De kerken lopen leeg sinds het evolutionisme breed wordt gedragen, dat is al eeuwen gaande. Nog slechts 12% van de Nederlandse bevolking bezoekt regelmatig een kerkelijke gemeente.1 Nederland was nota bene een christelijke staat, waarvan de regering opdracht gaf tot het vertalen van de Bijbel. Zo kwam de Statenvertaling tot stand. Een unicum, welk land kan zich hiermee meten?

Een enquête uit 2009 onder predikanten spitste het toe op: ‘in zes dagen schiep Ik’.2 De cijfers over de ledentallen van vijf vergelijkbare kerken sindsdien laten zien waar de schoen wringt (zie tabel). Het heeft te maken met toenemend ongeloof in Gods Woord. Elk van deze kerken is vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘bible belt’, waar gezinnen gemiddeld groter zijn.3 Bovendien hebben ze het beste nieuws ter wereld, namelijk het evangelie, in de aanbieding. De bevolkingsgroei zou dus ruimschoots verslagen moeten worden. Toch houden alleen de kerken waar wordt geloofd dat God in zes dagen geschapen heeft, de groei van de Nederlandse samenleving bij.

Deze kerken hebben overeen dat ze de formulieren van enigheid erkennen. Toch verschillen de groeicijfers. Alleen de kerken waar wordt geloofd dat de aarde in zes dagen is geschapen, houden de bevolkingsgroei bij. De bevolkingsgroei tussen 2009 en 2017 was 3,7%.

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat kerken sneller groeien naarmate de Bijbel meer letterlijk wordt geïnterpreteerd.456 Een Engels onderzoek komt tot dezelfde conclusie.7 Dit onderstreept dat we hier te maken hebben met een oorzakelijk verband. Ook prof.dr. H.M. Kuitert stelt vast dat het gebouw van de christelijke leer ineen zijgt als de historische schepping als eerste steen wordt verwijderd.8

De cijfers wijzen uit dat kerken die het evolutionisme accommoderen deze eeuw zullen decimeren. Hun feitelijke ondergang lijkt alleen te keren door het evolutionisme inhoudelijk te bestrijden. Daar is ook volop reden toe. Denk aan de absurditeit van gemeenschappelijke afstamming, oerknal, miljoenen kubieke kilometers door indamping gevormde zoutgesteenten, etc. Evolutionistische oorsprongswetenschappers hebben nog niets met experimentele observaties onderbouwd. Ze zijn in enkele eeuwen en na het verbranden van vele miljarden belastinggeld niet verder gekomen dan het publiceren van speculatieve sprookjes.

Christelijke media (kranten, radio, televisie, uitgevers, internetdiensten, etc.) kunnen ervan verzekerd zijn dat ook hun afzetgebied zal slinken als sneeuw voor de zon. Voor hen is er alleen toekomst als hun redacties het evolutionisme kritisch gaan bevragen. Idem voor christelijke studentenverenigingen en scholen. Er is een revolutie nodig in de bestuurs- en directiefuncties. Juist daar op het pluche zijn de aanhangers van het evolutionisme te vinden, gelauwerd met prachtige titels. Decorum dat is vergeven door universiteiten die… de evolutietheorie leren.9 Universiteiten die er geen been in zien iemand te ontslaan na publicatie van feiten die de theorie ontkrachten.10 Op de barricaden dus!

De jaarbrief van de PKN spreekt van het volgen van een landelijke trend van secularisatie en vergrijzing. Dit is echter niet correct, het is juist de PKN die de motor is van de ontwikkeling en de trend aanvoert. De GKV, die via zijn theologische universiteit een podium geeft aan evolutietheoloog Van den Brink, wordt meegesleurd in de val.

Andere artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. Bernts, T; Berghuis, J, God in Nederland, 1966-2015, Utrecht, Ten Have, 2016.
  2. Enquete Nederlands Dagblad; 16 mei 2009.
  3. Reformatorisch Dagblad; 9 februari 1999; Meeste kinderen per vrouw in ‘bible belt’.
  4. http://link.springer.com/article/10.1007/s13644-016-0255-4.
  5. http://www.cip.nl/nieuws/november-2016/59428-onderzoek-kerken-met-letterlijke-uitleg-van-bijbel-groeien-sneller-dan-liberale-kerken.
  6. https://www.theguardian.com/world/2016/nov/17/literal-interpretation-of-bible-helps-increase-church-attendance.
  7. http://www.christiantoday.com/article/conservative.anglican.churches.buck.trend.of.decline/101241.htm.
  8. Reformatorisch Dagblad; 24 november 2016; http://www.rd.nl/kerk-religie/kuitert-zoekt-en-raakt-alles-kwijt-1.1353615.
  9. https://old.logos.nl/universiteit-doceert-sprookje/.
  10. Mark Armitage; http://www.nature.com/news/university-sued-after-firing-creationist-fossil-hunter-1.16281.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

