Vraag

In 1 Koningen 7:23 wordt over een gegoten zee gesproken. Van de ene naar de andere rand zou die 10 el zijn, en met een meetlint van 30 el kan men de zee omspannen. Maar als je daarvan uit gaat, dan was dat lint volgens mijn berekening ongeveer 1,4 el te kort. Kende Salomo misschien het getal pi niet (dat de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel aangeeft, -red)? Hoe moet ik dit verstaan?

Antwoord

Dit is een vraagstuk waar al eeuwenlang over wordt gedebatteerd. Tegenstanders van de Bijbel zeggen dat de Bijbelse benadering voor pi niet klopt en van de rest van de Bijbel zal dan dus ook wel niets kloppen.

Je kunt dit probleem op verschillende manieren oplossen:

  • De eerste is dat het hier gaat om afgeronde getallen. In de Bijbel kom je weleens een halve el tegen, maar geen derde of kwart (terwijl dat wel bij volume of gewichtsmaten wordt gebruikt). Het zou dus kunnen dat de diameter iets kleiner was dan 10 el, en werd afgerond naar boven, en dat de omtrek iets groter was dan 30, en werd afgerond naar beneden.
  • Een andere oplossing is dat de omtrek aan de binnenkant 30 el was, en de diameter – van buitenrand tot buitenrand – 10 el. Dat zou betekenen dat de rand een dikte van ongeveer 0,25 el had (ongeveer 11 centimeter, oftewel een handbreed, zoals in vers 26 staat).
  • Nog een andere verklaring is datde bronzen zee een kelkvorm had (zie 1 Koningen 7:26) waarbij de rand aan de bovenkant met diezelfde 11 centimeter uitstak.

Overigens is over de zee nog wel wat meer te zeggen. In 1 Koningen 7:26 staat ook dat de zee 2.000 bath (dat is 40.000 tot 90.000 liter) bevatte. In de corresponderende tekst uit 2 Kronieken 4:5 staat dat de zee 3.000 bath kon bevatten. Welke is nu het goede getal? Beide! De zee kon 3.000 bath bevatten, maar was blijkbaar maar voor tweederde gevuld.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2015, Kende Salomo het getal pi niet?, Weet 35: 50.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."