Op de website van Logos is vorig jaar (2015) aandacht besteed aan het Engelstalige boek Hooked.1 Een vertaling van dit boek van dr. Joe S. McIlhaney en dr. Freda McKissic Bush is nu in het Nederlands beschikbaar en heet Verstrikt.2 3

Verstrikt.bol

“Dat de auteurs niet over één nacht ijs zijn gegaan, tonen de laatste 28 pagina’s van het boek aan. Zij geven de bronvermeldingen weer. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal stellingen of vragen zodat Verstrikt ook als studieboek is te gebruiken. citaten van jongeren verlevendigen het geheel. Vaak zijn het herkenbare uitspraken, soms ook eyeopeners.”

‘Een nieuwe seksuele revolutie’, zo luidt de kop boven het voorwoord van Verstrikt. Met deze vier woorden is – gezien de onderzoeksuitkomsten van dr. Mcllhaney en dr. McKissic Bush – geen woord teveel gesproken.

Hechting

In de huidige cultuur is het algemeen geaccepteerd dat jonge mensen seksueel actief moeten worden als ze denken dat ze daaraan toe zijn. Als ze maar de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, is er niets aan de hand. De onderzoeksresultaten die beschreven zijn in Verstrikt vertellen echter een ander verhaal. Tot aan het 25-ste levensjaar ontwikkelen de hersenen zich. Pas daarna zijn ze volgroeid. In Verstrikt richten de auteurs zich op de vraag wat er met die onvolgroeide hersenen gebeurt als er sprake is van steeds wisselende relaties. Ze beschrijven onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat zelfs bij huid-op-huid-contact er in de hersenen stoffen worden aangemaakt die voor ‘hechting’ of ‘binding’ zorgen. Maar wat gebeurt er als er telkens opnieuw een nieuwe
‘hechting’ is met een nieuwe partner? De auteurs stellen dat opvolgende ‘hechtingen’ telkens zwakker worden, zoals een stuk plakband dat je ergens op plakt: de eerste keer plakt hij goed, maar na een aantal keren hecht hij minder. Het verlies van ‘plakkracht’ brengt grote relatieproblemen met zich mee. Aan de hand van veel voorbeelden worden deze problemen besproken.

Stellingen

Verstrikt is opgedeeld in zeven hoofdstukken en bevat achterin een aantal conclusies en aanbevelingen. De beweringen en bevindingen worden telkens onderbouwd met onderzoeksresultaten. Dat de auteurs niet over één nacht ijs zijn gegaan, tonen de laatste 28 pagina’s van het boek aan. Zij geven de bronvermeldingen weer. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal stellingen of vragen zodat Verstrikt ook als studieboek is te gebruiken. citaten van jongeren verlevendigen het geheel. Vaak zijn het herkenbare
uitspraken, soms ook eyeopeners.

Gemiste kans

Een van de conclusies die de auteurs aan het eind van hun boek trekken, valt met name op. dat is: ‘als we alle gegevens die we in dit boek besproken hebben, overwegen, moeten we de conclusie trekken dat de moderne evolutietheorie, wat betreft menselijke seksualiteit, onjuist is. Kort samengevat geloven aanhangers van deze theorie dat mensen “ontworpen” zijn voor wisselende seksuele contacten met meerdere personen (promiscuïteit). Het principe van deze theorie komt er op neer dat vrouwen seks hebben met verschillende mannen, totdat zij er een vinden met de beste genen. Mannen hebben seks met verschillende vrouwen, totdat er een hem kiest om vader voor haar kind te zijn.’

Verstrikt is een boek dat elke ouder, opvoeder en ook puber zou moeten lezen. Het trekt veel lijnen naar hedendaagse problemen in relaties en biedt mogelijkheden (geen garanties) om risico’s te verlagen. Wel bijzonder is dat de christelijke uitgever, de vereniging Bijbel & onderwijs, in het voorwoord geen concrete lijnen heeft getrokken naar de Bijbelse waarden en normen die hier naadloos op aansluiten…

Voetnoten

  1. Zie hiervoor de artikelen Bewaar het mooiste voor het laatst (https://old.logos.nl/bewaar-het-mooiste-voor-het-laatst/) Aanraking doet iets met je brein (https://old.logos.nl/aanraking-doet-iets-met-je-brein/en Lust of liefde? (https://old.logos.nl/lust-of-liefde/)
  2. McIlhaney, J.S., McKissic Bush, F., 2011, Verstrikt. Nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen (Doorn: Bijbel&Onderwijs). Het boek wordt te koop aangeboden op de boekentafel van de openingsbijeenkomst van Logos Instituut
  3. Dhr. K. van Helden spreekt over dit onderwerp op de openingsbijeenkomst van Logos Instituut. Zie: www.old.logos.nl/evenementen.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

K. van Helden studeerde marketing en management. Na zijn studie vervulde hij diverse commerciële communicatieve functies binnen verschillende organisaties als Retail, Bank en drukkerijen. In 2009 startte hij de landelijk campagne Schepping of Evolutie op en trad daarbij op als als woordvoerder. Van Helden is betrokken bij WEET magazine en het Logos Instituut. Sinds januari 2014 is hij een dag in de week gaan werken voor Stichting Schreeuw om Leven en per 1 juni 2014 werkt hij fulltime voor deze stichting.

2 Comments

Jeroen Lansink

Citaat: “Het principe van deze theorie komt er op neer dat vrouwen seks hebben met verschillende mannen, totdat zij er een vinden met de beste genen. Mannen hebben seks met verschillende vrouwen, totdat er een hem kiest om vader voor haar kind te zijn.”

(…) Wat zijn dat: ‘de beste genen’? Mannen met minder goede genen kunnen vrouwen ook zwanger maken.

De evolutietheorie kent geen principes en schrijft niets voor. De evolutietheorie is niets anders dan een beschrijving van en een verklaring voor dat wat wij zien in de natuur. Omdat de mens onderdeel is van de natuur, werkt het bij ons niet anders als bij vergelijkbare soorten.

In de natuur gaat het om overleven en om het doorgeven van genen. Hoe dat het beste kan verschilt per soort.
Bij de mens is dat tegenwoordig anders dan vroeger, toen anticonceptie niet beschikbaar was. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw was het zo dat mannen die vaak en met veel verschillende vrouwen seks hadden, de grootste kans maakten hun genen door te geven. Vrouwen, die verantwoordelijk waren voor het groot brengen van haar kinderen, hadden belang bij een man die zorgde voor voedsel en bescherming, zodat haar genen via haar kinderen zouden voortleven.

Toen de mens nog niet in gezinsverband maar in stamverband leefde, speelde dat allemaal niet. Toen waren het vooral de sterkste alfa-mannen die via meerdere vrouwen hun genen doorgaven. Opvoeding, veiligheid en voedsel vergaren was een taak voor de stam of de groep als geheel. Gemeenschappen die daar het beste toe in staat waren overleefden. Andere stierven uit.

Geef een antwoord