Dat olie zich vormt uit begraven dierlijk materiaal of plantenleven, is algemeen bekend. Minder bekend is dat er al een tijdje wetenschappers zijn die aangeven dat diep in de aarde olie óók gevormd kan worden uit niet-organische bronnen, zoals methaan.

olie_in_water.pixabay

De inmiddels overleden dr. Thomas Gold van de Universiteit van Cornell (VS) beweerde dat olie als het ware een „hernieuwbare oersoep is die voortdurend door de aarde wordt aangemaakt, onder ultra hete omstandigheden en enorme druk. Als deze stof naar de oppervlakte komt,” zegt Gold, „wordt het door bacteriën aangevallen. Hierdoor lijkt het een biologische oorsprong te hebben die teruggaat tot de tijd van de dinosauriërs.”

Meer olie dan gedacht

Vladimir Kutcherov, onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Technologie in Stockholm, denkt ook in die richting. Hij zegt dat zijn team overtuigend heeft aangetoond dat „ruwe olie en aardgas gevormd kunnen worden zonder dat daarbij fossielen betrokken zijn.” De onderzoekers bootsten de omstandigheden diep in de aarde na om te laten zien hoe zulke organische stoffen door hitte en druk worden gevormd uit niet-biologische mineralen. Dit onderzoek heeft grote implicaties. Als je uitgaat van een zondvloed is een veelgehoorde tegenwerping dat er, toen Noach leefde, niet genoeg levende wezens op aarde konden zijn geweest om de hoeveelheid gas en olie te verklaren die tegenwoordig in de bodem wordt aangetroffen. Die tegenwerping is aan de hand van Kutcherovs bevindingen geneutraliseerd, want de aarde kan volgens hem kennelijk zelf olie ‘voortbrengen’. Kutcherovs onderzoeksresultaten bestrijden ook het idee dat de olievoorraad op de wereld opraakt. In plaats daarvan denken onderzoekers als Kutcherov dat er nog veel meer olie te vinden is als je nóg dieper en in andere gesteentes boort.

Stollingsgesteente

Kutcherov wijst erop dat er een paar olievelden zijn, zoals in Vietnam, waar het zwarte goud uit een granietlaag wordt gehaald. Als olie zich alleen zou vormen uit begraven, levende wezens, moet het gesteente waaruit die olie komt ook (in de vorm van modder) door water zijn neergelegd (en later zijn uitgehard tot steen). Maar in Vietnam is de olie in graniet te vinden; dat is een stollingsgesteente, ontstaan uit magma. Dit betekent dat de vlieger dat olie alleen gevormd wordt uit begraven dierlijk en plantaardig materiaal niet op gaat.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wieland, C., 2012, Olievoorraad eindig of niet?, Weet 16: 35.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Dat olie zich vormt uit begraven dierlijk materiaal of plantenleven, is algemeen bekend. Minder bekend is dat er al een tijdje wetenschappers zijn die aangeven dat diep in de aarde olie óók gevormd kan worden uit niet-organische bronnen, zoals methaan.

olie_in_water.pixabay

De inmiddels overleden dr. Thomas Gold van de Universiteit van Cornell (VS) beweerde dat olie als het ware een „hernieuwbare oersoep is die voortdurend door de aarde wordt aangemaakt,

...
Read more

2 Comments

Stef Heerema

Natuurlijk zijn chemische reacties denkbaar in de diepte van de aarde waarbij brandstoffen ontstaan. Daarentegen zijn de huidige vindplaatsen van olie, gas en steenkool voornamelijk, zo niet uitsluitend, te relateren aan de interactie tussen zondvloed afzettingen en vulkanische hitte. De zondvloed veroorzaakte de begraving van organisch materiaal, de hitte van vulkanisch zout vormde het om tot fossiele brandstof. Deze brandstoffen worden onder, maar ook boven ondoordringbare zoutlagen gevonden. Olie en gas rechtstreeks uit de diepte van de aarde kan niet boven de uitgestrekte en ondoordringbare zoutlagen in zondvloedafzettingen begraven raken. De enige logische conclusie is derhalve van fossiele brandstoffen tijdens de vloed zijn ontstaan.

Hetty Dolman

Mocht er a-biotische olie bestaan of gemaakt kan worden, wil dat niet zeggen dat er veel van is. Dat zal de toekomst uitwijzen, maar de kans is klein dat er veel van is, aangezien er al 100 jaar gezocht wordt naar olie. De olie die vooralsnog wordt gevonden is op z’n minst voor het grootste deel biotisch.

Geoloog Barry Jay Katz van Chevron zegt hierover:
“He notes that the theory fails to explain the wide variety of biological compounds found in oil from different parts of world. Oil from younger rocks contains compounds linked to flowering plants, but oil from older rocks formed before flowering plants existed contains only more primitive organic compounds.” Zie: https://www.forbes.com/2008/11/13/abiotic-oil-supply-energenius08-biz-cz_rl_1113abiotic.html

Het creationisme is hiermee nog verder van huis, want dan bestaat er echt ouder en jonger gesteente met een tijd van primitieve planten zonder bloemen en een later tijdperk mét bloemen. Verder wordt waargenomen dat de olievoorraad opraakt. Dus wie iets beweert moet in de praktijk kunnen aantonen dat het ook zo is. We wachten het af.

Geef een antwoord