Een populaire manier om het ontstaan van het leven uit te leggen is door uit te gaan van een ‘RNA-wereld’. RNA zouden dan de eerste biomoleculen zijn die ontstonden. Maar volgens een nieuw onderzoek kan dat niet. Er zou namelijk ook DNA aanwezig moeten zijn, wat het ontstaan van het leven weer een stukje moeilijker maakt.

Het ontstaan van leven uit niet-levende materie is een wetenschappelijke onmogelijkheid. Er zijn namelijk allerlei interacties en kip-of-ei-problemen. Wat was er eerder: DNA of eiwitten? Je hebt eiwitten nodig om DNA te lezen en te kopiëren (DNA is afhankelijk van eiwitten), maar de bouwinstructies van die eiwitten staan juist weer op het DNA (eiwitten zijn afhankelijk van DNA). Conclusie: ze moeten dus tegelijkertijd zijn ontstaan. Maar dat is voor velen een te grote, en dus zeer onwaarschijnlijke, stap.

Om vanuit naturalistisch oogpunt toch iets zinnigs te kunnen zeggen over het ontstaan van het leven worden er allerlei modellen bedacht. Het populairste idee is dat het vroegste leven draaide op RNA. Er was dus eerst een zogenaamde ‘RNA-wereld’. RNA is een variant van DNA, maar het kan ook in beperkte mate bepaalde functies van eiwitten uitvoeren. Als RNA er als eerste was, kunnen DNA en eiwitten er later geleidelijk bij zijn gekomen. Zo kan volgens naturalisten alles via een stapsgewijs evolutionair proces zijn ontstaan.

Er wordt al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar deze theorie. Onlangs publiceerde Ram Krishnamurthy van het Amerikaanse The Scripps Research Institute (TSRI) een artikel waarin hij de RNA-wereld aan de kaak stelt. Als die hypothese klopt, dan zou je verwachten dat RNA en DNA op dezelfde streng door elkaar zouden zitten. Maar een streng die een mix bevat van DNA- en RNA-stukjes is veel minder stabiel dan een streng die alleen RNA of alleen DNA bevat.

Volgens Krishnamurthy betekent deze ontdekking dat een andere theorie wat meer geloofwaardig is, namelijk dat RNA en DNA tegelijk ontstonden. Anders gezegd: in plaats van één complex molecuul dat vanzelf moet ontstaan, zijn er nu dus twee complexe moleculen die vanzelf moeten ontstaan.
Krishnamurthy blijft realistisch. Hij zegt dat wetenschappers nooit precies zullen weten hoe leven ontstond (tenzij ze een tijdmachine uitvinden). Dat is niet helemaal waar. Je kunt namelijk wel degelijk weten hoe leven ontstond. Misschien wordt het tijd om de Bijbel eens open te slaan?

Bron: https://www.scripps.edu/news/press/2016/20160928krishnamurthy.html

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

9 Comments

E. van der Klift

Een even groot ‘raadsel’ is waarom de mensheid zo een moeite heeft met het bestaan van JHWH dé Schepper van álles wat was, wat is en wat nog komen zal. Geloof in Hém en u vindt vrede want evolutie (verandering van de sóórt) bestaat niet en de evolutie theorie zal zich dan ook als onmogelijk bewijzen! De enige echte wáárheid is te vinden in Zijn boek de Bijbel.

Peter

Het artikel waarnaar dit item verwijst geeft aan dat er goede mogelijkheden zijn voor prebiotische chemische evolutie. Er is geen sprake van ‘de RNA-wereld aan de kaak stellen’, in tegenstelling tot [wat de auteur] er van maakt. Het artikel zegt:
“The consistent trends observed in the four sets of RNA/ DNA duplex systems opens up the possibility that homogeneous backbone systems (RNA and DNA) may have been a natural outcome starting from a heterogeneous prebiotic scenario, a scenario that can be extended to the emergence of homochiral backbones as well. Instead of starting from a homogeneous/chiral RNAworld, there could have been a heterogeneous/chiral mixture of RNA and DNA that could have led to the accumulation of the thermally and thermodynamically more stable homochiral homogeneous RNA and DNA sequences/duplexes/structures capable of fulfilling the informational and catalytic roles necessary for Darwinian co-evolution, avoiding the “prebiological necessity” for RNA to invent catalysts to give rise to DNA and the subsequent genetic takeover”

Het persbericht geeft de wetenschappelijke opstelling: “Krishnamurthy added that scientists will never know exactly how life began (barring the invention of a time machine), but by considering circumstances of early evolution, scientists can gain insights into the fundamentals of biology.” WEET laat [in het volgende de] wetenschap varen (…): “Je kunt namelijk wel degelijk weten hoe leven ontstond. Misschien wordt het tijd om de Bijbel eens open te slaan?” Dat vertelt je niet hoe het leven ontstond

peter b

Het hele informatie-concept wordt opnieuw volledig genegeerd door verhalen van het naturalisme, een materialisten filosofie uit de 19e eeuw. Er is geen enkele mogelijkheid dat er informatie ontstaat uit materiele processen. Informatie wordt uitgesloten en het bestaan moet steeds opnieuw worden ontkent/genegeerd door de naturalist/materialist/atheïst. Onderzoekers die met een oplossing komen voor deze informatie dienen serieus te worden genomen. (…)

Hetty Dolman

Beste E. van der Klift,
“Een even groot (…) Zijn boek de Bijbel.”

