Christelijk Nederland is in de ban van En de aarde bracht voort, het nieuwe evolutieboek van theoloog Gijsbert van den Brink. Hierin probeert hij het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie. Maar is dat wel nodig?

‘In zijn synthese van de Bijbel en evolutie gaat prof. Gijsbert van den Brink voorbij aan de wetenschappelijke bezwaren die zijn in te brengen tegen de evolutietheorie’ reageert het Logos Instituut in het Reformatorisch Dagblad.1 Van den Brink besteedt het grootste gedeelte van zijn boek aan het beantwoorden van de vraag of de evolutietheorie samen kan gaan met het christelijk geloof. Zijn uitgangspunt is dat evolutie een voldongen feit is. Dat uitgangspunt stelt Logos ter discussie.

Voor het artikel heeft Logos-medewerker Jan van Meerten de hulp ingeroepen van negen biologen. Ze benoemen verschillende problemen met de evolutietheorie. Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat mutaties in het DNA geen nieuwe genetische informatie leveren, maar juist het DNA kapotmaken. Dat werkt dus precies de verkeerde kant op voor evolutie.

Benieuwd wat er nog meer te melden is over En de aarde bracht voort? Logos Instituut houdt een overzicht bij.2

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.rd.nl/opinie/kritische-weging-evolutietheorie-ontbreekt-bij-prof-gijsbert-van-den-brink-1.1416896 zie ook de uitgebreidere versie via: https://old.logos.nl/universele-gemeenschappelijke-afstamming-waarschijnlijk-juist/.
  2. https://old.logos.nl/en-aarde-bracht-voort-christelijk-geloof-en-evolutie/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

9 Comments

Leo Duym

Beste Hetty,

Evolutionistische wetenschappers richten zich tot de niet wetenschappelijk onderlegde, maar geïnteresseerde en belezen leek om hem te doen geloven in een waslijst van de meest uiteenlopende theorieën. Op het kanaal Science Discovery zien we dat alle theorieën slecht gebouwde huizen die snel verslijten en verouderen. Maar geen nood, aan bouwvakkers en renovatieploegen hebben de evolutionisten geen gebrek. Ik kijk dan altijd [met verbazing] toe hoe de tochtgaten gedicht worden met alweer aanvullende theorieën.

Met veel aandacht heb ik jouw link https://www.scientias.nl/hoe-is-de-maan-eigenlijk-ontstaan/ gelezen. Abiogenese en de macro-evolutie [zijn] een dwaling. (…) Een uitzondering daarop is herkomst van dat ene kleine punt, singulariteit genaamd, dat een oneindig grote dichtheid had en niet groter was dan een tennisbal*. Waar die tennisbal vandaan kwam, blijven de meeste wetenschappers schuldig. Sommigen [menen] dat we ons die vraag niet mogen stellen, wegens onwetenschappelijk, niet alles hoeft volgens hen ergens vandaan te komen. Anderen wijzen naar zwarte gaten die licht zullen doen schijnen op dat ene nog niet te verklaren beginpunt.

*[Tijd en ruimte bestonden volgens de godloochenaars nog niet, wat al vragen oproept: hoe kan iets bestaan zonder Tijd en een plaats innemen zonder Ruimte? Natuurwetten bestonden ook nog niet, toch geen wetten die ons bekend waren (…).]

Ik heb de reactie van het Logos Instituut gelezen over de het boek van prof. Gijsbert van den Brink. Een zeer goede samenvatting van alle hoofdbezwaren tegen de evolutietheorie: https://www.rd.nl/opinie/kritische-weging-evolutietheorie-ontbreekt-bij-prof-gijsbert-van-den-brink-1.1416896

Hetty Dolman

“Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat mutaties in het DNA geen nieuwe genetische informatie leveren, maar juist het DNA kapotmaken. Dat werkt dus precies de verkeerde kant op voor evolutie.”

Ik heb iets heel anders geleerd:
“Door mutaties kunnen nieuwe allelen en genen ontstaan, waardoor de erfelijke eigenschappen van een organisme veranderen. Mutaties zorgen dus voor genetische variatie, en spelen daarom een belangrijke rol bij de evolutie van het leven. Daarnaast zijn door verdubbeling van het aantal chromosomen nieuwe soorten ontstaan, zoals bij Brassica, Triticum en Musa. Door middel van natuurlijke selectie kunnen gunstige mutaties zich door een populatie verspreiden, en wordt de verspreiding van ongunstige mutaties tegengegaan.”

