Lang geleden heb ik in Antwerpen voor Logos Instituut een lezing gehouden over de Exodus van de Joden uit Egypte. Daarbij gebruikte ik de New Chronology van David Rohl. Een kort verslag hierover is te vinden op deze website.1 Rohl is een Egyptoloog die de Bijbel wil gebruiken als een belangrijke historische bron. Daardoor komt hij tot een herschikking van de Egyptische geschiedenis.2 Hele dynastieën met farao’s heeft hij dichter bij onze tijd geplaatst. In ieder geval past zijn oplossing beter bij het Oude Testament.

Dynastieën verschuiven kun je niet zomaar doen. Egyptische producten werden uitgevoerd. Egypte voerde producten van elders in. Bij opgravingen vind je Egyptische producten van een bepaalde tijd samen met buitenlandse producten. Die moeten dan uit dezelfde tijd stammen. Farao’s vochten met buitenlandse koningen. Ze correspondeerden ook. Als je farao’s verschuift in de tijd, verschuiven koningen van andere rijken ook. De Griekse geschiedenis kun je gemakkelijk verkorten. Over de eeuwen na de Trojaanse oorlog (traditioneel jaartal 1180) is zo weinig bekend, dat men die de Donkere Eeuwen noemt. Er is dan ook geen probleem om de Trojaanse oorlog rond 860 te laten plaatsvinden.3 Dezelfde mogelijkheid tot inkorting geldt ook voor de vroege Romeinse geschiedenis.

De rest van dit artikel is hieronder te lezen of hier te downloaden:

Download the PDF file .

Voetnoten

  1. https://old.logos.nl/uittocht-doortocht-en-intocht-de-exodus-van-israel-en-de-archeologie/.
  2. De belangrijkste zijn D.M. Rohl, A Test of Time, London 1995 en D.M. Rohl, The Lords of Avaris, London 2008.
  3. D.M. Rohl, The Lords of Avaris, London 2008, p. 429.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. A. Dirkzwager studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs. Zijn doctoraatsthesis was een inhoudelijke commentaar op de beschrijving van de Romeinse provincie Gallia Narbonensis door de Griekse aardrijkskundige Strabo. De titel was 'Strabo über Gallia Narbonensis', uitgegeven door Brill, Leiden 1975. Hij was werkzaam als leraar in Nederland en Vlaanderen, later als onderwijsinspecteur. Ook gaf hij colleges exegese Nieuwe Testament en hermeneutiek aan de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee. De exegetische kolom van 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon en Judas in de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is van zijn hand, na retouches door de redactie.