Wetenschappers komen met een bijzonder idee naar buiten: het zelf kweken van dinosauriërs. De eerste stap lijkt te zijn gezet: het is gelukt om het DNA van een kip zodanig te veranderen dat de snavel een beetje de vorm van een dinosnuit krijgt.

Volgens het standaardmodel zijn dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Slechts één tak van de dinostamboom heeft het tot vandaag de dag overleefd: de vogels. Als dat klopt zijn vogels de directe afstammelingen van dino’s. Dat betekent dat je het vogel-DNA dus op zo’n manier moet kunnen aanpassen dat je weer dino-eigenschappen terugkrijgt.

Feiten en uitleg

Wetenschappers van de prestigieuze Yale en Harvard universiteiten hebben een serie genetische experimenten uitgevoerd met kippenembryo’s. Hun eigenlijke doel was om de evolutie van vogelsnavels te bestuderen. Ondanks dat er zoveel verschillende snavels zijn – vaak toegespitst op de leefomgeving van de vogelsoorten – is daar nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Het team ontdekte dat vogels een specifieke set genen hebben die dieren van andere groepen (zoogdieren en reptielen) missen. Het team isoleerde en onderdrukte de eiwitten die zorgden voor de ontwikkeling van de snavel. Hierdoor ging de snavel, volgens de onderzoekers, terug naar een voorouderlijke vorm. Die had wel wat weg van de snuit van een alligator of een dino.

Andere uitleg

Lijkt de snavel van de misvormde kip nu echt heel erg op een dinosnuit? Kijk maar eens goed naar het plaatje hierboven en trek zelf je conclusie. Het gehemelte van de kippensnavel is wat meer vergroeid, en het tipje van de snavel vertoont het begin van een ronding, zoals je die bij de neusgaten van de alligator ziet. En als je héél goed naar de snavel van het kippenembryo kijkt, zie je ook een klein deukje. Zowel de snavel van vogels als de snuit van reptielen bestaat uit twee helft en die aan elkaar groeien. Bij de gemuteerde kip is dat groeiproces dus niet helemaal goed verlopen.

Dat reptielensnuiten en vogelsnavels op dezelfde manier tot stand komen, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het gaat om gemeenschappelijke
afstamming. Het kan ook duiden op een gemeenschappelijke Ontwerper. Hoe het ook zij: van een gemuteerde kippensnavel naar het tot leven wekken van dino’s is nog een onbekende weg.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2015, Kipposaurus. Lopen er binnenkort weer dino’s rond?, Weet 34: 28.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

14 Comments

Hetty Dolman

Beste Gert-Jan,

Het is al jaren bekend dat de kip van alle vogels het meest verwant is aan de dinosaurus. Zie: http://www.nu.nl/wetenschap/3951790/kip-nauwer-verwant-dinosaurus-dan-andere-vogels-.html

Op dat feit is het onderzoek gaande naar wat precies een snavel is en toevallig kwam er een embryo met een dino-snuit uit het onderzoek. Een parkiet is van alle vogels het minst verwant aan de dino, heb ik begrepen. Voor zover ik weet gaat het niet om een volwassen kip, maar om een embryo. Dus ik begrijp die foto niet.

“Wetenschappers hebben in het laboratorium kippen met de snuiten van dinosaurussen zoals de Velociraptor en Archaeopteryx gecreëerd. Het onderzoek moet meer inzicht geven in het ontstaan van de snavel.” Zie: https://www.scientias.nl/wetenschap-creeert-kip-met-de-snuit-van-een-dinosaurus/

CT scans van de schedels zijn hier te zien:
https://www.livescience.com/50886-scientific-progress-dino-chicken.html

“Dat reptielensnuiten en vogelsnavels op dezelfde manier tot stand komen, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het gaat om gemeenschappelijke
afstamming.”

Het gaat over genetische verwantschap.

Japie

“Het is al jaren bekend dat de kip van alle vogels het meest verwant is aan de dinosaurus.”

