“In het begin was er niets, het was overal donker. ‘Laat er licht zijn’, zegt God. Daar verschijnt de zilveren maan, met miljoenen twinkelende sterren eromheen. Aan de helderblauwe hemel gaat een gouden zon schijnen.”

Zo is het gegaan, althans volgens het ‘Kijk-voel-leesboekje De schepping’. De scheppingsgeschiedenis in de Bijbel laat ons echter iets anders zien. In Genesis 1 geeft God inderdaad als eerste gesproken: ‘laat er licht zijn’. Toen verschenen niet, zoals het boekje ons leert, de zon, maan en sterren, maar verscheen het licht. De zon, maan en sterren werden pas op de vierde dag geschapen. Deze hemellichamen werden ook niet geschapen vóór de planten, zoals het boekje aangeeft, maar er na. Het boekje geeft onze jonge kinderen dus een verkeerde chronologie van Gods schepping mee. Nadat het gegaan is over de hemellichamen en de planten vervolgt het boekje wel met de juiste scheppingschronologie.

Het boekje is verder leuk opgezet. Jonge kinderen houden ervan om aan dingen te voelen. Zo is er op een bloemblad een stukje stof aangebracht, zodat kinderen het bloemblad kunnen voelen. Bevatten de vissen ‘schubben’ waar je aan kunt voelen. Heeft de papegaai een stukje stof op zijn veren zitten. En heeft de leeuw zachte manen. Dit helpt de kinderen met het leren van de dieren en merken ze het verschil tussen de dieren. Dat is erg leuk gedaan!

Omdat dit boekje van Caroline Jayne Church, die oorspronkelijk vanuit het Engels vertaald is, de kinderen een verkeerde scheppingschronologie aanleert wil ik dit boekje niet aanraden. Wel zou het mooi zijn om voor de jonge kinderen een zacht voelboekje te maken die wél de juiste chronologie weergeeft of die slechts laat zien wat God allemaal gemaakt heeft zonder er een chronologie aan te koppelen.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2021’ onder leiding van Jan van Meerten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.