Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil schoolboeken gebruiken om het traditionele gezin naar de achtergrond te duwen en de genderideologie te promoten.

Tegen de Tweede Kamer zegt Van Engelshoven (D66): “[Het is] van het grootste belang om zowel in schoolboeken als in digitaal lesmateriaal stereotypen te doorbreken”.1 In een interview zegt de minister: “We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is.”2 In haar Emancipatienota zegt Van Engelshoven dit met de schoolboekuitgevers te gaan “bespreken”.3 Het doel van de D66-minister: minder het traditionele gezin, meer genderideologie in de schoolboeken.

Kinderen rekenen voortaan niet alleen uit hoeveel euro Tom en Anja nodig hebben voor babyspullen. Nee, kinderen moeten ook uitrekenen hoeveel euro Jos en Freek nodig hebben om andermans kind uit het buitenland te halen, om flesvoeding te kopen ter vervanging van de borstvoeding omdat de moeder volledig uit beeld is, en wat niet meer! Bij biologie en burgerschapsvorming moeten kinderen leren dat ‘geslachtsverandering’ acceptabel is, terwijl dit ingrijpende hormonale behandeling en zelfs genitale verminking behelst. Terecht zegt SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop: “In haar genderbeleid grijpt de minister naar alle klassieke totalitaire middelen om de gedachten van burgers te kneden.”4

Daarom doen wij een verzoek aan minister Van Engelshoven: houd genderideologie5 uit de schoolboeken en eerbiedig juist het normale gezin. Teken nu de petitie!

Het tekenen van de petitie kan via deze link. Al meer dan 60.000 mensen gingen u voor.

Voetnoten

  1. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0806b5e8-8e8d-493e-a2c3-1e8d63e835fe&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2031%20januari%20%202018%2C%20over%20ICT%20in%20het%20onderwijs%20en%20Leermiddelen%20%28marktordening%29%20.pdf.
  2. https://www.parool.nl/binnenland/minister-van-engelshoven-hoezo-is-het-gezin-in-gevaar~a4587048/.
  3. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/29/emancipatienota-2018-2021.
  4. https://www.volkskrant.nl/opinie/roelof-bisschop-sgp-stop-staatsgeleide-genderindoctrinatie~a4589099/.
  5. Noot van de redactie: Genderwaanzin vervangen door genderideologie, vanwege onnodig aanstoot geven.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het is de kiemcel van waaruit de samenleving zich opbouwt en uitbreidt. Daarom moeten wij opkomen voor het gezin. Gezin in Gevaar voert op meerdere vlakken actie voor het gezin.