Dat is totaal geen raadsel. Als u was opgegroeid in Pakistan of in India in een moslim of een hindoe-gezin zou u heel anders naar de dingen kijken. Zeker als u nooit gehoord had van JHWH. Uw leven zou totaal anders geweest zijn.

@[auteur] “Je kunt namelijk wel degelijk weten hoe leven ontstond. Misschien wordt het tijd om de Bijbel eens open te slaan?”

In Genesis 1 wordt het leven geschapen door het woord. In Genesis 2 wordt het leven geschapen doordat God het vormde uit aarde. Wetenschappelijk gezien is dat ontzettend veel onwaarschijnlijker dan het ontstaan van leven uit organische stoffen die zich bewijsbaar in een ver verleden in het water bevonden. Men alleen niet hoe het leven precies ontstond. De man die ik aantref in het artikel zal waarschijnlijk een hindoestaanse achtergrond hebben. Hem vragen even in de Bijbel te kijken is dan precies hetzelfde als de redacteur van Weet magazine eens te kijken in de Vedische geschriften.

Eddy

Mevrouw Dolman, uw argument is een genetische drogreden. U probeert een geloof te beoordelen aan de hand van waar het vandaan komt en gaat volkomen voorbij aan de eis om een geloof te beoordelen op de eigen merites van dat geloof. Er zijn hindoes die christen werden (en er dus wel anders tegen aan zijn gaan kijken), en andersom. Dat zegt nog niets over het waarheidsgehalte van dat geloof. U zult dus niet moeten wijzen op de origine van het geloof of op de locatie op aarde van groepen mensen die met dat geloof geconfronteerd worden, maar naar de feiten van dat geloof zelf.

En God is geen wetenschappelijke theorie. Lees mijn uitgave getiteld ‘Wie heeft God gemaakt?’ verkrijgbaar in de webwinkel van Logos.

E. van der Klift

Beste Hetty, ook zij geloven! Maar ik heb het over het ongeloof in de zich christelijk noemende wereld, dus over hen die ‘opgevoed’ zijn in ‘onze’ christelijke cultuur. Als reiziger over alle continenten heb ik daar, en ook van die religies, kennis kunnen opdoen. Ik wéét dus dat er andere religies en culturen zijn.

Hetty Dolman

Beste Eddy,

“U zult dus niet moeten wijzen op de origine van het geloof of op de locatie op aarde van groepen mensen die met dat geloof geconfronteerd worden, maar naar de feiten van dat geloof zelf.”

Ik weet niet goed wat je daarmee bedoeld, maar ik probeerde te wijzen op de invloed die opvoeding in een bepaalde cultuur, en ook het karakter van een mens, hebben op keuzes die je kunt maken in het leven. Het is absoluut geen drogreden om te stellen dat opvoeding en onderwijs een belangrijke factor zijn in de vorming van een mens.

Beste E. van der Klift,

“Maar ik heb het over het ongeloof in de zich christelijk noemende wereld, dus over hen die ‘opgevoed’ zijn in ‘onze’ christelijke cultuur”

Dit onderzoek is gepubliceerd door, ik denk, een Indiër, dus geen westers persoon uit een christelijke samenleving. Er wordt ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek gedaan door Chinezen, Japanners, Koreanen enzovoorts. Stel nu eens dat wetenschappelijk onderzoek wél beperkt was tot de christelijke cultuur/ wereld, (zoals in de middeleeuwen, min of meer) dan kun je (misschien) verwachten dat die wetenschappers proberen om binnen de christelijke waarden de concluderen. Maar dat is allang verleden tijd.

U zegt: “ook zij geloven”

Niet in JHWH en zeker niet in Jezus.

E. van der Klift

Dát heeft er niets mee te maken. Het gaat over geloof. Ook zij, ongeacht wie, geloven! Waar ín, wás en ís niet het onderwerp. Dit is weer mijn laatste reactie hierop want door dergelijke ‘argumenten’ is de discussie, wetenschap of JHWH, voor mij inhoudsloos. Voor mij is JHWH dé Schepper van álles wat wás, wat ís én wat nog komen zal. Je gelooft of je gelooft niet. Als een mens niet wíl geloven is dat zijn, of haar keus! Een keuze die vrij is want een mens heeft van Hém die vrijheid gekrégen. Maar iedereen gelóóft, zelfs als hij, of zij, gelooft niet te geloven.

E. van der Klift

De Almacht van JHWH kán nu eenmaal niet ‘wetenschappelijk’ beoordeeld worden! Zijn wonderen in Schepping, de totale schepping, zijn voor de mens niet te bevatten omdat Hij de Maker van het álles is. Geloof in Hém en álles wat ‘wetenschappelijk’ onmogelijk is geacht wordt waarheid ín en dóór Hem.

Geef een antwoord