Wetenschappers ontdekken steeds meer aanwijzingen dat de rode woestijnplaneet Mars vroeger wellicht een heel stuk natter was. Zo doken er onlangs foto’s op van barsten in de ondergrond (zie hieronder). De uitleg? Opgedroogde modder. En waar modder was, was water.

Mars_mud.nasa

Met de Marsrover Curiosity hebben astronomen van NASA een stukje grond onderzocht dat een interessant barstenpatroon vertoont. Het patroon van vier- en vijfhoeken in een stuk rots doet volgens hen denken aan opgedroogde modder, zoals je die langs de kant van de weg ziet. Als deze uitleg steek houdt is dit een directe aanwijzing dat er ooit vloeibaar water op deze plek is geweest.

Dit is zeker niet de eerste aanwijzing voor de aanwezigheid van water op Mars.12 Voor evolutionisten is dit groot nieuws. Ze hopen er immers sporen van leven te vinden. En voor leven is water nodig. Wanneer men sporen van leven op Mars vindt, zou dat bevestigen dat er geen Schepper nodig is. Toch kun je daar een tegenargument voor geven, want men weet niet hoe leven is ontstaan. Alles wijst er namelijk op dat leven alleen voorkomt uit leven. Dus áls er sporen van leven op Mars worden gevonden, dan zijn er ineens twee plekken waar leven niet vanzelf kan zijn ontstaan en dat maakt het vraagstuk alleen maar ingewikkelder.

Dat Mars een vochtig verleden heeft gehad is overigens op basis van de Bijbel niet uit te sluiten. Sterker nog, van de aarde weet je dat die is gemaakt uit water (Genesis 1:2, 9; 2 Petrus 3:5). Sommige creationisten geloven daarom dat dat voor andere planeten ook geldt.[/note]http://www.creationresearch.org/crsq/articles/21/21_3/21_3.html[/note] Er zijn geologische structuren op Mars die door water kunnen zijn gevormd. Omdat Mars een lagere oppervlaktezwaartekracht heeft dan de aarde is er nagenoeg geen atmosfeer, en is het water dat er ooit was verdampt, de ruimte in. Wees dus niet te snel onder de indruk van berichten over water op Mars.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.weet-magazine.nl/water-op-mars/
  2. https://www.weet-magazine.nl/overstromingen-op-mars/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

2 Comments

Peter

Heeft [de auteur] Nu.nl van 27 januari 2017 gelezen?:
http://www.nu.nl/wetenschap/4417185/vloeibaar-water-mars-kon-ontstaan-sterk-broeikaseffect.html

Nu.nl verwijst naar het artikel “Transient reducing greenhouse warming on early Mars” http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/2016GL071766/abstract dat begint met “The evidence for abundant liquid water on early Mars…” Er is nu nog behoorlijk wat water op Mars: de poolkappen bestaan voor 70% uit ijs, dwz water H2O, en de rest is CO2. [De auteur loopt] achter op NASA-nieuws, want “Op 28 september 2015 maakte NASA tijdens een persconferentie bekend dat met een combinatie van foto’s en spectrometrische gegevens van de Curiosity bewijs is gevonden voor stromend water.[4] Op de foto’s zijn hellingen zichtbaar met donkere strepen, zogenaamde recurring slope lineae.[52] De lengte van de strepen groeit in de warme maanden en neemt af in de koude maanden. Onderzoek met een spectrometer heeft aangetoond dat er zich op deze hellingen oplosbaar zout bevindt, dat alleen afgezet kan zijn door stromend water.” [Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeet)#Stromend_water en vooral https://en.wikipedia.org/wiki/Water_on_Mars

De verwijzing naar de creationistische site http://www.creationresearch.org/crsq/articles/21/21_3/21_3.html geeft een stuk uit 19841 Daarin staat: “I know of no explicit Scripture which says that God created the heavenly bodies in the same way He did the Earth.” (als zuiver water nl). Daarna komt: “Let us assume that God created the Sun, Moon, and planets as water, which He then transformed.” Assume, ddaar kan geen NASA tegenop.

“Sterker nog, van de aarde weet je dat die is gemaakt uit water (Genesis 1:2, 9; 2 Petrus 3:5)”

Het is inlegkunde om hier te lezen dat de aarde oorspronkelijke alleen uit water bestond.

Geef een antwoord