Dat Neanderthalers niet de primitieve aapmensen zijn waarvan men dat 150 jaar geleden dacht, is al langer bekend. Ze begroeven hun doden, maakten muziek en kunstwerken en gebruikten zelfs make-up! Nu is ontdekt dat Neanderthalers ook een soort aansteker gebruikten: bruinsteen.

Het was al langer bekend dat Neanderthalers bruinsteen (mangaandioxide) gebruikten voor het maken van grottekeningen. Maar nu is er archeologisch bewijs dat het goedje ook gebruikt werd om een vuur aan te steken. Stukjes bruinsteen werden dan bij fijne houtbrokjes gelegd. Bruinsteen zorgt ervoor dat de ontbrandingstemperatuur wordt verlaagd, waardoor het hout sneller vlam vat. Het is opmerkelijk dat Neanderthalers dit wisten, want bij hedendaagse jager-verzamelaarculturen is het gebruik van deze kennis tot nog toe onbekend.

Bron: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/02/neanderthalers-verzamelde-mangaanoxide-om-vuur-mee-te-maken

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

18 Comments

Peter

In het persbericht van de Universiteit Leiden dat opgeklikt kan worden staat de datering van deze bewonderenswaardige manier van vuurmaken: 50.000 jaar geleden.

Het artikel van Delft en Leiden is open access: http://www.nature.com/articles/srep22159 De datering van de vondsten is “Single grain optically stimulated luminescence dating gave a weighted mean age of 51.4 + /−2.0 thousand years ago. This age is consistent with conventional radiocarbon, electron-spin resonance and coupled electron-spin resonance/uranium-series ages.”

Radagast

Geachte Peter,
Bent u zich er van bewust dat de dateringstechniek een proces is met een natuurkundig proces is, dat in de verste verte niet te vergelijken is met de archeologie en dat Weet-magazine daarom gerechtvaardigd is om wat met archeologische methoden verkregen is te accepteren en de natuurkundige theorie van de luminescentiedatering te verwerpen?

Peter

Radagast, (…) Het is inderdaad fysica die vertelt: “Single grain optically stimulated luminescence dating gave a weighted mean age of 51.4 + /−2.0 thousand years ago. This age is consistent with conventional radiocarbon, electron-spin resonance and coupled electron-spin resonance/uranium-series ages.” Die fysica wordt toegepast op relevant materiaal. Waar dacht je dan dat die leeftijd op zou slaan? Of verwerp je alle fysica?

Dus, Weet is niet gerechtvaardigd de natuurkundige theorie of praktijk van de luminescentiedatering + conventional radiocarbon, electron-spin resonance and coupled electron-spin resonance/uranium-series ages te verwerpen. (…)

Radagast

Geachte Peter,
Ik denk niet dat u mijn punt hebt begrepen. Uit het feit dat Weet de archeologische vondsten accepteert, volgt niet dat ze de dateringsmethoden ook zouden moeten accepteren, omdat die met een geheel andere methode verkregen worden.

Peter

Het doet er niet toe of archeologie en datering andere methoden zijn, wat er toe doet is dat de datering van 51.4 + /−2.0 thousand years ago professioneel gedaan is door deskundigen, en dat [m.i.] zonder meer onder tafel vegen op grond van een theologisch vooroordeel niet erg deskundig is.

Radagast

Geachte Peter,
Ook astrologie kan professioneel gedaan worden door deskundigen. Dat maakt het nog niet waar. Dat het wordt afgewezen vanwege een theologisch vooroordeel, is uw mening. Ik ben geen psycholoog en u waarschijnlijk ook niet.

Peter

Misschien is het Radagast ontgaan dat de hoofdredacteur van Weet elke aflevering een hoofdredacteurlijk commentaar schrijft met theologische boodschap die past bij een bepaald klein deel van christelijk Nederland.

Hetty Dolman

Beste peter B,

“Neanderthalers waren gewoon Homo sapiens.”