Volgens mij is het [onjuist] dit op deze manier te stellen, dit suggereert namelijk dat het een vaststaand feit zou zijn, terwijl het niet meer is dan een veronderstelling gebaseerd op aannames en interpretaties. Sterker nog, in de volgende regel noem je het zelfs een feit. Correct zou zijn als er zou staan: “Het wordt al jaren aangenomen dat de kip van alle vogels het meest verwant is aan de dinosaurus.” en op de volgende regel mag dan natuurlijk niet het woord “feit” gebruikt worden, in plaats daarvan zou wederom “aanname” wel correct zijn. Het woord “feit” wordt gemakkelijk gebruikt om een argument sterker te doen laten klinken. (…)

BK

Beste Bas,

“We hebben allemaal” over ons hele lichaam haarzakjes, met er uitzondering van een paar gebieden, en deze worden wel of minder/niet geactiveerd door hormonale werking. Als ongeboren baby hebben we meer haar, (vellus beharing)voor de geboorten zuilen de haarzakjes een verandering ondergaan. Ook tijdens de pubertijd, zie we veranderingen optreden door hormoon werking, waardoor de haarzakjes andere haren zal produceren. Eenzelfde soort verandering kan men waarnemen tijdens de menopauze.

Aangezien er maar bij een aantal mensen een afwijking is gevonden, lijkt mij dit eerder een verstoring in de hormoonhuishouding dan dat dit aantoont dat we van de mensaap afstammen.

peter b

Bas, atavismen heeft niets met de reactivatie van oude genen te maken. Sinds we genmen kunnen sequencen weten we dat we te mkane heben met nieuwe genetische foutjes. Het programma voor haaraanleg is in elke cel aanwezig, maar wordt in de meeste cellen epigenetisch onderdrukt. Als deze epigenetische controle door mutatie wordt verstoord, dan kunnen er mensen met volledige lichaamssbeharing (vacht) ontstaan. Veelal gaat het ook gepaard met degeneratieve verschijnselen, zoals bindweefsel- en tanddegeneratie. Een bekend voorbeeld is de volledige gezichtsbeharing, door een zeer zeldzame mutatie in het MAP2k6 gen wordt geinduceerd. “Staarten” worden ook door nieuwe mutaties veroorzaakt, die het stuitbeen doet uitgroeien (het stuitbeen heeft een belangrijke rol speelt in de spieraanhechting bij zwangere vrouwen, overigens). Meestal zijn zulke staarten echter bindweefselvergroeiingen. De unieke informatie in het genoom (duizenden genen) weerlegt gemeenschappelijke afstamming met apen en dus hebben we te maken met nieuwe mutaties. [Zie:] http://www.interestinghealthfacts.net/hypertrichosis-a-gene-mutation/

peter b

Bas,

“Er zijn bijv. walvissen gevonden met extra vinnen waar normaal bij landdieren achterpoten zitten…”

Het toont dat er walvissen met meerdere vinnen mogelijk zijn en deze informatie wordt instant, en dus niet Darwinsitisch, geïnduceerd. Poten zijn nergens te zien. Die worden erbij [bedacht]. Binnen de walvisfamilie zien we ook dat er beesten rondzwommen met zowel baleinen als tanden. Deze waarnemingen bewijzen frontloaded informatie theorie, niet Darwinisme, en de transformaties zijn instant. Er zijn geen miljoenen jaren voor nodig.

Hetty,

Het feit dat er slechts een keer per 5½ jaar één baby met een staart geboren wordt (volgens jouw link), betekent dat het niets anders kan zijn dan een extreem zeldzame de novo mutatie en niet een atavisme. Er wordt ongeveer met deyelfde frequentie babies met vliezen tussen de vingers geboren, of met zes vingers aan de handen. Geloof je ook dat dat kenmerken waren van onze zogenaamde voorouders? De nieuwe informatie (genen) in het genoom van aap en mens (duizenden zijn het er) duidt erop dat deze wezens geen gemeenschappelijke voorouder gemeen kunnen hebben, tenzij het evolutieproces werd gefrontload en er onafhankelijk informatie verloren ging. Je moet dan dus in FET geloven. Maar dat doe je niet, denk ik, of toch?

