Anderhalve kilometer onder de ijskap van Mars zit een groot meer. Dat is wat onderzoekers boven water kregen toen ze de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, kortweg MARSIS, inzetten.

Het is niet de eerste keer dat er water op Mars is gevonden. Telkens ging het om een beetje waterdamp of ijs. Het bijzondere van de recente vondst is dat het om vloeibaar water gaat, en dan nog wel een heel meer vol!

Dat wetenschappers het meer nooit eerder hadden gezien, komt doordat het diep onder een dik pak ijs ligt. Met de MARSIS lukte het om daar onder te ‘kijken’. Dit instrument zendt radarpulsen uit, die de ijskap van de planeet binnendringen. MARSIS mat vervolgens hoe de radiogolven zich voortbewogen en weerkaatsten naar het ruimtevaartuig waarop MARSIS zich bevindt. Het ontstane radarprofiel bleek vergelijkbaar te zijn met dat van meren onder de ijskappen op aarde.

De onderzoekers verwachten dat de temperatuur in het Mars-meer lager is dan het vriespunt van zuiver water. Ze denken dat er perchloraatzouten in het water zijn opgelost, afkomstig van mineralen die in de Mars-rotsen zitten. Samen met de druk van het bovenliggende ijs verlaagt dit het smeltpunt, waardoor het water vloeibaar blijft.

Deze vondst zorgt ervoor dat de verwachtingen nóg hoger gespannen zijn dan ze al waren. Zou er leven zijn op Mars? Immers, bijna overal op aarde waar vloeibaar water is, is leven? Waarom dan niet op de rode planeet?

De kans dat in dit water leven wordt gevonden, is nihil. Het is ontzettend koud onder de ijskap. Om water nog vloeibaar te laten zijn, moet het verzadigd zijn met perchloraatzouten. Onderzoek in 2008 geeft aan dat die zouten waarschijnlijk wijdverspreid zijn op Mars. En ze blijken op aarde erg giftig te zijn voor levende cellen. Waarom op de rode planeet dan niet…?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Demoed, J.F.A., 2018, Marsmeer gevonden met vloeibaar water, Weet 53: 9.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.