Dat is m.i. gewoon niet waar aangezien neanderthalers en H. sapiens nogal verschillen, zowel uiterlijk als genetisch. Het valt vooral op dat ze een grotere herseninhoud hadden, misschien zegt dat iets. Wie weet waren ze veel intelligenter dan de H. Sapiens in die tijd.

peter b

“Dat is m.i. gewoon niet waar aangezien neanderthalers en H. sapiens nogal verschillen, zowel uiterlijk als genetisch. Het valt vooral op dat ze een grotere herseninhoud hadden, misschien zegt dat iets. Wie weet waren ze veel intelligenter dan de H. Sapiens in die tijd.”

De genetica van de Neandertaler en de moderne mens toont dat ze met elkaar voortplantten, en dit duidt per definitie op een en dezelfde soort. We hebben dus gewoon te maken met Homo sapiens. De variatie binnen Homo is bijna net zo groot als die we aantreffen bij de Cycliden in de Rift Valley Lakes. De Neandertaler was verder niks dan een robuste Homo sapiens. Er komen nog steeds robuuste en graciele H.sapiens voor. Ga maar eens in de tram in Amsterdam (of andere grote multiculti stad) zitten en kijk rond. Je ziet dan de variatie die mogelijk wordt door recombinatie en activiteit van het multipurpose genome van de mens, van het Homo baranoom.

Er is overigens vrijwel geen genetisch verschil tussen Neandertalers en moderne mensen. De veel gehoorde “vier procent Neandertaler DNA in de moderne mens” impliceert dat 96% verschillend zou zijn, maar dat is natuurlijk niet waar. Het betreft vier procent van de eiwitcoderende genen waarin een gemeten DNA fingerafdruk aanwezig is. Met de gebruikte methodieken om het DNA te reparen kun je echter nooit zeker zijn. Deze “vier procent” maakt nog geen 1 promille voor het hele genoom. Alle andere Neandertaler-sequenties zijn identiek aan die van Homo sapiens. De Neandertaler is genetisch gezien dus ook gewoon een Homo sapiens.

Peter

De anatomisch moderne mens Homo sapiens sapiens begint in Afrika, Ethiopië ongeveer, omstreeks 160000 jaar geleden, uit een archaische Homo. sapiens idaltu. Deze Homo sapiens is een afstammeling van een Afrikaanse vorm van Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis De Neanderthaler woonde in Europa / Azie vanaf omstreeks 300000 jaar geleden. Moleculair ligt de splitsing modern / Neanderthal op minimaal 500000 jaar. Moderne sapiens en Neanderthal kruisten inderdaad – al zijn er aanwijzingen dat er toch wat problemen met de voortplanting waren. Volgens de regels van de nomenclatuur zou dit kunnen betekenen dat zowel de moderne mens als de Neanderthaler ondersoorten zijn van Homo heidelbergensis omdat er sinds die tijd geen soortvorming is geweest, of dat Homo heidelbergensis en de Neanderthaler ondersoorten zijn van Homo sapiens als we de prioriteit van de naamgeving aanhouden.

Ik heb niet opgezocht hoeveel genetisch verschil er is tussen moderne mens en Neanderthaler, maar Hetty Dolman klinkt geloofwaardiger dan “Alle andere Neandertaler-sequenties zijn identiek aan die van Homo sapiens”, aangezien er binnen de moderne mens al heel veel variatie in de niet-eiwitcoderende DNA sequenties zijn.

peter b

Peter, zelfs de genetische info die mens en chimp gemeenschappelijk hebben [is] 99% identiek in nucleotiden als je indelmutaties niet meetelt. De genen van de Neandertaler en moderne mens zijn dan 99,9% identiek. Slecht 4% van de ruwweg 25 duizend genen van de moderne mensen hebben een mutatie die we ook aantreffen in Neandertalers. Dat zijn de biologische feiten. De getallen in de media zijn voor niet ingewijden blijkbaar misleidend (…). De sequenties van moderne mens en Neandetaler zijn gewoon vrijwel identiek.

Hetty Dolman

“De genetica van de Neandertaler en de moderne mens toont dat ze met elkaar voortplantten, en dit duidt per definitie op een en dezelfde soort.”

Dan zijn de walvis en de dolfijn ook dezelfde soort?

“De Neandertaler was verder niks dan een robuste Homo sapiens. Er komen nog steeds robuuste en graciele H.sapiens voor.”

En dan is de walvis een robuuste dolfijn?

