Als docent is het soms zoeken hoe je in je lessen de christelijke identiteit naar voren laat komen. Zeker bij zaakvakken, zoals biologie, natuurkunde en aardrijkskunde, is het zoeken naar relevant materiaal maar ook zoeken naar tijd. Logos Instituut geeft daarom op deze pagina een overzicht van lesmateriaal. Dit lesmateriaal is bruikbaar als aanvulling op de methode. Het is geen vervanging van de bestaande methoden omdat er in sommige stukken niet gekeken is naar kerndoelen van het onderwijs.

Evolutie: Het nieuwe studiehoofdstuk

Evolutie_het_nieuwe_studiehoofdstuk.dow

Evolutie: het nieuwe studiehoofdstuk.

Er is dringend behoefte aan een nieuw hoofdstuk ‘Evolutie’ voor scholieren, studenten en hun docenten. De bestaande hoofdstukken Evolutie in de gebruikelijke biologieboeken – de nieuwe boeken die vanaf 2013-2014 voor een reeks van minimaal vier jaar in het Voortgezet Onderwijs worden gebruikt – bevatten helaas een groot aantal onjuistheden. Het spijt ons dat te moeten melden. De analyses uitgevoerd door stichting De Oude Wereld in voorjaar 2013 laten dit overduidelijk zien. Tevergeefs heeft deze stichting geprobeerd de uitgevers te bewegen de onjuistheden uit hun boeken te verwijderen. Dit betekent dat al heel wat klassen scholieren de onjuistheden aan zich voorbij hebben zien gaan. Aangezien de scholieren van nu, de studenten van morgen, en de onderzoekers, docenten en professoren van overmorgen, is een nieuw hoofdstuk ‘Evolutie’ niet slechts van belang voor het Voortgezet Onderwijs, maar is het van belang voor elke school en universiteit. In de onderstaande pdf is het hoofdstuk in zijn geheel te raadplegen.

Download the PDF file .

Een hoofdstuk over evolutie

Een_hoofdstuk_over_evolutie.oorsprongswetenschapper

Een hoofdstuk over evolutie.

Al eeuwenlang zoeken mensen naar het antwoord op de vraag: waar is alles vandaan gekomen? We kunnen geen experimenten verzinnen die aantonen hoe bijvoorbeeld het heelal of het leven begonnen is. Omdat de vraag naar de oorsprong van het heelal, het leven en de mens ook veel religies aangaat, is dit een raakpunt van wetenschappelijke en religieuze verklaringen. Gelukkig accepteren veel religieuze mensen de ontdekkingen van de wetenschap.

De verklaring die de meeste wetenschappers accepteren is het evolutiemodel. Het evolutiemodel stelt dat het heelal ongeveer 13,8 miljard jaar oud is en vanaf het begin geleidelijk geëvolueerd tot het huidige. In het hoofdstuk wordt hier verder op in gegaan.

Het model dat concurreert met het evolutiemodel is het scheppingsmodel. Dit model stelt dat het heelal en het leven een niet-natuurlijke oorsprong hebben. Dat wil zeggen dat de oorsprong ervan niet in dit heelal te vinden is. Dit model wordt door maar weinig wetenschappers geloofd, maar toch geloven veel mensen er in. In het hoofdstuk wordt hier verder op in gegaan.

Download the PDF file .

Evolutie: van aap tot mens?

schildserie_logo

Schildserie themales: Evolutie: van aap tot mens?

Apen zijn grappige beesten. Dat merk je wel als je in de dierentuin komt. Bij de verbijfplaatsen van de apen staan meestal veel mensen. Vooral de zogenaamde mensapen (chimpansee, gorilla en orang-oetan) krijgen veel aandacht. Weet je hoe dat komt? Van alle beesten lijkt de aap het meest op de mens. Wat kunnen ze menselijke gezichten trekken! Maar ze kunnen ook boos en driftig zijn of zichtbaar blij en verdrietig. Ja, mensen lijken het. Vooral als je ze gekleed en zittend op een stoel van de gedekte tafel ziet smullen. Wat zegt nu de man of vrouw die in de evolutie gelooft en Gods Woord opzij legt? Zij zeggen: “Zie je nu wel! Al die menselijke dingen wijzen erop dat mensen en apen dezelfde voorouders hebben!” Maar wat vergeten zij? Of beter gezegd: waar willen zij niet aan denken? Dat God Zelf door Zijn Geest de oorsprong van de mens in de Bijbel heeft laten beschrijven! Daarom weten we ook dat de woorden van de evolutionist niet waar zijn. Het is heel goed om bij dit onderwerp Gods Woord eens rustig te lezen. De les is helaas niet als pdf te downloaden via onze website. Wel is deze aan te vragen bij het reformatorische Ds. G.H. Kerstencentrum, een kenniscentrum die zich dienstbaar stelt aan het onderwijs en het gezin. De contactgegevens zijn hier te vinden.

Evolutie of Schepping: Wat geloof jij?

evolutie_of_schepping_wat_geloof_jij-hoek

Evolutie of schepping: wat geloof jij?

In de kerk en op de christelijke scholen leer je, dat God alles geschapen heeft: planten, vissen, dieren en ook de mens. Maar op TV en in tijdschriften heeft men het over de evolutietheorie. En wanneer je naar het voortgezet onderwijs gaat, moet je die theorie zelfs leren. De theorie zegt dat miljoenen jaren geleden er vanzelf een levende cel ontstond. Uit die cel ontstonden geleidelijk aan andere levende dieren zoals: vissen, muizen en apen. Uit het nageslacht van die aap zou zich uiteindelijk de mens ontwikkeld (geëvolueerd) hebben. In deze folder zullen we de standpunten van schepping en evolutie proberen te verduidelijken. Daarvoor is het nodig over een paar moeilijke zaken te leren nadenken. Telkens staat er een vraag schuin gedrukt. Probeer dan eerst een antwoord te bedenken, voordat je verder leest.

De achtergrond voor leerkrachten bij dit lesmateriaal is hier en hier te vinden. De schrijver van de les geeft op deze pagina zijn verantwoording en daarnaast diverse handige (PowerPoint) presentaties om te gebruiken. De auteur acht de les geschikt voor groep 8 van de basisschool.

Download the PDF file .

Geef je zelf les op school en ben je op de hoogte van meer lesmateriaal of wil je jouw eigen materiaal beschikbaar stellen via deze pagina? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.