De Britse bioloog Philip Bell groeide op als zoon van een dominee. Hij kwam in zijn tienerjaren in aanraking met de evolutietheorie, maar verdedigde het christelijk geloof waarin hij was opgevoed. „Ik had in die tijd geen levend geloof. Het kwartje viel pas op mijn negentiende, toen ik werd geraakt door een preek.”

Philip studeerde biologie en zoölogie aan de universiteit van Wales. „Er waren meteen uitdagingen voor me. Hoe zat het met de miljoenen jaren en onze aapachtige voorouders? Er waren tegenstrijdigheden tussen de Bijbel en de wetenschap. Eerst nam ik aan dat de Bijbel ging over het waarom van ons bestaan, en evolutie over het hoe. Maar vrienden zeiden tegen mij: ‘Philip, je kunt niet een christen zijn en in evolutie geloven.’ Ik dacht bij mezelf: ‘Wat weten zij er nu helemaal van?’ Bedenk wel: in die tijd (1986) waren er nog geen bladen als Weet Magazine,” grapt Philip.

Toch was er een zaadje van twijfel geplant. „Ik begon in te zien dat de argumenten voor evolutie erg zwak waren. Stapsgewijze evolutie kon niet het bestaan van complexe structuren als insectenvleugels verklaren.” Ook de miljoenen overgangsfossielen die er zouden moeten zijn ontbraken, om over het vanzelf ontstaan van het leven nog maar te zwijgen. „Ik begon de Bijbel nauwkeuriger te bestuderen en zag dat. Genesis is geschreven als historie.” Dat kon Philip niet rijmen met de evolutietheorie. „Ik kwam in een geloofscrisis terecht. Die loste ik op door de miljoenen jaren in een ‘tijdgat’ tussen Genesis 1:1 en 1:2 te plaatsen. Later ontdekte ik dat er ook anderen waren die deze ‘hiaattheorie’ hadden bedacht. Dat was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg zat.”

Philip verliet de universiteit als een oude-aardecreationist. Tegenwoordig werkt hij echter voor Creation Ministries International en geeft hij lezingen waarin hij juist een jonge aarde verdedigt. Hoe is dat zo gekomen? „In 1991 luisterde ik naar een cassettebandje van een creationist en las ik een artikel over dood vóór de zondeval. In de Bijbel is de dood een gevolg van de zondeval.” Maar als je uitgaat van de evolutietheorie is de dood juist het scheppende mechanisme. Philip: „De historische zondeval heb ik altijd geloofd, maar ik heb nog nooit de grote tegenstrijdigheid gezien met miljoenen jaren van evolutie gezien. Zodra ik dat besefte,” – Philip knipt met zijn vingers – „was ik een jonge-aardecreationist. Ik voelde me als Paulus: ineens werden mijn ogen geopend. Je kunt echt alles geloven wat er in de Bijbel staat. De waarheid maakt je werkelijk vrij!”

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

6 Comments

Hetty Dolman

De heer Philip Bell zal vast niet geloven dat de zon stil stond boven Gilboa, of dat een vrouw dubbel zo onhygiënisch is na een bevalling van een meisje t.o.v. een jongetje. Als mensen beweren de bijbel helemaal letterlijk te nemen adviseer ik soms om het verhaal van de volkstelling in de tijd van David. Wie zette David aan tot de telling? Zie: 2 Samuel 24: 1 en 1 kron. 21: 1 Zie ook: http://lazarus.nl/2016/11/huh-waarom-krijgt-david-slechte-opdracht-zowel-god-als-satan/

Richard

“De heer Philip Bell zal vast niet geloven dat de zon stil stond boven Gilboa”

Ik kan niet voor Philip Bell spreken, maar ik denk van wel en naast de zon tegelijkertijd ook de maan in het dal van Ajalon.

“of dat een vrouw dubbel zo onhygiënisch is na een bevalling van een meisje t.o.v. een jongetje.”

Dat staat er niet. Onhygiënisch is wat anders dan onrein.

“Als mensen beweren de bijbel helemaal letterlijk te nemen adviseer ik soms om het verhaal van de volkstelling in de tijd van David.”

Het artikel gaat niet over het “helemaal letterlijk nemen” van de Bijbel. Er wordt gesproken dat “Genesis is geschreven als historie”. Hier een link naar nog een artikel over wie David aanzette tot de telling: https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/contradiction-who-incited-david-to-count-the-fighting-men-of-israel/

Hetty

Richard,
“Ik kan niet voor Philip Bell spreken, maar ik denk van wel en naast de zon tegelijkertijd ook de maan in het dal van Ajalon.”

Maar dan is er geen wonder gebeurd, want de zon staat altijd al stil, heeft in elk geval geen baan om iets.

“Dat staat er niet. Onhygiënisch is wat anders dan onrein.”

Wat is het verschil? Het zijn [toch] juist de creationisten die beweren dat de reinheidswetten met hygiëne te maken hebben? Is een vrouw theologisch veel onreiner na het baren van een meisje?

“Het artikel gaat niet over het “helemaal letterlijk nemen” van de Bijbel. Er wordt gesproken dat “Genesis is geschreven als historie”

Het gevolg daarvan is dat Genesis veel te letterlijk wordt opgevat.

“Hier een link naar nog een artikel over wie David aanzette tot de telling: https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/contradiction-who-incited-david-to-count-the-fighting-men-of-israel/”

Er staat duidelijk: “Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.” 2 Samuël 24 vers 1 En dan is dat volgens de uitleg niet de Heer maar Satan met Gods toestemming die spreekt tegen David…. Overigens las ik ook weer dat het een keuze is van de auteur. Dus volgens de uitleg van answeringenesis klopt Samuel 24 niet. Dat betekent dus ook dat we niet zeker weten wanneer God iets zegt of het niet Satan.

Richard

“Maar dan is er geen wonder gebeurd, want de zon staat altijd al stil, heeft in elk geval geen baan om iets.”

Wel als tegelijkertijd ook de maan stil staat (Jozua 10:13).

“Het zijn [toch] juist de creationisten die beweren dat de reinheidswetten met hygiëne te maken hebben?”

Lees wat [daar] staat: Niets wat heilig is, mag zij aanraken, en zij mag niet naar het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. (Leviticus 12:4). Het gaat hier niet over hygiëne maar alleen over het niet mogen aanraken van iets wat heilig is.

“Het gevolg daarvan is dat Genesis veel te letterlijk wordt opgevat.”

Waarom? Zo kan ik ook stellen dat een boek over evolutie veel te letterlijk wordt opgevat.

“Er staat duidelijk: “Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.” 2 Samuël 24 vers 1 En dan is dat volgens de uitleg niet de Heer maar Satan met Gods toestemming die spreekt tegen David…”

Uit dit vers blijkt duidelijk dat er niet staat hoe deze woorden tot David kwamen. Niemand kan stellen dat de HEER tegen David sprak.

Koen

“Maar dan is er geen wonder gebeurd, want de zon staat altijd al stil, heeft in elk geval geen baan om iets.”

Behalve dan dat de zon om het centrum van de Melkweg draait. Maar je bedoelt waarschijnlijk dat de zon t.o.v. de aarde stil staat en de aarde daar rondjes omheen draait. Dan zou dat vers uit Jozua dus betekenen dat de aarde tijdelijk gestopt zou zijn met roteren om zijn eigen as? En na de benodigde uren ‘gewoon’ weer begonnen met rondjes draaien. (…)

Geef een antwoord