“Ga maar eens in de tram in Amsterdam (of andere grote multiculti stad) zitten en kijk rond.”

Ik zie mensen met een normale herseninhoud, zonder grote wenkbrouwbogen, met kin, redelijk ronde schedels, over het algemeen een normale neus.

“Je ziet dan de variatie die mogelijk wordt door recombinatie en activiteit van het multipurpose genome van de mens, van het Homo baranoom.”

Zodra er ooit een Baranoom is geanalyseerd, van mens of dier ben ik de eerste die dat wil weten. Ik ben er heel erg benieuwd naar, zo’n baranoom met alle genetische verschillen zoals blank én zwart, blond, en donker, bruine ogen, blauwe ogen, allemaal in één genoom. Tot die tijd lijkt het mij een theoretisch fenomeen. En dan vooral ook een grotere herseninhoud. Een Neanderthaler was geen H. Sapiens zoals wij die in de tram zien.

“Er is overigens (…) een Homo sapiens.”

Dat geldt dan m.i. ook voor walvis [en] dolfijn, mens en chimp, coyote en hond, grizzly en ijsbeer, lama en kameel. (…)

peter b

Hettie, je begint het frontloading idee aardig te snappen! Alle hondachtigen = zelfde baranoom; alle runderachtigen = zelfde baranoom; alle katachtigen etc.

Walvis en dolfijn zijn derivaten van een ongedifferentieerd oergenoom, dat ik baranoom heb genoemd in mijn boek [Terug naar de Oorsprong]. De bewijzen voor zo’n “uncommited”, ongedifferentieerd oergenoom vinden we terug in de moderne genomen. Redundancy en VIGEs zijn belangrijke voorspellingen vanuit de baranoomhypothese en worden inderdaad in de grote genoomprojecten van het laatste decennium bewaarheid. Tandwalvissen en balijnwalvissen stammen van een oerbaranoom voor walvisachtigen af en bezitten programmas voor zowel balijnen als tanden. Daarvoor hebben we zelfs fossiele bewijsvoering: Aetiocetus.

Aetiocetus heeft precies die eigenschappen die we mogen verwachten als schepselen met baranomen echt hebben bestaan. We vinden namelijk in één organisme twee volstrekt verschillende genetische programmas die geschikt zijn voor heel verschillende niches. Supersnelle evolutie gegarandeerd!

Voor Aetiocetus is er ook niks in de walvisstambomen aanwezig, dat evolutie vanuit eerdere organismen ondersteunt behalve speculatie op basis van morphologie. Maar dat kan net zo goed homoplasie zijn en zegt niks over evolutie.

Prothero poneerde in 2007 nog met grote stelligheid dat Homo sapiens en de Neandertaler verschillende soorten zijn op basis van schedelmorfologie, net als Hettie hierboven. De genetica toonde in 2011 aan dat het om één soort gaat, die gewoon met elkaar kruiste. Ze behoren dus tot een “soort” volgens de gangbare definitie van Ernst Mayr. Zelf zie ik het als derivaten van hetzelfde baranoom.

Om de baranoomhypothese beter te begrijpen bekijk dit: https://www.youtube.com/watch?v=barPn4sDRR0

peter b

Hettie: “Ik ben er heel erg benieuwd naar, zo’n baranoom met alle genetische verschillen zoals blank én zwart, blond, en donker, bruine ogen, blauwe ogen, allemaal in één genoom.”

Deze verschillende eigenschappen berusten op slechts de expressie van een paar genen die de biosynthese van eumelanine en pheomelanine (pigmenten) reguleren. Deze genen kunnen verschillend tot expressie worden gebracht door mobiele expressie-elementen die door de evolutionsten verkeerd werden geinterpreteerd als overblijfselen van virusen (ERVs, LINEs en SINEs). Het zijn geen overblijfselen van virusen, maar gen-expressie regulators, gene silencers en DNA condensators die vrij gemakkelijk in RNA virusen kunnen veranderen door oppiken van stukjes DNA. Daarmee is dan meteen de oorsprong van RNA virusen verklaard. Dit beschrijf ik ook in [Terug naar de Oorsprong] en is de beste verklaring voor het ontstaan van virusen.

