Deze week werd op onze website door mij melding gemaakt dat een ‘neutraal’ dinoboek meer dan 10.000 keer verkocht is.1 Zoals het op onze Facebookpagina de gewoonte lijkt, rolde een scepticus over deze melding heen. Hieronder de reactie van de scepticus met daarop mijn reactie.

Dit boekje is in elk geval niet creationistisch. Het is verder prima. We zien geen enkele koe of vogel. Kinderen zien in elk geval dat de dierenwereld er ooit anders uitzag. Kinderen hebben geen behoefte aan informatie over miljoenen jaren om te zien dat de wereld er in andere tijden totaal anders uitzag. Dus dat is meegenomen

Reactie

Soms lijkt het alsof sceptici op de Facebookpagina reageren om te reageren. Het motto lijkt: ‘Een dag niet gereageerd is een dag niet geleefd’. Bovenstaande reactie voegt niet zoveel toe aan de bespreking van het boekje ‘De kleine dino gaat op pad2 en de bovengenoemde vermelding3. Allereerst geeft de scepticus aan dat het geen ‘creationistisch’ kinderboekje is. Dat is correct en wordt ook duidelijk in de bespreking en de vermelding door het kinderboek een ‘neutraal kinderboek’ te noemen. De scepticus vind dat prima, als dat het minimale is wat mogelijk is om kinderen voor te lichten over dinosauriërs dan vind ik dat ook prima. Liever zie ik deze beesten uitgelegd in context van een scheppingsparadigma. Daarna geeft de scepticus aan dat ze geen enkele koe of vogel ziet. Met deze zin suggereert de scepticus dat zij meent dat deze beesten niet voorkwamen in het leefgebied van de dino’s. Voor wat betreft de (voorouder van de moderne) koe heeft ze gelijk, die kwam (vermoedelijk) niet voor in het leefgebied van de dino’s. Voor wat betreft de vogels heeft ze ongelijk. In de ecosystemen waar de dino’s leefden kwamen wel degelijk vogels voor. Denk aan Vegavis iaai, Polarornis gregorii of Gobipteryx minuta.4 Er is veel meer te noemen. Als je een dino-ecosysteem waarheidsgetrouw zou willen afbeelden dan moet je er ook zoogdieren (zoals Repenomamus giganticus) in opnemen.5 Maar goed, ik zal niet zeuren, wanneer het gaat over ‘dino en zijn vriendjes’ dan is dat het thema en niet de afbeelding van een zo compleet mogelijk ecosysteem. Winst is inderdaad dat kinderen zien dat er vroeger (ook) andere dieren op de aardbodem leefden en dat de ecosystemen van vóór de zondvloed of in de turbulente tijd erna er anders uitzagen dan nu. Als dat zonder miljoenen jaren kan heel graag. Overigens is het primaire doel van dit kinderboek niet om een compleet dino-ecosysteem uit te beelden maar dat de kinderen leren lezen.

Conclusie

Over het algemeen herhaalt de scepticus wat er in de bespreking of vermelding staat. Ze maakt een fout door de suggestie te wekken dat er geen vogels leefden in dino-ecosystemen. We zijn het eens dat we de kinderen zouden moeten leren dat er in lang vervlogen tijden (ook) andere beesten op aarde rondliepen. Dit kan uiteraard zonder miljoenen jaren.

Voetnoten

  1. https://old.logos.nl/neutrale-kinderboek-de-kleine-dino-gaat-op-pad-al-meer-dan-10-000-keer-verkocht/.
  2. Zie hier voor de bespreking: https://old.logos.nl/drie-kleine-dinos-gaan-op-pad/.
  3. Zie hier voor de vermelding: https://old.logos.nl/neutrale-kinderboek-de-kleine-dino-gaat-op-pad-al-meer-dan-10-000-keer-verkocht/.
  4. Meerten, J.W. van, in voorber., Gekwaak in dinoland, Weet Scheurkalender 2022.
  5. Meerten, J.W. van, in voorber., Zoogdier joeg op dino’s, Weet Scheurkalender 2022.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.