15 Comments

Dirk Hanemaaijer

De waarheid sterft in het isolement van het eigen gelijk (vgl Joh.8:32/wv – 1.Petr.3:15). Alleen echte en/of christelijke wetenschappers, kunnen bij botsende mensingsverschillen, de opponent uit eigen mond (be)oordelen [vgl Luc.19:22(+12) i.s.m. 1.Joh.4:16]. Dit vermogen is het principiële verschil, tussen menselijk- en beestgelijkvormig gedrag (vgl Pred.3:18/sv). Een grenzeloos respect, is de basis van elk gesprek (vgl Fil.2:3..4). Zonder maar één bijbeltekst, of maar één wetenschappelijk onderzoek te negeren. Is het na een (fulltime) onderzoek van 25 jaar gebleken. Dat alle bijbelteksten en alle zuiver wetenschappelijke onderzoeken, probleemloos kunnen worden geharmoniëerd. Indien men rekening houdt met sleutelteksten, zoals;

a) De mens is een geest, die in een lichamelijke tent woont (vgl 2.Kor.5:1 – Jac.2:26). God die het evenbeeld van de mens is, woont daarom ook in een lichamelijke tent (vgl Gen.1:26..27/hsv).

b) Getalsmatige teksten mogen vanwege hun exacte aard, nooit symbolische hoeveelheden uitdrukken. Psalm 90:4 en 2.Petr.3:8 kunnen daarom het exacte verschil in tijdsbeleving uitdrukken, zoals de Alpha en de Omega die ondergaan. De tekst 2.Petr.3:8, kan daarmee iets betekenen als; Eén Omega dag is als duizend Alpha jaren, en duizend Alpha jaren is als één Omega dag (vgl Opb.1:8).

c) Alles wordt exact herhaald (Pred.1:9..11), van het begin tot het einde (vgl Opb.1:8).

d) De aarde is (fysiek) uitgehamerd, overeenkomstig de grondtekst van: Ps.136:6/hsv – Jes.42:5/nbv – Jes.44:24/nbv – Job 38:4/gnb – Job 38:6/nab – Ps.24:1..2/sv. Waardoor de aarde een holte, of holle ruimte vormde. (…) Zie website: bijbelwetenschap.wordpress.com

[Noot van de redactie: Beste Dirk, een soortgelijk bericht heb je enkele dagen geleden ook geplaatst. Volgens ons moderatiebeleid is het verboden om twee keer hetzelfde te plaatsen. Omdat dit bericht iets uitgebreider is hebben we het geplaatst. Maar de volgende keer zullen we dezelfde berichten niet meer plaatsen.]

M.Nieuweboer

“Een unicum, welk land kan zich hiermee meten?”

De King James Version is nog een paar jaar ouder. (…)

“Dit onderstreept dat we hier te maken hebben met een oorzakelijk verband.”

Nee, (…) een correlatie is geen causatie. Toch zou het best kunnen, maar dan eerder in een breed verband. Sinds ruim 200 jaar produceert wetenschap, inclusief [de] evolutietheorie, betrouwbare antwoorden. Die veranderen het aanzien van de wereld waarin wij leven ingrijpend. De antwoorden die de kerken, inclusief de protestant-orthodoxe, bieden voldoen niet langer. (…)

“Evolutionistische oorsprongswetenschappers hebben nog niets met experimentele observaties onderbouwd.”

De Engelse Wikipedia heeft een lemma genaamd Experimental Evolution. Uit de verhalen van afvalligen blijkt deze [onjuistheden] een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol speelt in het verlies van het geloof. [Geen enkele] creationist [heeft] de wereldwijde Zondvloed met experimentele observaties heeft onderbouwd – om bijv. te laten zien waar al dat water vandaan kwam en naartoe ging – en het plaatje is duidelijk. Op deze wijze dient dit stukje de ongelovige zaak. Hoewel ik zeer ongelovig ben verheug ik me daar niet over. (…)

Peter

“De kerken lopen leeg sinds het evolutionisme breed wordt gedragen, dat is al eeuwen gaande.”

Dat kan moeilijk eeuwen gaande zijn, omdat ‘evolutionisme’ nog geen eeuwen bestaat. (…) [Een] correlatie [is] iets anders dan causatie, maar hier wordt correlatie toch als causatie behandeld.

