Seek-Truth

Onze missie: 

Is de aarde echt miljarden jaren oud?

Is evolutie wetenschappelijk bewezen?

Hoe zit het met de ijstijden, een globale vloed en bijvoorbeeld sterrenlicht?

Geloofwaardige antwoorden op dit soort vragen willen wij op deze site makkelijk toegankelijk maken. Daarbij willen wij aantonen dat het seculiere wereldbeeld, waarin de mens het resultaat is van toeval en heel veel tijd, een filosofische overtuiging (geloof) is en geen wetenschap. Wij willen een wereldbeeld voorstellen waarin de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt bevestigd en waarmee wetenschappelijke bewijzen goed zijn te interpreteren.

Reactiebeleid

Wil je reageren op onze site? Dat kan onder elk geplaatst artikel. Omdat we spam en onzin-reacties willen voorkomen, worden reacties pas geplaatst na goedkeuring. Reacties worden echter altijd geplaatst als ze voldoen aan deze voorwaarden:

  1. De reactie is inhoudelijk of bemoedigend van aard
  2. De reactie bevat geen gescheld, gevloek of zwartmakerij
  3. De reactie bevat geen “oude koeien”: wanneer een reactie al veel vaker is gegeven en ook al meerdere keren door ons is beantwoord, kan het zo zijn dat we ervoor kiezen om de reactie niet te plaatsen.

Wij proberen reacties zo snel mogelijk goed te keuren, maar omdat wij soms vele reacties binnenkrijgen en werken met een redactie die bestaat uit vrijwilligers, kan het soms wat langer duren voordat je reactie wordt goedgekeurd. Wij vragen hiervoor je begrip.