Biologen hebben het DNA van bevroren mammoeten bestudeerd. Ze denken dat het mogelijk is om binnen een paar jaar de uitgestorven mammoeten weer terug te brengen.

Een team van Harvard wil gentechnologie inzetten om de uitgestorven mammoet een nieuw leven te gunnen. Ze hebben daarvoor het DNA van mammoeten vergeleken met dat van hedendaagse olifanten. De bedoeling is om mammoetgenen in te brengen in een olifantenembryo. Zo krijg je een mammoet-olifant-hybride.

In theorie is dit mogelijk, omdat olifanten en mammoeten waarschijnlijk tot hetzelfde (geschapen) basistype behoren. Maar deze methode kun je niet gebruiken om uitgestorven soorten die geen levende verwanten meer hebben terug te brengen. Het is dus niet mogelijk om dinosauriërs weer tot leven te wekken, want die behoren tot een heel andere biologische orde dan huidige reptielen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Komt de mammoet terug?, Weet 44: 8.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.