De bioloog drs. Ben Hobrink sprak in 2016 voor Volg Mij te Rijssen. Hij vertelde daar zijn verhaal, wat hij ook beschreven heeft in het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. De lezing is opgenomen en hieronder te bekijken:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

9 Comments

M.Nieuweboer

Foutje: na 33+ wonen er Indianen in het binnenland van de Filippijnen.
Hazen die hun uitwerpselen opeten zijn plotseling herkauwers. Fraai stukje bijbelinterpretatie, iets dat deze site claimt af te wijzen.

Misschien is drs. Hobrink degene die mij kan vertellen waar al het water, nodig om het gehele aardoppervlak te bedekken tijdens de Zondvloed, vandaan kwam en naar toe ging?
Hoe de Zuid-Amerikaanse luiaard, met een kruissnelheid van 150 m/s, zijn onvermogen om te zwemmen en om in de klimaten rond de Middellandse Zee, in het Midden Oosten de ark van Noach heeft gevonden?
Misschien kan uw volgende stukje daarover gaan – voor zover ik kan zien heeft nog geen enkele creationistische site hier aandacht aan besteed. Noch heeft ooit enige creationist die ik de afgelopen 7 jaar op internet tegenkwam zelfs maar geprobeerd antwoord te geven.

Richard

“Hoe de Zuid-Amerikaanse luiaard, met een kruissnelheid van 150 m/s, zijn onvermogen om te zwemmen en om in de klimaten rond de Middellandse Zee, in het Midden Oosten de ark van Noach heeft gevonden?”

Dit is een goed voorbeeld van uniformitarianisme (the present is the key to the past). Er wordt verondersteld dat het landschap van voor de Bijbelse zondvloed er hetzelfde uitzag als erna. Creationisten zeggen dat het landschap er heel anders uitzag voor de zondvloed. Zuid Amerika, Middellandse Zee en het Midden Oosten etc. bestonden niet.

peter b

“Noch heeft ooit enige creationist die ik de afgelopen 7 jaar op internet tegenkwam zelfs maar geprobeerd antwoord te geven.”

Nieuweboer komt met dezelfde vragen, die [ik] al lang [heb] beantwoord. Het water van de vloed zit nu in de oceanen. Het zat voorheen in andere oceanen. Er was gewoon een waterverplaatsing. De oorspronkelijke continenten verzonken en de nieuwe onstonden. De zuidamerikaanse luiaard is een differentiaat van een pluripotenet genoom (baranoom) waaruit ook de reuzenluiaard (megatherium) uit voortkwam op gelijke wijze (dwz razendsnel) als de cycliden ontsonden. De genetische info was al aanwezig in het oerbaranoom van het organisme (voorouder van de luiaards in Z-Amerika) dat er naartoe dreef op vegetatiematten.

Ad Massar

Geachte M. Nieuweboer,

Waar het water vandaan kwam en waar het naar toeging, wordt helder uiteengezet in de volgende korte artikeltjes!

http://creation.com/where-did-all-the-water-come-from

http://creation.com/where-did-all-the-water-go

Bij uw vraag over de (Zuid-Amerikaanse?) luiaard, gaat u er vanuit dat de geografische omstandigheden vóór de catastrofale zondvloed en de ligging van de continenten dezelfde waren als de huidige. Dat is helaas een uniformitarische misvatting. Bij uw 7 jarig onderzoek heeft u toch wel het één en ander over het hoofd gezien!
De bovenstaande artikelen dateren uit 2008!

Peter

Die luiaard moet zich na de zondvloed vanaf de grens Irak / Turkije verplaatsen naar Zuid-Amerika. Na de vloed lagen de continenten op hun huidige plaats. Graag fossiele luiaarden (gordeldieren, miereneters) uit Turkije of Noord-Afrika. Ook als luiaards (gordeldieren, miereneters) vanaf Afrika of Europa op vegetatiematten naar Zuid-Amerika kwamen, moeten de fossielen of subfossielen van hun voorouders direct nadat ze uit de ark kwamen in Europa / Afrika te vinden zijn: tenslotte is het nog maar 4500 jaar geleden dat ze van de Ararat vertrokken.

