-s-agriculture-secretary-thinks-farmers-can-help-solve-global-warming/

“Het genoom zit vol met programmatuur dat alleen wordt aangewend tijdends de allereerste levensfase. Daarna worden zulke programma’s epigenetisch afgesloten.”

Behalve als ze niet worden afgesloten. Zoals wij, als embryo kieuwbogen hebben, waar volwassen soms nog last van hebben, of echte staarten!

“Maar alle programmatuur was al aanwezig.”

Inderdaad. Maar het betreft nooit iets van niet in vermeende evolutionaire voorouders aanwezig was! Mensen met een staart, walvissen met poten, kippen met tanden, nooit een keer een mens met vleugels.

“In mijn boek [Terug naar de Oorsprong] beschrijf ik hoe dat alles werkt.”

Fijn, dank je wel.

peter b

Hetty, [ik laat het hierbij] (…) Ik zeg hierboven, dat sequenties niets zeggen over afstamming en geef je een voorbeeld van histongenen die geen enkele afstammingslijn geven. Dan zeg je [vervolgens]: dat zegt iets over gemeenschappelijke afstamming. Als bewijsvoering tegen gemeenschappelijke afstamming wordt gezien als bewijs voor gemeenschappelijke afstamming, dan haak ik af. Net zo goed zou ik je 1000 unieke genen in de mens tonen die niet in de chimp voorkomen, maar dat gaat dan [volgens mij] ook niks toevoegen.

Geef een antwoord