Vraag

Wetenschappers zeggen te weten hoe de aarde vanbinnen in elkaar zit (binnenkern, buitenkern, aardmantel et cetera). In Jeremia 31:37 staat echter dat de Heere Israël zal verwerpen als de hemelen en de aarde doorgrond kunnen worden. Berusten de gegevens over het binnenste van de aarde dan op aannames? Tegelijk roept dit vers bij mij ook een ethische vraag op: is het, in het licht van dit Bijbelvers, verantwoord om de ruimte en de aarde te onderzoeken?

Antwoord

Het is belangrijk om dit soort verzen in hun context te lezen. Het gaat er hier om dat God Israël nooit zal verwerpen. Dat wordt op een poëtische manier gezegd, blijkt uit het genre. Het is niet de bedoeling dat je dit vers letterlijk leest. Het onderzoeken van de ruimte (of van het binnenste van de aarde) is niet verboden. De Bijbel noemt meerdere malen dat de hemelen juist Gods grootheid weerspiegelen (Psalm 8 en 19), wat erop wijst dat de psalmist met een onderzoekende blik de hemel en aarde observeerde. Om je gerust te stellen: zelfs als je dit vers uit Jeremia letterlijk zou lezen, dan nóg is er geen reden voor God om Israël te verwerpen. Kennis over de binnenkant van de aarde komt van wat je aan het oppervlak meet. Door te ‘luisteren’ naar hoe lang het duurt voordat trillingen van zware aardbevingen de andere kant van de aarde bereiken, kun je wat zeggen over de dichtheid van gesteenten en waar de verschillende dichtheidsgrenzen zitten. Het is echter voor mensen onmogelijk om in de aarde af te dalen en te zien wat voor processen zich daar afspelen. Ook wat het heelal betreft hoef je niet bang te zijn. In het Hebreeuws staat er letterlijk ‘indien de hemel daarboven wordt opgemeten’. Het heelal is zo enorm groot dat het mensen nooit gaat lukken het (met een meetlat) op te meten.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2017, Mag je de aarde onderzoeken?, Weet 45: 50.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."