De Nieuwsgroep is binnen het palet van groepen binnen Logos het meest breed en daardoor ook het minst diepgaand.

Vergelijk het met de korte gesprekjes die plaatsvinden bij het koffieapparaat. Velen komen even langs. De een vertelt wat hem/haar is opgevallen in het nieuws voor wat betreft een onderwerp binnen de thematiek van Logos Instituut. Een ander reageert daar dan kort op, terwijl een derde alleen maar meeluistert/leest.

Tussen de Nederlandstalige apologetisch geïnteresseerden en speciaal zij die met schepping en evolutie bezig zijn, zitten veel generalisten met brede internationale belangstelling, die graag gewezen worden op een artikel dat voor hen iets nieuws kan bevatten. Dan is dit een groep voor hen.

Sommige berichten vanuit Logos zelf zijn ook interessant voor de bredere achterban en die kunnen vervolgens via social media worden verspreid (Twitter, Facebook).

Er kan ook worden gedeeld waar binnenkort een activiteit gaat plaatsvinden en een spreker kan vragen om gebedsondersteuning.

Oproepjes om ergens bij te helpen komen als op een prikbord voorbij. Dat kan voor Logos Instituut zelf zijn, maar ook voor verwante organisaties.

Gebedsoproepen voor Logos Instituut en de direct betrokkenen zullen de onderlinge band versterken.

Alle berichten blijven kort en buiten de algemene tags zijn er geen groepspecifieke tags in gebruik.

Voor dieper gaande overdenking en bespreking van onderwerpen zal steeds naar de andere werk- en contactgroepen worden verwezen.

Deze groep organiseert geen eigen studiedagen.

Algemene tags

zie old.logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voor de nieuwsgroep zijn geen groepspecifieke tags.
Toch worden af en toe tags gebruikt zoals:
{in memoriam}
{kinderrechten}
{scheppingsverklaring}
{wijziging visie lid}