Stef Heerema

Beste Peter,

In deze groep kerken komt iedere zondagmorgen in de wetslezing de woorden ‘want in zes dagen schiep Ik’ naar voren. Alleen de predikanten die daadwerkelijk overtuigd zijn van de betrouwbaarheid van Gods Woord slagen erin het geloof over te dragen op hun luisteraars. Tegen het dagelijkse geweld waarmee media en onderwijs de fictieve miljarden jaren verkondigen. Causatie, correlatie, wat doet het ertoe? Dit artikel presenteert een logische oorzaak voor geloofsafval gebaseerd op vele waarnemingen.

Beste M. Nieuweboer,

Er zijn wel experimentele observaties die aantonen dat een wereldwijde watervloed heeft plaatsgevonden. In dit experiment laat ik zien hoe zoutpijlers al stollend zijn gevormd in water: https://www.youtube.com/channel/UCI7LTxik1i6TM7FQg3zHyzA En ook in dit artikel wordt aan experimentele observaties gerefereerd: https://old.logos.nl/het-getuigenis-van-het-zout-der-aarde/

Peter

[Over de] wetslezing:
[Heb je] ooit van Deuteronomium gehoord? “Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten waart in het land Egypt, daarom zult gij rusten op de zevende dag”. [Of] lezen ze dat nooit in de Gereformeerde Gemeenten?

“Causatie, correlatie, wat doet het ertoe?”

Dat doet er nogal wat toe. [Het heeft] bijvoorbeeld [te maken met] logica.

Het volgende is ook de overdenking waard. Stef schrijft:
“Elk van deze kerken is vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘bible belt’, waar gezinnen gemiddeld groter zijn…. . De bevolkingsgroei zou dus ruimschoots verslagen moeten worden. Toch houden alleen de kerken waar wordt geloofd dat God in zes dagen geschapen heeft, de groei van de Nederlandse samenleving bij”

Let wel, “De bevolkingsgroei zou dus ruimschoots verslagen moeten worden” Dat is niet het geval. Dat houdt in dat er daar ook veel doopleden verdwijnen.

Stef Heerema

Beste Hetty,

Gelukkig maar. Inderdaad zullen christenen liever naar een gelovige evangelische spreker luisteren dan naar een ongelovige dominee.

Rafael Benjamin

Eens met hele artikel. Zo is het. De ellende voor de GKN begon met het onder de indruk zijn van dr. Lever van de mythe van het (neo)darwinisme. Hij wilde serieus genomen blijven worden door zijn vakgenoten, en schaamde zich voor een letterlijke interpretatie van Gen. 1. Hij wilde alles kunnen begrijpen [en] stelde de eigen rede boven het Schriftgezag. Hem lukte het niet de macro-evolutieleer te combineren met Dooyeweerds wijsbegeerte der wetsidee. Op Dooyeweerds weergaloze recensie van zijn boek had hij geen weerwoord. [M.i.] terecht werd hij [daarom] uit de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte gezet. Wel reisde hij het land door om zijn verhaal als evangelist te verkondigen. Kuitert verklaarde onder Levers invloed vrijzinnig te zijn geworden. Deze laatste had [wat mij betreft] rond 1970 uit de GKN gezet moeten worden. Dat gebeurde niet, wat het einde van die zuil betekende. Tijdens de verzuiling bestond er vrijheid voor alle geluiden, pro en contra ‘Darwin’, afhankelijk van de zuil. Wanneer subversieve elementen zoals Lever en Kuitert niet vanuit de Bijbelse leertucht eruit gezet worden, verdwijnt jouw zuil doordat het gedachtegoed van een vijandige zuil het denken van jouw mensen gaat overwoekeren. Fukuyama zag de liberale zuil overwinnen. Maar als die overwinnende zuil niet de calvinistische is, dan is er geen vrijheid meer maar totalitarisme. De posities van waaruit tucht had moeten zijn uitgeoefend werden, op de wijze van neomarxist Herbert Marcuse, bezet door (in het begin nog een minderheid van) een zelf benoemde ‘elite’ van rebellen met prachtige titels (Heerema schrijft al iets dergelijks). De afvalligen slaagden er, door gebrek aan weerstand, immer in om zich meester te maken van universiteiten, redacties, schoolbesturen, uitgeverijen, om van daaruit apostel te worden van (o.a.) de evolutionistische leugen. Zij bepalen [daarom] wie er mag promoveren, publiceren [en] reageren! Maar eens zal iedereen geoordeeld worden.

Geef een antwoord