Genetische veschillen worden bepaald door deze mobiele elementen, in de mens met name door LINE1. Alle mogelijke variatie werd dus impliciet gefrontload. Het baranoom bestond uit een basispakket genen en een mechanisme voor variabele expressie van die genen. Explciete genomen vormden door activiteit van deze mechanismen. Dat nemen we waar als “evolutie”.

Hetty Dolman

Hoi Peter B,

“= zelfde baranoom; alle katachtigen etc.”
Nou, dat lijkt mij niet. Lang niet alle katachtigen kunnen onderling nakomelingen krijgen. We weten het alleen van het geslacht Panthera. Er zijn al negen geslachten katachtigen.

“en bezitten programmas voor zowel balijnen als tanden. Daarvoor hebben we zelfs fossiele bewijsvoering: Aetiocetus.”

Is dan het feit dat er vissen bestaan met zowel longen als kieuwen niet een bewijs dat vissen op het land zijn gekropen?

“Aetiocetus heeft precies die (…). Supersnelle evolutie gegarandeerd!”

Hoezo? Creationisten beweren dat de ezel en een paard hetzelfde ‘baranoom’ hebben. Er liepen al ezels rond in de tijd van Abraham. Dat is té snel, denk je niet? En dat een grizzly plotsklaps in een ijsbeer veranderde, onmiddellijk na de zondvloed. Dat is té snel.

“Voor Aetiocetus is er ook niks in de walvisstambomen aanwezig, dat evolutie vanuit eerdere organismen ondersteunt behalve speculatie op basis van morphologie. Maar dat kan net zo goed homoplasie zijn en zegt niks over evolutie.”

Nou. Er zijn ook genetische studies. Aetiocetus https://designeranimals.wikispaces.com/Fossil+animal+Aetiocetus

“Ze behoren dus tot een “soort” volgens de gangbare definitie van Ernst Mayr. Zelf zie ik het als derivaten van hetzelfde baranoom.”

Ik heb nog nooit gehoord dat de mens geschapen is met een “baranoom”.

peter b

Beste Hettie, wat me steeds opnieuw opvalt is dat je het creation science paradigma niet kent. Binnen dat paradigma zijn de katachtigen één baramin (oersoort) omdat alle katachtigen direct of indirect met elkaar kunnen kruisen en nakomelingen kunnen voortbrengen.

“Is dan het feit dat er vissen bestaan met zowel longen als kieuwen niet een bewijs dat vissen op het land zijn gekropen?”

Interessant voorbeeld. De longen van de longvis zijn echte longen, net als die van ons. Het is dus geen gemodificeerde luchtblaas, zoals evolutionsten denken dat de longen zich in een ver verleden moeten hebben ontwikkeld. Vanuit zo’n dubbel systeem (echte longen en echte kieuwen) zouden zich dus dieren kunnen ontwikkelen die een van beide organen mist. Op het land levende zouden dan alleen nog longen hebben. In het water levende alleen nog kieuwen. Dit bewijst dan frontloading evolutie, zoals ik dat in mijn boek TndO beschrijf.

“Dat is té snel”

Waarom zou dat te snel zijn? Een duplicatie, deletie en translocatie (van delen van) een chromosoom gaat binnen een generatie. Epigenetische activatie en silencing van genetische programmas kan zelfs door de omgeving worden gestuurd en gaat ook binnen een generatie. Alleen de hypothetische evolutie van de Darwinisten (selectie van willekeurige mutaties) duurt een eeuwigheid en dan nog kan het niet plaatsvinden.

Alle oerorganismen werden geschapen met een baranoom, waardoor variatie, adaptatie en speciatie mogelijk is. Voor meer info over baranomen kun je me een email schijven (mijn emailadres is bekend bij de moderator), dan krijg je van mij vier artikelen over hoe baranomen werken en welke bewijzen we ervoor hebben.

E. van der Klift

Worden er soms ook (mens)apen met mensen gekruist? Af en toe heb, of krijg ik dat idee. Als álle katachtigen te kruisen zijn zoals de bewering is dan lijkt mij een kruising tussen een huiskat en een Siberische tijger een ‘aardige’ verrassing in petto te hebben.

Geef een antwoord