Als de evolutietheorie waar is, kloppen de verhalen uit de Bijbel dan nog wel? Veel mensen nemen evolutie en de big bang voor waar aan. Dit jaar werd het debat stevig gevoerd. Kranten en media stonden vol van het vraagstuk schepping of evolutie. De Bijbel moet anders worden uitgelegd, Gods Woord moet worden aangepast. Doordat ook christenen de evolutietheorie voor waar aannemen, is de verwarring onder jongeren alleen maar toegenomen. Docenten en jeugdleiders vragen zich af: “hoe voeden we onze jongeren op tot Bijbelgetrouwe christenen?” Want zij voelen wel aan: de theorie van gemeenschappelijke afstamming van alle diersoorten is niet te rijmen met de geschiedenis in Genesis.

Logos Instituut wil u en uw kinderen helpen bij het vinden van bijbelgetrouwe antwoorden. Je hoeft niet alles voor zoete koek te slikken. We geven uitleg over Bijbels verantwoorde wetenschappelijke zienswijzen. Dat gebeurt op onze congressen en in de vele artikelen op onze website die we ook op de sociale media plaatsen. U heeft die mogelijk wel eens gelezen. Verder verspreiden wij boeken, dvd’s en andere uitgaven.

We merken dat scholen en kerken veel behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Bijbelgetrouwe educatie en voorlichting voor leerkrachten, ouders, kinderen, predikanten en gemeenteleden. Bijvoorbeeld door lespakketten en gastlessen/sprekersavonden voor kerken en scholen, zowel in het basis als voortgezet onderwijs. In die leemte kunnen we nu nog niet goed voorzien. Daar zijn structurele financiële middelen voor nodig. Alleen met uw hulp kan dit plan werkelijkheid worden.

Met uw bijdrage van 5 euro per maand helpt u mee te voorzien in deze dringende behoefte. Meer mag natuurlijk ook. Mogen we op uw steun rekenen? Vul de bijgevoegde antwoordkaart direct in en stuur deze terug. Meedoen kan ook via www.old.logos.nl/actie.

Als dank mogen we u de Weet DVD ‘Is Genesis geschiedenis?’ of het boek ‘Dinosaurussen voor kids’ (t.w.v. €12,50) gratis toesturen. Leerzaam voor het hele gezin!

Hartelijk dank voor uw steun en Gods zegen toegewenst,

PS Help mee en doneer 5 euro of meer per maand. Vul de bijgevoegde kaart in en stuur deze terug. Of vul de kaart online in op www.old.logos.nl/actie. Ons bankrekeningnummer is NL 53 INGB 0007 6553 73 ten name van Stichting Logos Instituut.

Download the PDF file .

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.