Dien Die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. (…) De zon tot heerschappij in den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid” (Psalm 136: 5 en 8).

De zon blijft mensen fascineren. God schiep dit object op de vierde dag. Zonder zon zou het hier op aarde maar een koude en saaie bedoeling wezen. De zon is geschapen voor het leven.1 De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft tien jaar lang de zon in de gaten gehouden. Van die beelden heeft men een time-lapse, een soort versnelde film2, gemaakt. Kijk en verwonder!

Voetnoten

  1. Zie ook: https://old.logos.nl/natuurkunde-en-kosmologie-in-het-creation-museum/#de-zon.
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Time-lapsefotografie.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.