Kort introductie op het Bijbelboek Genesis. We kijken naar de titel, de structuur, de inhoud en de betekenis van dit boek. Met dank aan Solomon’s Cave voor de opname en ondertiteling.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Solomon's Cave is een YouTubekanaal. Deze is hier te vinden: https://www.youtube.com/user/Biblicalexposition.