Gelooft u dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft gemaakt? Dat er een historische zondeval is geweest? Dat wij allen afstammen van onze eerste voorouders Adam en Eva? Dat deze eerste wereld door een wereldwijde zondvloed is vergaan, nadat deze door de zonde gewelddadig en corrupt was geworden? Dat God met Noach een nieuw begin maakte? Als we onze Bijbel openslaan en we beginnen te lezen in het Bijbelboek Genesis, dan moeten we deze vragen wel met ‘ja’ beantwoorden. En de (natuur)wetenschap dan? Binnen de (natuur)wetenschap is toch algemeen bekend dat deze aarde, door samenloop van omstandigheden, 4,5 miljard jaar geleden ontstaan is? Dat wij een gemeenschappelijke voorouder hebben met de chimpansee? Dat onze tijdschaal er een van miljarden jaren is? Dat al het leven het resultaat is van evolutionaire processen? Hebben christenen daar wel antwoorden op?

Daarom organiseer ik op 16 maart 2019 in Opheusden (Gemeente Neder-Betuwe) rond het thema ‘Geloof en Wetenschap’. Het congres start om 10.00 uur (met inloop vanaf 09.15) in De Notenbalk en sluit af om 16.30 uur. De Notenbalk is het best bereikbaar via de achterzijde van de parkeerplaats bij de Albert Heijn (Swaenenstate 4, Opheusden). Komt u ook luisteren naar een zestal academici die hierover spreken?

Er zijn wel degelijk antwoorden te geven op vragen die christenen vanuit de (natuur)wetenschap aangereikt krijgen. Na een korte introductie starten we de dag met een lezing over de zogenoemde seksuele revolutie. De tweede lezing zal inzoomen op de Psalmen. Is het Bijbelboek Psalmen enkel schoonheid of bevat het ook waarheid? Na de lunchpauze, waarbij er boekentafels aanwezig zijn van Logos Instituut en Mediagroep In Genesis, spreekt een taalkundige over de vraag of de verklaringen die evolutionisten aandragen voor het ontstaan van de talen enig hout snijden. Als je de Bijbel serieus neemt dan zijn de talen niet evolutionair ontstaan. Na deze lezing spreekt een geograaf over de vraag of ijstijden passen binnen een korte chronologie (tijdskader) dat de Bijbel ons aanreikt. Na een korte lunchpauze gaan we verder met een vijfde lezing. Deze keer weer van een geograaf. Hij vraagt zich in zijn lezing af of de zondvloed een verklarende kracht kan zijn voor de vorming van het huidige landschap. Als laatste hoop ik zelf een lezing te geven waarin ik enkele nieuwe onderzoeken presenteer vanuit het creationistische denkkader. Deze onderzoeken werden vorig jaar gepresenteerd op een internationaal creationistisch congres. Deze lezing is tevens de afsluiting van het congres. Tussendoor is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen en te praten met medecongresgenoten.

Komt u ook? De entree bedraagt 10 euro als normaal tarief en 7,50 euro voor studenten. Bij de prijs zit een eenvoudig lunchpakketje inbegrepen. Aanmelden kan via deze link: www.oorsprong.info/aanmelden. Het programma is in alle rust hier te raadplegen: www.oorsprong.info/programma. Ik adviseer u tijdig aan te melden om teleurstelling te voorkomen. Want vol = vol.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.