In de volgende hoofdstukken vind je telkens deze gegevens over een Bijbelboek: de betekenis van de naam, de schrijver, de tijd van ontstaan, wat kan ik erin vinden en een passage om stille tijd mee te houden uit dat Bijbelboek. Soms volgen er ook nog andere gegevens. De bedoeling is, dat je je Bijbel beter leert kennen. Voor heel wat christenen zijn grote delen van de Bijbel bijna onbekend terrein. Ik hoop, dat deze kennismaking met de Bijbelboeken je ook ertoe aanzet om verder te lezen in de Bijbelboeken die aan de orde zijn geweest. De oudste Christenen, onmiddellijk na het Nieuwe Testament, kenden heel hun Bijbel zeer goed. Wij zouden een voorbeeld aan hen kunnen nemen. Kennisnemen van feitelijkheden rond de Bijbel is in onze tijd nuttig. Buitenstaanders stellen ons vragen over het ontstaan van de Bijbel en dan is het nuttig op de hoogte te zijn. Voor onszelf maakt het de zaak alleen maar levendiger. Ik wens je Gods zegen bij het verwerken van de stof. Ik sta open voor vragen en aanvullingen.

De volledige Bijbelstudie is hier te downloaden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. A. Dirkzwager studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs. Zijn doctoraatsthesis was een inhoudelijke commentaar op de beschrijving van de Romeinse provincie Gallia Narbonensis door de Griekse aardrijkskundige Strabo. De titel was 'Strabo über Gallia Narbonensis', uitgegeven door Brill, Leiden 1975. Hij was werkzaam als leraar in Nederland en Vlaanderen, later als onderwijsinspecteur. Ook gaf hij colleges exegese Nieuwe Testament en hermeneutiek aan de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee. De exegetische kolom van 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon en Judas in de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is van zijn hand, na retouches door de redactie.

Geef een antwoord