Koen

(…) Dit soort ‘oplossingen’ heeft wel fysieke implicaties:
– Hoe wordt het water wat boven de aarde op de een of andere manier vastgehouden? (…) Het kan niet in de atmosfeer gezeten hebben, daar past maximaal een paar centimeter in. Niet genoeg in ieder geval voor de kilometers water die nodig zijn. Als al dat water er wel zou zijn, zou de atmosferische druk enorm veel hoger (moeten) zijn – en de aarde dus onleefbaar, nog voordat de Zondvloed zou beginnen.
– Water uit de aardmantel? Die zou vrijkomen als oververhitte stoom en de hoeveelheid energie die dan vrijkomt (het gaat om enkele miljarden kubieke kilometers) is genoeg om de aarde compleet te steriliseren. (…)
– Het water laten verdwijnen door een beetje met continenten te schuiven. (…) De implicaties daarvan zijn nog erger dan van de oververhitte stoom die op de aarde neerdaalt. Het komt er dus op neer dat de splitsing van Pangaea + het herverdelen van de continenten (wat al een kleine 200 miljoen jaar bezig is) in 1 jaar wordt gestopt? De effecten daarvan lijken op wat je in de film ‘2012’ ziet. Denk ook eens aan alle vulkanen (waaronder Ararat zelf!) die er zijn (ruim 1500, waarvan 500 actief). Dat zijn ook bergen die gevormd zullen moeten worden. Dat gaat niet door continenten op elkaar te laten botsen, die bestaan uit lava. Al die verse lava van zoveel vulkanen bij elkaar opgeteld zal de temperatuur op het aardoppervlak honderden graden laten stijgen (ik heb al berekeningen gezien van 2700 graden). Er zouden niet eens oceanen meer zijn! En de atmosfeer zou volkomen vergiftigd zijn met zwaveldamp en andere vulkanische gassen. Als er al regen valt is ie zo zuur dat leven onmogelijk is. (…) Als de aarde er voor de Zondvloed anders uitzag, zonder hoge bergen als Mount Everest, dan zou er minder water nodig zijn om de boel onder te dompelen. Maar dat levert wel een probleem op voor na de Zondvloed, dan moeten al die bergen (in recordtijd) worden gevormd. (…)

[Het is] kiezen tussen 2 kwaden: extra water uit de mantel (of van boven) waarbij de vrijgekomen energie de aarde verandert in een snelkookpan of herverdelen van continenten waarbij de aarde nog veel heter wordt. In beide gevallen is er na de Zondvloed überhaupt geen leven meer mogelijk.

[Noot van de redactie: Beste Koen, mooi dat je reageert maar wil je jezelf wel houden aan het moderatiebeleid? Jezelf graag houden aan de regel 2.000 tekens inclusief spaties per reactie. We hebben daarom meer dan de helft moeten schrappen.]

Hetty Dolman

Ik zou willen adviseren het verhaal in Genesis niet geheel letterlijk op te vatten. We lezen in Genesis dat het 40 dagen regent en het na 150 pas droog wordt (als God er weer aan denkt) en het toch na veertig dagen droog wordt. [Als we] het hele verhaal goed lezen, beseffen [we] dat het gaat om meerdere verhalen [gaat] die zijn samengevoegd. Hoeveel vogels moeten er mee op de ark[?] Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Koen

[Mijn] probleem daarmee is dat dat ook voor andere verhalen in de bijbel kan gelden, dat geeft ruimte voor critici om nog veel meer in twijfel te trekken. Wat blijft er dan nog wel overeind? Dus het is alles of niets: ook het [voor mij] ongeloofwaardige verhaal van Noach moet (…) verdedigd worden.

Geef een antwoord