De hele groenteafdeling bij de supermarkt is al bewijs voor evolutie. Eet u wel eens broccoli? Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutatie_(biologie)#Mutaties_en_evolutie

peter b

“De hele groenteafdeling bij de supermarkt is al bewijs voor evolutie.”

Het probleem hier is equivocatie. Wat Hetty leerde, namelijk dat allelvorming in een zin wordt genoemd met het ontstaan van nieuwe informatie (genen), wordt gebracht als “evolutie”. (…) Binnen de wetenschap wordt alles goed gedefinieerd. Een mutatie is daar gedefinieerd als een verandering in een DNA sequentie, niet als evolutie. Een allel is een verschijningvorm van een gen (informatie). Er moet dus goed gedefinieerd worden. Variatie is geen evolutie. Natuurlijke selectie is ook geen evolutie. En geselecteerde variatie en soortenvorming is ook geen evolutie. Evolutie is het hypothetische proces waarbij alle levende organismen door toevallige fouten in microben-DNA zouden zijn onstaan. Hiervoor is werkelijk geen enkele wetenschappelijke bewijsvoering aanwezig. Sterker nog, de waarnemingen pleiten tegen een informatietoename. Alleen als je alles evolutie noemt, i.p.v. de daadwerkelijke definitie te hanteren, kun je mensen laten geloven in Evolutie met de grote E. Wat we aan variatie (evolutie noemt Hetty dat) zien binnen de koolfamilie is goed begrepen en wordt door tranposonen gemedieerd. Er zijn geen nieuw genen (informatie) voor nodig. Het ontstaan van nieuwe genen is nog nooit waargenomen.

Leo Duym

Hetty,

Je hebt iets anders geleerd, [zo] zeg je. Lees dan ook de volgende link en vergeet niet dat wikipedia geen objectieve bron is als het gaat over God en Zijn schepping: http://www.verzwegenwetenschap.nl/h1.html Ik eet inderdaad broccoli, zeer vitamine C rijk en aanbevolen voor wie kampt met overgewicht (maagvullend). Wat is die niet planmatige, lukrake macro-evolutie toch een wonderbaar iets, het weet zelfs wat goed voor ons is.

Hetty Dolman

@ Peter B,

Je schreef: “Natuurlijke selectie is ook geen evolutie. En geselecteerde variatie en soortenvorming is ook geen evolutie. Evolutie is het hypothetische proces waarbij alle levende organismen door toevallige fouten in microben-DNA zouden zijn onstaan. Hiervoor is werkelijk geen enkele wetenschappelijke bewijsvoering aanwezig.”

Volgens mij spreek je jezelf tegen: Eerder schreef je: “snelle evolutie is goed mogelijk” (vanuit een baramin.) Er is hier zelfs een artikel “Evolutie? Ja”

Evolutie is gewoon een woord voor ontwikkeling, ontrollen. Dus als één klein koolplantje zowel broccoli kan worden als spruitjes, bloemkool, Chinese kool, rode kool, savooi, spitskool, door middel van soortvorming, dan noemen wij dat gewoon terecht evolutie (kunstmatige selectie).

“we dat zien binnen de koolfamilie is goed begrepen en wordt door tranposonen gemedieerd.”

Volgens mij zorgen springende genen niet voor een verdubbeling van het aantal chromosomen. Maar hoe je alles ook noemt, variatie of evolutie, de stelling: “Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat mutaties in het DNA geen nieuwe genetische informatie leveren, maar juist het DNA kapotmaken. Dat werkt dus precies de verkeerde kant op voor evolutie.” is m.i. gewoon onwaar.

”Het ontstaan van nieuwe genen is nog nooit waargenomen.”

Dat is dan een [tegen]slag voor het creationisme, want veel genen zijn verantwoordelijk voor ziekten. [Zie:] https://www.ad.nl/gezond/doorbraak-in-als-onderzoek-twee-nieuwe-genen-ontdekt~a7139b0a/

Matthijs

Uit het artikel in het AD. Onderzoeker Jan Veldink van het UMC Utrecht legt uit dat het onderzoek in totaal zes regio’s in het DNA heeft blootgelegd die verband houden met het risico op ALS. “Een van deze regio’s bevat het nieuw ontdekte ALS-gen C21orf2. In dit gen worden zeldzame mutaties gevonden die het risico op ALS aanzienlijk verhogen. Dat maakt dit gen heel interessant voor studies naar ziektemechanismen van ALS, met als uiteindelijk doel het vinden van behandelingen.” Mijn vraag is: Is dan het gen verantwoordelijk voor ziekte of leiden de genoemde mutaties in dat gen tot ziekte?

