logos_instituut_moderatiebeleid_websiteWilt u reageren op onze site? Dat kan bij een groot deel van de artikelen. Omdat we spam en niet inhoudelijke reacties willen voorkomen, worden uw reacties vooraf gemodereerd. Reacties worden geplaatst als ze voldoen aan deze voorwaarden:

 1. Een reactie gaat in op de inhoud c.q. het onderwerp van het artikel. Probeer daarom zo veel mogelijk op het onderwerp van het artikel te reageren. Een reactie mag ook van bemoedigende aard zijn.
 2. Een reactie bevat altijd de opinie van de reactant. Logos Instituut is niet aansprakelijk voor deze opinie.
 3. Een reactie bevat maximaal 2000 tekens inclusief spaties. Deze regel is ervoor bedoeld dat u goed over uw reactie nadenkt en de “krenten uit de pap” bespreekt. Daardoor worden de reacties sterker en de discussie zinvoller.
 4. Een reactie bevat geen gescheld, gevloek of racistisch getinte opmerkingen.
 5. Een reactie speelt niet op de man; ook is het niet toegestaan om iemands woorden te verdraaien of iemand woorden in de mond te leggen.
 6. Een reactie legt geen privacygevoelige informatie van derden bloot.
 7. De reacties worden altijd geplaatst onder dezelfde naam. Dit kan een schuilnaam zijn. Reacties onder verschillende namen en/of valse mailadressen worden verwijderd.
 8. Een reactie wordt niet dubbel geplaatst; wanneer een reactie al vaker is gegeven en ook al eerder door ons is beantwoord wordt deze niet geplaatst.
 9. Reclames en links naar externe websites kunnen door het moderatieteam worden verwijderd. Verder ondersteunen weblinks het commentaar. Weblinks en andere referenties worden dus alleen toegestaan ter onderbouwing van de uitgewerkte argumentatie die in de reactie is verwoord.
 10. Commentaar op het moderatieteam of het moderatiebeleid wordt ter kennisgeving aangenomen en zo nodig een oplossing geboden. Commentaar wordt echter niet geplaatst als reactie omdat dit de inhoudelijke discussie zal verwarren.
 11. Wanneer de reactie niet aan een van de vorige voorwaarden voldoet dan wordt de overtollige (lees: overtredende) informatie vervangen door ‘(…)’ of wordt zonder overleg de reactie niet geplaatst. Herhaaldelijk overtreden van de regels kan leiden tot het blokkeren van uw IP-adres.
 12. Door het geven van uw reactie stemt u toe dat de tekst eigendom wordt van het Logos Instituut.

Bovenstaande regels kunnen worden gewijzigd door het moderatieteam. Wij proberen reacties zo snel mogelijk goed te keuren, maar omdat wij soms vele reacties binnenkrijgen en werken met een redactie die bestaat uit vrijwilligers, kan het soms wat langer duren voordat uw reactie wordt goedgekeurd. Wij vragen hiervoor uw begrip.