Nu de scholen dicht zijn zullen veel ouders hun kinderen thuisonderwijs geven. We bieden hier een les aan voor leerlingen van groep 5 en 6. De les is breed inzetbaar voor aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie en godsdienst.

De les bestaat uit een informatieblad over de eerste jaren van de aarde, een opdrachtenblad en een handleiding voor de leerkracht (of in dit geval de ouder).

Dit is een ideaal setje om als school toe te sturen naar hun leerlingen voor thuisonderwijs, of om als ouders er zelfstandig bij te nemen.

De les doet recht aan de christelijke identiteit van christelijke basisscholen. Vaak werken scholen met een methode waarin één of meer lessen voorkomen die uitgaan van de evolutietheorie. Dat botst met de Bijbelse tijdlijn. Dan is deze les ideaal om ter vervanging in te zetten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.