De geschiedenis van de ark van Noach is erg bekend. Over deze geschiedenis zijn honderden kinderboeken gemaakt. Dat begint al bij baby’s en dat gaat door tot en met de volwassen leeftijd. Helaas zijn veel van deze boeken vaak niet Bijbelgetrouw. Veelal volgen de teksten de Bijbel aardig, maar de plaatjes maken van het verhaal vaak een onrealistisch sprookje.

Voor mij ligt het boekje ‘Noach en de dieren’. Het boekje is vertaald door Erica Kramer en origineel getekend en geschreven door Caroline Davis. Op de achterkant staat: ‘Het verhaal van Noach voor baby’s en peuters, met lieve illustraties en leuke schuifpuzzels’. Het boekje is in dik karton uitgevoerd en daardoor geschikt voor peuters. De plaatjes spreken aan en deze plaatjes te presenteren door er een soort puzzel van te maken prikkelt de intelligentie van de jongste kinderen.

Er staat niet heel veel tekst in, maar de tekst die erin staat volgt de Bijbel in grote lijnen. We zien Noach en in de tekst lezen we dat God tegen Noach zegt dat hij een ark moet bouwen. Er kwamen allerlei dieren uit het wild (de wilde dieren), uit de wei (het vee) en uit de lucht (de vogels). Deze worden per twee afgebeeld. We zien dat het regende en aan het einde van de vloed stuurde God een regenboog.

Hoewel de tekst de Schrift in grote lijnen volgt, zou ik dit boekje toch niet willen aanbevelen. We zien namelijk een verkeerde voorstelling van de ark en de zondvloed. Al doet de auteur van dit boekje het beter dan veel boekjes die ik eerder in handen heb gehad, we zien bijvoorbeeld gelukkig geen patrijspoorten, toch staat er een olifant op het dek, die ‘vrolijk lachend’ naar beneden kijkt. Helaas geeft dat een verkeerd beeld van de ark en de zondvloed.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2021’ onder leiding van Jan van Meerten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.