Japie

Beste Hetty,

Evolutie is een verwarrend woord. De ene keer wordt het gebruikt voor natuurlijke selectie, de andere keer voor ontwikkelen en de volgende keer bedoelen we er het ontstaan van nieuwe soorten mee en zo zijn er vast nog wel meer betekenissen te bedenken. Het probleem met het niet onderscheiden van al die verschillende betekenissen is dat het bewijs voor het één dan abusievelijk ook als bewijs voor het ander gezien wordt.

Bijvoorbeeld een bewijs voor natuurlijke selectie is niet meteen ook een bewijs voor soortvorming door opeenstapeling van mutaties. Jouw bewering: “De hele groenteafdeling bij de supermarkt is al bewijs voor evolutie.” is geen bewijs voor alle genoemde betekenissen van het woord evolutie, maar slechts voor de betekenis natuurlijke (kunstmatige) selectie. Terecht wijst Peter B. er dan ook op dat je niet alles zomaar evolutie moet noemen omdat je dan de schijn wekt, met bewijs voor één van de mogelijke betekenissen, alle betekenissen te hebben bewezen. Dat Peter B. zelf soms ook wel eens in de val trapt verschillende zaken evolutie te noemen bevestigt alleen maar hoe verwarrend het woord evolutie, vanwege de meerdere betekenissen, feitelijk is.

Als laatste wil ik nog even reageren op de link naar het artikel in het AD over twee nieuwe genen. Je doet het voorkomen alsof dit nieuw ontwikkelde (ge-evolueerde) genen zijn, waarover het in dit artikel gaat, maar dat is een verkeerde conclusie. Het gaat om twee nieuw ontdekte genen (ze waren er allang, maar nog onontdekt). In het artikel staat dat in één van deze nieuw ontdekte genen een mutatie is gevonden die het risico op ALS aanzienlijk verhoogt. Het gaat dus om een beschadiging (mutatie) in een bestaand gen. Geen evolutie dus (in de betekenis van zich nieuw ontwikkelende eigenschappen), maar het beschadigen of degraderen van bestaande functionaliteit.

peter b

Hetty,

Steeds geef ik aan dat er goed moet worden gedefinieerd. Voor evolutie met de grote E (waarbij microben in mensen veranderden door selectie van willekeurige foutjes in informatiecode) is geen enkele wetenschappelijke bewijsvoering aandraagbaar. Alle andere fenomenen, inclusief een radiatie vanuit baranomen, is evolutie zonder dat er nieuwe informatie nodig is. Ik ben het met je eens dat evolutie “ontrollen” of beter nog ontvouwen betekent. Wat ontrolt / ontvouwt zich? De informatie die reeds in het genoom aanwezig is. Er ontstaat geen nieuwe informatie. Verdubbeling van het aantal chomosomen is een welbekend fenomeen, maar voegt geen nieuwe informatie toe. Geen nieuwe Genen. Transposons zijn verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende nieuwe fenotypen, die we in de Supermarkt tegenkomen. Een review kun je hier lezen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753674

Jouw link naar het AD, waar de journalsiten over nieuwe Genen schrijven zijn natuurlijk geen nieuwe Genen, maar allelen. Het betreft twee genen die we allemaal hebben, maar die een mutatie hebben in ALS Patienten. Het bewijst dat zulke ziekten worden veroorzaakt door genetische degeneratie; het genoom vervalt langzaam maar zeker.

Leo Duym

Beste Hetty,

Ik raad je aan om het artikel waar je zelf naar verwijst goed te lezen. Waar peter b zichzelf zou tegenspreken is me niet duidelijk.

Jouw reactie op ‘Het ontstaan van nieuwe genen is nog nooit waargenomen’ [is onlogisch]. De genen die ziekte en dood veroorzaken, zijn zo oud als de Schepping. Voor de zondeval was Adam drager van een waslijst aan slapende genen en ziekten. Pas na de zondeval werden die slapende, in potentie kwaadaardige genen, geactiveerd.

‘Slapende genen?’ ‘Activering van slapende genen?’ [Zijn dat] verzinsels om hier als creationist onderuit te komen? Lees dan de volgende lukraak gevonden link waarin niet-creationistische wetenschappers hun bevinding doen: https://nieuws.kuleuven.be/nl/2014/onderzoekers-ontdekken-nieuw-mechanisme-achter-vorming-van-kanker

Geef een antwoord