“In 1991 luisterde ik naar een cassettebandje van een creationist en las ik een artikel over dood vóór de zondeval. In de Bijbel is de dood een gevolg van de zondeval. De historische zondeval heb ik altijd geloofd, maar ik heb nog nooit de grote tegenstrijdigheid gezien met miljoenen jaren van evolutie gezien. Zodra ik dat besefte, was ik een jonge-aardecreationist. Ik voelde me als Paulus: ineens werden mijn ogen geopend. Je kunt echt alles geloven wat er in de Bijbel staat. De waarheid maakt je werkelijk vrij!”, dat vertelt Philip Bell in een artikel op onze website. Het verhaal van Philip Bell onderstreept de waarde van creationistisch materiaal.

Om in deze behoefte te voorzien heeft uitgever Grace Publishing House een kinderboek vertaald en deze week op de markt gebracht. De schrijver van Dinosaurussen voor kids is Ken Ham, voormalig onderwijzer met een hart voor kinderen. Veel boeken over dinosauriërs staan vol met miljoenen jaren. Gelovige kinderen blijven na het lezen van deze boeken in verwarring achter. Het is daarom belangrijk dat we onze kinderen Bijbels verantwoorde boeken laten lezen. Het boek Dinosaurussen voor kids is rijk geïllustreerd en zal daarom zeker bij kinderen van 8-12 in de smaak vallen. We bieden het boek ook in onze webshop te koop aan.

Oorsprongsvragen

Het debat over oorsprongsvragen is weer helemaal terug. In juni kwam er een boek uit van prof. Van den Brink, hij meent dat de evolutietheorie verenigbaar is met het christelijk geloof. In augustus kwam er een boek uit van prof. Paul. Hij meent dat we moeten en kunnen vasthouden aan het klassieke scheppingsgeloof. Beide boeken zorgen voor een hoop deining in de christelijke wereld, maar ook atheïsten discussiëren heftig mee. Voor een overzicht zie hier en hier.

Genesis 1-11 is geen mythe

Op 3 oktober organiseert Logos Instituut samen met predikant en theoloog drs. J.R. Visser een boekpresentatie. De predikant van Zwolle e.o. heeft een boek geschreven met als titel Genesis 1-11 is geen mythe. Op deze avond spreken naast de auteur ook onze voorzitter, Frans Gunnink en dominee Gunnink. Toegang is gratis. Aanmelden is wel gewenst, omdat we dan weten hoeveel stoelen en koffie/thee we klaar kunnen zetten, dat kan hier.

Is Genesis geschiedenis?

Precies een maand later, op 3 november, organiseren Weet Magazine en Logos Instituut in Gouda een dvd-presentatieavond rondom de documentaire Is Genesis geschiedenis? In deze documentaire, die eerder al volle zalen in Amerika en Engeland trok, komen diverse christenwetenschappers aan het woord. Deze wetenschappers willen volledig vasthouden aan Gods Woord. Met dit klassieke scheppingsgeloof als basis bedrijven ze ook wetenschap. In de documentaire bezoeken we dierentuinen, kloven, bergen, musea etc. Ook voor deze avond is de toegang gratis, maar is aanmelden gewenst. Dat kan via deze pagina. Op de avond hopen Jan van Meerten, Jan Rein de Wit en Gert-Jan van Heugten een woordje te spreken over aardlagen onder onze voeten.

We zijn erg dankbaar voor alle steun die we elke maand opnieuw ontvangen. Denkt u ook de komende maand aan ons in uw gebeden en met uw gaven? Ook uw meedenken in opvoeding-, onderwijs- en onderzoekszaken op het gebied van geloof en wetenschap wordt zeer gewaardeerd. U kunt ons bereiken via [email protected]

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

3 Comments

Hetty Dolman

“Gelovige kinderen blijven na het lezen van deze boeken in verwarring achter. Het is daarom belangrijk dat we onze kinderen Bijbels verantwoorde boeken laten lezen”

Die verwarring ontstaat omdat men kinderen thuis geen wetenschappelijk verantwoorde informatie geeft. Dinosaurussen leefden niet alleen op de wereld, ze overheersten de wereld. En aangezien er maar één continent was, leefden ze overal, maar er zijn nergens botten gevonden die door mensen zijn gebruikt, in tegenstelling tot mammoet botten, en dino’s komen niet voor in lagen waarin nu levende mensen en dieren worden aangetroffen. Dat horen kinderen te weten. Kinderen zouden ook van thuis uit info moeten krijgen over hoe dit wetenschappelijk gezien in elkaar zit om verwarring te voorkomen en daarbij eventueel ook de geloofsopvatting van ouders. Elke ouder heeft de primaire taak zijn kinderen te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt.

Genesis 1-11 is geen mythe. Elk verhaal met pratende dieren is een mythe. Historisch gezien bestaan er geen pratende dieren.

Richard

“Elk verhaal met pratende dieren is een mythe. Historisch gezien bestaan er geen pratende dieren.”

Dit is een ongefundeerde uitspraak. Het is namelijk een feit dat je niet alle wetten van de natuur kent. Pratende dieren in een verhaal kunnen een manifestatie zijn van een onontdekt principe van de natuur of een manifestatie van bekende principes die handelen op manieren die we momenteel niet begrijpen.

Geef een antwoord