Beste relatie,

De corona-maatregelen hebben ook Logos Instituut hard getroffen. Geen activiteiten en geen congressen betekent ook geen fysieke ontmoetingen met de achterban, geen inkomsten uit de boekentafel en minder giften. Helaas is de verwachting dat dit ook de komende maanden niet zal verbeteren. Daardoor is er een tekort ontstaan. We hebben voor 2020 nog 36.000 euro nodig om de teruggevallen inkomsten op te vangen. Daarom hebben we uw hulp extra hard nodig! Helpt u Logos Instituut om door te kunnen gaan met haar werk?

Juist in deze tijd waarin de verwarring over schepping & evolutie en de betrouwbaarheid van de Bijbel toeneemt, wil Logos Instituut een helder Bijbels geluid laten horen. Graag willen we dit geluid blijven laten horen in samenwerking met onze nieuwe medewerkers. Daarvoor is uw financiële ondersteuning onmisbaar.

Hartelijk dank voor uw steun en Gods zegen toegewenst,

Met vriendelijke groet,

Douwe Tiemersma
Bestuurslid Logos Instituut

“Ik hoop dat meer mensen geïnformeerd worden, daar doen we het toch voor! Het is zo belangrijk. Als zelfs predikanten aarzelend zeggen: ‘Ja, hoe God het precies heeft geschapen dat is niet zo helder’, dan ben ik bang voor de catechisanten…”

Ga direct naar old.logos.nl/doneer of old.logos.nl/actie en help mee! 

Deze brandbrief is hieronder ook in pdf te lezen en hier te downloaden:

Download the PDF file .

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.