Bas

Bk

“Aangezien er maar bij een aantal mensen een afwijking is gevonden, lijkt mij dit eerder een verstoring in de hormoonhuishouding dan dat dit aantoont dat we van de mensaap afstammen.”

Het komt maar bij een aantal mensen voor omdat deze eigenschappen normaal onderdrukt worden. Er zijn meer voorbeelden van atavisme. Er zijn bijv. walvissen gevonden met extra vinnen waar normaal bij landdieren achterpoten zitten: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/11/061106-dolphin-legs.html

En er zijn slangen gevonden met achterpootjes:
https://imgur.com/a/oCmVd

Hetty Dolman

@Bas,
“En er zijn slangen gevonden met achterpootjes: https://imgur.com/a/oCmVd

Creationistisch gezien moet een slang in het paradijs ook poten hebben gehad omdat na de zondeval de straf voor de slang was dat hij zich op z’n buik moest voortbewegen en stof moest eten.

Genesis 3: “Toen zeide de Heere God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.”

Bas

peter b

“Het feit dat er slechts een keer per 5½ jaar één baby met een staart geboren wordt (volgens jouw link), betekent dat het niets anders kan zijn dan een extreem zeldzame de novo mutatie en niet een atavisme.”

Er worden maar heel weinig baby’s met een staart geboren omdat de genen die verantwoordelijk zijn voor een staart normaal onderdrukt worden.

peter b

Bas,
Welke Genen worden er dan onderdrukt? Het ontwikkelingsprogramma van de wervels is programmatuur vergelijkbaar met dat van de aanleg van het gebit (kiezen). Het heeft veschillende repeats, executing loops die het meermaals doorlopen moeten worden om het juiste aantal te krijgen. Zo’n programma wordt door apoptose programmas ondersteund om te veel weefsel (repeats) weer op te lossen. Beide programmas zijn geïntegreerd en worden (epi)genetisch gecontroleerd en gereguleerd. De incidentie van babies met staarten toont dat het een de novo mutatie betreft, die het apoptise programma verstoort. Het is vergelijkbaar met mensen met vliezen tussen de vingers. Of wilde je beweren dat dat ook een atavisme is? Zwemmende waterapen schreef ik ook over in mijn boek.

Bas

peter b

“Welke Genen worden er dan onderdrukt?”

Welke genen dat zijn weet ik niet. De embryo’s van alle gewervelde dieren hebben een staart. Ook de embryo’s van de mens. In de zesde week van een mensenembryo vormt de staart zelfs een derde van de lichaamslengte. Er zijn dan 8 tot 10 wervels in aanleg aanwezig. Daarna lost een aantal weer op tot er 3, 4 of 5 overblijven. De groei van deze staartwervels blijft sterk achter bij die van de rug- en nekwervels. Ze vormen het staartbeentje of stuitje. Mensen worden dan ook met een zeer korte, onzichtbare staart geboren. Een enkele keer is dat anders en is het embryonale orgaan bij de geboorte nog aanwezig.

Bij mensen is de staart verdwenen omdat we te zwaar werden waardoor een staart bij mensen niet meer nodig was als stabilisator om in bomen snel te kunnen voortbewegen. [Zie:] https://imgur.com/a/y4JJe, https://www.kipofei.com/embryos/ en https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wanneer-verloor-de-mens-zijn-staart/

Hetty Dolman

@Peter B

“Welke Genen worden er dan onderdrukt?”

Het is bekend dat mensen een compleet ‘genen repertoire’ hebben om een staart aan te maken en dat die genen onderdrukt worden.

“Uit de vergelijking van de kaarten blijkt dat 99 procent van de genen grote overeenkomst vertoont en 80 procent ervan zelfs identiek is. De mens blijkt ook te beschikken over de genen die bij de muis nodig zijn voor het ontwikkelen van een staart.”

Zie: http://www.digibron.nl/search/detail/370a9d258a1e40296840cf43f6f48d2e/genenkaart-muis-nuttig-voor-mens en: https://www.nrc.nl/nieuws/2002/12/05/muis-en-mens-zijn-genetisch-vrijwel-identiek-7617018-a976648

[Wil jij] de naam van deze genen opzoeken[?]

Geef een antwoord